Pk-yrityksillä on yhteiskunnallisesti merkittävät kasvutavoitteet

Jaana Seppälä

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvuhalu on palannut Ukrainan kriisiä edeltäneelle tasolle. Kasvutavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan nyt yrittäjyyttä ja yritysten kasvua aidosti tukevaa politiikkaa, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo. 

Vuoden 2022 alussa Ukrainan kriisi ajoi yritykset selviytymistilaan kasvun tavoittelun sijaan. Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo, että muutos näkyi selkeästi Kasvu Openin palveluiden käytössä. 

– Viimeiset pari vuotta yritykset ovat keskittyneet oman liiketoiminnan ylläpitämiseen. Nyt kiinnostus kasvuun on herännyt, Seppälä sanoo.

Paluu normaaliin näkyy Kasvupolku®-ohjelmiin hakeneiden yritysten määrässä. Tänä vuonna ohjelmiin haki yli 50 % enemmän yrityksiä kuin viime vuonna.

Ohjelmiin haki keväällä 2023 lähes 400 yritystä, joista 75 % on ilmoittanut hakevansa voimakasta seuraavan kolmen vuoden aikana. Neljännes tavoittelee maltillista kasvua.

Viimeisin pk-yritysbarometri tuo esille yritysten laimean kasvuhalun. Meille asia näyttäytyy toisin, erittäin positiivisessa valossa: Yhteensä yritykset tavoittelevat 1,5 miljardin euron liikevaihdon kasvua (seuraavan kolmen vuoden aikana). 

Pk-yritykset luovat tulevaisuuden työpaikat

Kasvu Openin näkymä työnantajayritysten kasvuhalusta pk-yrityskentässä antaa yhteiskunnallisesti positiivisen signaalin. Yli 90 prosenttia yrityksistä aikoo palkata lisää työntekijöitä vuoteen 2026 mennessä.

– Enemmistö ohjelmiin hakeneista yrityksistä on yli 2 henkilöä työllistäviä työnantajayrityksia. Vaikka isossa kuvassa työnantajayritysten määrä on viime vuosien aikana laskenut, yritysten tavoitteet vaativat lähes aina uusien ihmisten palkkaamista. Tahtoa tiimien kasvattamiseen löytyy, Seppälä sanoo.

Ohjelmiin hakeneiden yritysten henkilöstön keskiarvo on 9 henkilöä. Kolmen vuoden päähän asetetussa tavoitteessa keskiarvo on 24 henkilöä per yritys.

– Tavoite tarkoittaa karkeasti joka firmaan 15 henkilöä lisää. Sparrauksen kautta pystymme auttamaan näitä yrityksiä ei pelkästään saavuttamaan tavoitteitaan, mutta myös luomaan uusia työpaikkoja. Pelkästään nämä yritykset tavoittelevat kasvun myötä yli 5600 uuden työpaikan synnyttämistä. 

Alle 10 prosenttia ohjelmiin hakeneista yrityksistä ei aio seuraavan kolmen vuoden aikana palkata lisää työntekijöitä. Yritykset, jotka eivät aio palkata lisää ovat pääsääntöisesti alle 3 henkilöä työllistäviä.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi