Kasvuyrityksillä on himo kasvaa kansainvälisille markkinoille – väite kasvutahdon puutteesta ei ole totta

SUPERFINNS 2021

Suomessa on kasvuyritysten joukko, joka tavoittelee rohkeasti kansainvälistä kasvua. Kasvua ei hidasta kasvutahdon puute. Suurimmat haasteet ovat rahoitus sekä osaavan työvoiman rekrytointi.

Kotimaisten kasvuyritysten menestyminen kansainvälisillä markkinoilla ei ole tahtotilasta kiinni. Tämä käy ilmi Kasvu Openin ja Nordean SUPERFINNS-yritysohjelman hakijadatasta.

Kansainvälistä kasvua tukevaan yritysohjelmaan valitut yritykset hakevat räjähtävää kasvua sekä liikevaihdossa että tiimin koossa vuoteen 2024 mennessä. Tahto maailmanvalloitukseen on kova.

– Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Pekka Ala-Pietilän johtaman työryhmän raportissa todetaan, että Suomi on taloudellisen kasvun osalta alisuoriutuja. Ongelmaksi nähtiin erityisesti tutkimus- ja tuotekehittelyinnovaatioden panostukset sekä kyky skaalata innovaatioita korkean arvonlisän tuotannoksi, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo, ja jatkaa:

– Suomessa on voimakasta kasvua tavoittelevia yrityksiä, jotka eivät anna muiden maiden vetää vilkku päällä ohi. Yritykset tarvitsevat kuitenkin yli sektoreiden menevää yhteistyötä ja ekosysteemejä, jotka tukevat niiden kasvusuunnitelmia. Yhteistyön ja esimerkkien (kuten SUPERFINNS-ohjelma) kautta yritykset oppivat, miten liiketoiminta skaalataan kansainvälisiin mittoihin. 

Kansainvälistä kasvua haetaan toimialoilla, joilla näkyy globaalien megatrendien vaikutus. Terveys ja hyvinvointi, vastuullisuus, ekologisuus ja digitaalinen edelläkävijyys kuvaavat kasvua tavoittelevien yritysten arvoja, joihin liiketoiminta perustuu. 

Vähemmistö yrityksistä ratkoo “hyvinvoivan keskiluokan kulutukseen liittyviä ongelmia”.

Osaavan työvoiman puute näkyy

Kansainvälistyvien yritysten kasvun esteitä ovat rahoituksen puute ja osaavan työvoima tavoittaminen. Haasteet ovat tuttuja kestävän kasvun työryhmän raportista. Raportissa mainittu osaavan työvoiman saatavuus ja sen keskeinen merkitys muun muassa tuotannon laajenemisessa näkyy kasvuyritysten haasteina.

Tutkituista yrityksistä 48 % ilmoitti kansainvälisen kasvun haasteeksi työvoiman rekrytoinnin tai olemassa olevan työvoiman osaamisen puutteet. Samalla joukolla yli puolella rekrytointi oli sidoksissa rahoituksen puutteeseen.

Erilaiset rahoitukseen liittyvät haasteet hidastavat kansainvälistä kasvua 55 % yrityksiä.

SUPERFINNS 2021

SUPERFINNS-ohjelman yritysvalinnat tehtiin viikolla 15. Haaviin jäi 29 kasvuyritystä, joissa Nordean ja Suomen johtavien pääomasijoittajien raati näki potentiaalia kansainväliseen menestykseen. Tutustu ohjelmaan tästä.

Ohjelman valintakriteerejä olivat muun muassa skaalautuva liiketoimintamalli, näytöt kasvukyvystä ja kunnianhimoiset kansainvälistymistavoitteet.

– Päätimme olla tinkimättä vaatimustasosta ja ottaa mukaan vain sellaisia yrityksiä, joilla uskomme olevan mahdollisuuksia mittaviin läpimurtoihin. Siksi olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen – 29 kasvunälkäistä yritystä on odotuksiamme suurempi joukko, Vesa Riihimäki Nordean Head of Startup &Growth -kasvuyritysyksikön johtaja sanoo, jatkaa:

– Uskon, että mukana olevien rautaisten pääomasijoittajien ja Nordean kompetenssit ja verkostot tulevat auttamaan valittuja yrityksiä nousemaan seuraavalle tasolle tämän vuoden aikana On etuoikeutettua olla mukana SUPERFINNS-ohjelmassa osaltamme tukemassa kasvua, työllisyyttä ja maamme kilpailukykyä.