Kasvuyritysanalyysi – Paras asia, jonka voit tehdä kasvun varmistamiseksi

Missä yrityksesi on kolmen vuoden päästä? Kasvukyky varmistetaan läpivalaisemalla yrityksen koko liiketoiminta. Kasvu on kiinni kokonaisuudesta – ei yksittäisestä onnistumisesta tai pilvilinnoista.


Aukikirjoitettu yrityksen kasvusuunnitelma selkeyttää tekemisen suuntaa, terävöittää toimenpiteitä ja mahdollistaa haastekohtien tunnistamisen. Kun keräät liiketoiminnan eri osa-alueiden pääpointit yhteen, saat hyvän kuvan yrityksen tämän hetkisestä kasvukyvystä.

Kasvuyritysanalyysi on digitaalinen työkalu kasvusuunnitelman työstämiseen. Maksuttoman analyysin hyödyn on todentanut jo yli kaksi tuhatta kasvuyritystä, joiden koko vaihtelee 0-120 miljoonan euron välillä. Kasvuyritysanalyysille on tuotu koko yrityksen liiketoiminta ja kasvuun vaikuttavat tekijät ymmärrettävästi kokonaisuudeksi – tiedot ovat turvassa ja yrityksen itsensä hallittavissa. 

“Kasvuyritysanalyysin teko oli jo itsessään mieletöntä sparrausta. Ilman analyysiä en olisi ikinä tajunnut miettiä näitä kysymyksiä.”

Lue lisää: Kasvuyritysanalyysi

YRITYKSEN KASVU POHJAUTUU NELJÄÄN KATEGORIAAN

Kasvuyritysanalyysi on jaettu neljään kategoriaan: kasvukyky, markkinapotentiaali, tiimi ja näytöt. Jako perustuu Kasvu Open -verkoston kokeneiden kasvuyritysasiantuntijoiden ja sijoittajien näkemyksiin. Mikään osa-alue ei yksinään mahdollista kasvua, vaan kokonaisuus ratkaisee.

Kasvukyky. Yrityksen tulee pystyä kuvaamaan liiketoimintansa nykytila, tavoitteet ja haasteet. Jotta tämän voi sanoittaa muille, pitää ensin pystyä kuvaamaan tekeminen itselle. 

Markkinapotentiaali. On tärkeää tietää, millaisessa liiketoimintaympäristössä yritys toimii – ymmärrä markkinoita ja asiakasta.

Tiimi. Tiimi on enemmän kuin operatiivinen henkilöstö. Ulkopuoliset vahvistukset – hallitus, lähiverkostot, asiantuntijat – vahvistavat tiimiä merkittävästi. Tärkeintä on varmistaa mahdollisimman monipuolinen osaaminen yrityksen käyttöön.

Näytöt. Liikevaihto ja voitot eivät yksinään perusta näyttöjä. Yrityksen asiakasreferenssit, taloudellinen tasapaino ja riittävät resurssit kertovat kyvykkyydestä tehdä bisnestä.

Kasvuyritysanalyysi on kaikille sopiva ja helppokäyttöinen digityökalu, jota voi täyttää yhdessä tiimin kanssa ajasta ja paikasta riippumatta.

PARAS LOPPUTULOS SYNTYY YHTEISTYÖLLÄ

Kuten liiketoiminnassa yleensä, myös kasvun suunnittelussa paras lopputulos saavutetaan tiimityöllä. Kasvuyritysanalyysiin ei kannata paneutua yksin, vaan sitouttaa avainhenkilöt mukaan työstöön. Yhdessä täytettävä työkalu helpottaa yrityksen sisäistä keskustelua. 

”Hyvä tapa pysähtyä yrityksen kasvusuunnitelman äärelle. Jäsennelty ja monipuolinen kokonaisuus.”

Alkuun kasvusuunnitelman työstäminen voi tuntua työläältä. Yrityksen asioihin ja kehittämiseen on kuitenkin välttämätöntä käyttää aikaa, mikäli haluaa päästä eteenpäin. Kasvuyritysanalyysi pakottaa pysähtymään ja tuottaa positiivista tuskaa.