Näkymiä pk-yritysten kasvusta – rahoitus, myynti ja markkinointi hidastavat kasvua

Kasvu Openin kevään 2024 Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisu avaa pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä, nykytilaa ja suunnitelmia seuraavien kolmen vuoden aikana.  

Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisussa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarkastellaan kasvuvaiheiden ja kasvutavoitteet vaihtelevat yritysten kasvuvaiheen mukaan. Kasvuvaiheet ovat kasvun alkuvaihe, kasvun varhaisen vaihe, kasvuvaihe, kasvun kypsän vaihe ja taantuvaan kasvuvaihe.

Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisun tiivistelmä

  • Kasvutahtoiset yritykset ovat usein liiketoiminnan alkuvaiheessa, varhaisessa vaiheessa tai kasvuvaiheessa.
  • Yritysten liikevaihdon kasvutavoitteet ovat kasvaneet viime vuodesta. Jos yritykset pääsevät tavoitteisiin, ne luovat lisää liikevaihtoa yhteensä yli 900 miljoonaa euroa.
  • Samalla kuin yritysten liikevaihdon tavoitteet ovat kasvaneet, niiden rahoitustarve on kasvanut. Yritysten keskimääräinen kasvusuunnitelman mukainen rahoitustarve on keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa (vaihteluväli 0–300 miljoonaa euroa) kolmen seuraavan vuoden aikana.
  • Yritystuet ovat yleisin yritysten kasvusuunnitelmaan kirjatuista rahoitustavoista (74% kaikista yrityksistä). Noin puolet yrityksistä suunnittelee vaihtoehtoisesti lainarahoitusta tai sijoituksia.
  • Yritykset rakentavat kasvua – liiketoiminnan vaiheesta huolimatta – useimmiten kehittämällä myyntiä ja markkinointia, hankkimalla uusia asiakkuuksia ja/tai uusia kumppanuuksia tai  lisäämällä henkilöstöresursseja. Toimenpiteet vaihtelevat yritysten kasvuvaiheiden mukaan. 
  • Kasvuvaiheessa olevilla yrityksillä toimenpiteiden kirjo suhteessa henkilöstöresursseihin on suuri. Kasvuvaiheessa eri toimenpiteitä on paljon, mutta koska henkilöstöä ei vielä ole paljon, tarve lisätä henkilöresursseja ja kehittää johtamista kasvaa.
  • Henkilöstön suhteen yritysten keskimääräinen tavoite on lähes tuplata yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Tavoitetta hidastavat henkilöstöön liittyvät haasteet. Henkilöstön määrä ja henkilöstön osaaminen ovat suurimmat yritysten kasvua jarruttavat tekijät rahoituksen ohella, riippumatta yritysten toimialasta.
  • Työllisyysvaikutuksen näkökulmasta erityisesti kasvuvaiheen yritysten tukeminen luo uusia työpaikkoja Suomeen. Toimialoista erityisesti terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualojen yritysten kasvun tärkein toimenpide on rekrytointi. 
  • Eniten kasvutahtoisia yrityksiä on ICT-, teollisuus- sekä terveys-, hyvinvointi- ja sosiaalipalvelualalla. Yleisimmät kasvusuunnitelman toimenpiteet eivät eroa toimialojen välillä. Kaikilla toimialoilla kärjessä ovat: 1) uusien asiakkuuksien hankkiminen, 2) myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja 3) henkilöresurssien lisääminen. 
  •  Myynti ja markkinointi on yritysten merkittävin kehittämistarve. Tarve on vuodesta toiseen kehittämistarpeiden numero yksi, sillä yritysten suurin osaamisvaje on myynnissä ja markkinoinnissa.

Näkymiä pk-yritysten kasvusta, kevät 2024

Näkymiä pk-yritysten kasvusta perustuu 202 pienen ja keskisuuren yrityksen tietoihin. Kaikki tiedot on kerätty digitaalisen Kasvuyritysanalyysi-työkalun kautta kevään 2024 aikana. Yritysten tiedot ovat anonyymejä. Yritykset on valittu mukaan vuoden 2024 Kasvupolku-ohjelmiin, ja niiden kasvutahto on tunnistettu kriteereillä: markkinapotentiaali, kasvukyky, tiimi ja näytöt. Julkaisun vertailuaineisto perustuu yritysten Kasvuyritysanalyysin kautta antamiin tietoihin vuosina 2020–2023 (n=2500). 

LISÄTIEDOT JA MATERIAALIT (julkaisun taulukot ja kuvaajat)

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

LATAA JULKAISU: Näkymiä pk-yritysten kasvuun, kevät 2024
SELAA KUVAAJAA: Pk-yritykset 2023–2024
TAPAHTUMAN TALLENNE (26.4.2023)