Kasvu kiinnostaa pk-yrityksiä – Uusimaa ja Keski-Suomi korostuvat tilastossa

Uudenmaan ja Keski-Suomen pk-yritysten kasvuhalukkuus erottuu Kasvu Openin kasvuyritysdatassa. Kaikista sparraukseen hakeneista yrityksistä puolet oli näistä maakunnista. 


Kasvu Open järjestää maksuttomia Kasvupolku-sparrausohjelmia pk-yrityksille. Tänä vuonna ohjelmiin haki yli 350 yritystä. Alueellisesti enemmistö hakijoista oli Uudenmaan ( 37,8 % )  ja Keski-Suomen ( 13,5 % ) maakunnista.

Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä kertoo, että tilanne on tuttu aiemmilta vuosilta. 

– Uusimaa nousee esille pelkästään yritysvolyymin vuoksi, ja joukossa on luonnollisesti suhteessa enemmän myös kasvuhakuisia yrityksiä. Keski-Suomi ei aikaisempina vuosina ole näin selkeästi noussut alueena esiin, joten vahva kasvutahto yllätti positiivisesti, Seppälä sanoo.

Hakijat muista maakunnista: Pohjois-Pohjanmaa (9,5 %), Pirkanmaa (8,4 %), Varsinais-Suomi (7,8 %), Pohjois-Savo (4,9 %), Lappi (4,6 %), Etelä-Pohjanmaa (3,2 %), Kymenlaakso (2 %), Kainuu (1,2 %), Keski-Pohjanmaa (1,2 %), Pohjois-Karjala (1,2 %), Satakunta (1,2 %), Päijät-Häme, Etelä-Savo, Kanta-Häme (kaikki 0,9 %), Pohjanmaa ja Etelä-Karjala (molemmat 0,6 %).

ICT- ja teollisuusaloilla näkyy vahvaa kasvuhalua

Yli neljännes sparrausohjelmiin hakeneista yrityksistä on ICT- ja teollisuusaloilta. Hakijat toimialoittain:

  • ICT 15 %
  • Teollisuus 13 %
  • Konsultointi, koulutus ja valmennus 10 %
  • Terveys- ja sosiaalipalvelut 8 %
  • Rakentaminen 6 %
  • Tukku- ja vähittäiskauppa, maahantuonti 6 %
  • Matkailu, majoitus ja ravitsemus 5 %
  • Mainonta ja markkinointi 5 %

Rakennus- ja teollisuusalan yritykset kaavailevat investointeja lakkojen puristuksesta huolimatta (3.4.2024, Kasvu Open)

Kiinnostus sparraukseen on signaali yritysten kasvuhalusta

Jaana Seppälälle pk-yritysten kiinnostus sparraukseen eli liiketoiminnan kehittämiseen kertoo yritysten kasvuhalusta: yrityksillä on haasteita, mutta myös suunnitelmia niiden taklaamiseksi.

– Yritysten kasvusuunnitelmat ovat positiivinen signaali, joka ansaitsee huomiota. Toisten yritysten opit ja kokemukset ovat tärkeä vertaismalli. Siksi toivon lisää näkyvyyttä yritysten onnistumisille, ja tietenkin myös konkreettisia tekoja suunnitelmien tueksi sekä yrityksiltä että yhteiskunnalta, Seppälä sanoo.

Kasvuyritysdatan mukaan kasvuhaluiset pk-yritykset tarvitsevat apua muun muassa kasvun rahoitukseen, myyntiin, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Pk-yritysten kasvua hidastavat riittämättömät resurssit, osaamisvaje ja selkeiden strategisten valintojen puute. 

Yritysvalinnat vuoden 2024 Kasvupolku-sparrausohjelmiin tehdään 23.4.2024. Maksuttomiin ohjelmiin mahtuu yli 200 suomalaista pk-yritystä.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi