Kasvun tilannekuva

Kasvun tilannekuva pisteyttää yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät.

Kasvu Open toteuttaa yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa ekosysteemityöhön liittyvää hanketta. Osana hanketta haluamme tarjota sinulle läpivalaisun yrityksesi kasvukykyyn.

Kasvun tilannekuva on osa maksutonta ja digitaalista työkalua, Kasvuyritysanalyysiä. Vastaamalla Kasvu Openin Kasvuyritysanalyysin kysymyksiin, saat Kasvun tilannekuva -raportin. Raportti kertoo, miten yritys suoriutuu muihin yrityksiin verrattuna. Helppokäyttöinen työkalu kuvaa kasvukykyä ja yrityksen haastekohtia yleisellä tasolla sekä antaa suuntaa kehitystoimenpiteille.

Yrityksen kasvua arvioidaan asteikolla 1-5, ja pisteiden lisäksi saat sanallisen palautteen sekä kuvauksen parhaiten suoriutuvien yritysten tunnusmerkeistä ohjaamaan kehitystä.

Tilaa tunnukset Kasvuyritysanalyysin järjestelmään

Leena Räisänen, Kasvu Open

LISÄTIEDOT

Leena Räisänen
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi

Kasvun tilannekuva -työkalu on kehitetty osana EU-rahoitettua hanketta, jossa toimijoina ovat Jyväskylän kaupunki, Innokaupungit ja Keski-Suomen liitto.