Rakennus- ja teollisuusalan yritykset kaavailevat investointeja lakkojen puristuksesta huolimatta

Rakennus- ja teollisuusalan pk-yritykset haluavat kehittää jo tehtyjä investointeja sekä tehdä uusia investointeja. Molempia kasvuun tähtääviä toimenpiteitä jarruttaa usein rahoitus.


Rakennus- ja teollisuusalan pk-yritykset ovat kiinnostuneita investoimaan, mutta tarvitsevat tukea investointien kehittämiseen, hyödyntämiseen ja laajentamiseen. Investointitarpeita hidastaa rahoituksen puute ja saatavuus, selviää Kasvu Openin kevään 2024 kasvuyritysdatasta. 

– Huolimatta aloja koskevasta puristuksesta, löytyy kasvua tavoittelevilta pk-yrityksiltä myös investointi- ja kehityshaluja. Vastaava huomio nousi esille myös kevään pk-barometrissä, jonka mukaan kasvuhakuiset yritykset aikovat edelleen lisätä investointejaan, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Investoinnit teknologiaan, laitteisiin ja tuotekehitykseen ovat rakennus- ja teollisuusalan pk-yritysten kasvun edellytys. 

REJ Design investoi kansainväliseen kasvuun

Sparraukseen hakenut järvenpääläinen teollisuusalan yritys, REJ Design Oy, valmistaa kotimaisena käsityönä vesikiertoisia ja sähkötoimisia pyyhekuivaimia. 

Yrityksen toimitusjohtaja Marika Tuomikoski sanoo, että lakkokevät ei ole vaikuttanut suoraan yrityksen toimintaan. Hän kuitenkin tunnistaa lakkojen negatiiviset vaikutukset yleiseen taloustilanteeseen.

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta REJ Design investoi jatkuvasti muun muassa tuotekehitykseen. Investoinnit rahoitetaan pääosin tulorahoituksella.

– Pk-yrityksen on aina mietittävä investointinsa erityisen huolellisesti. Viime vuonna teimme esimerkiksi merkittävän laiteinvestoinnin, jonka myötä logomme laseroidaan pyyhekuivaintemme pintaan. Panostimme tähän, koska haluamme, että ihmisten on entistä helpompaa tunnistaa REJ Designin kotimainen käsityö muista markkinoilla olevista tuotteista, Tuomikoski sanoo.

Vuonna 1946 perustettu yritys keskittyy nyt erityisesti investointeihin, jotka tukevat kansainvälisen kasvun rakentamista. 

– Meillä on kiikarissa ennen kaikkea kansainvälinen kasvu. Uskon, että suomalaiselle designille ja käsityölle on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella, Tuomikoski sanoo.

Potentiaalisten vientimarkkinoiden kartoittamista varten yritys on hakenut Business Finlandin Market Explorer -rahoitusta. Tuomikoski kertoo, että yrityksellä on vientiin liittyen myös tuotekehitysideoita, mutta aika näyttää, vauhditetaanko niiden toteutusta muulla kuin tulorahoituksella.

Miten kasvu onnistuu?

Kasvu Openin kasvuyritysdata perustuu yhteensä 350 pk-yrityksen keväällä 2024 antamiin tietoihin. Tieto on saatu yrityksiltä, jotka ovat kiinnostuneet Kasvu Openin Kasvupolku-sparrausohjelmista. Tässä joukossa teollisuusyritykset ovat toiseksi suurin toimiala. Yhdessä rakennusalan yritysten kanssa ne muodostavat suurimman sparrauksesta kiinnostuneen toimialakokonaisuuden.

Kasvuyritysdatan mukaan rakennus- ja teollisuusalan pk-yritykset ilmaisevat halunsa kasvaa ja kehittyä, mutta kohtaavat haasteita kasvun tukemisessa. 

Haasteet liittyvät rahoituksen hankkimiseen ja investointitarpeiden lisäksi useimmiten uusiasiakashankintaan, liiketoimintamallin kehittämiseen ja/tai liiketoiminnan skaalaukseen. 

  • Millä keinoilla kasvun haasteet aiotaan selättää?
  • Millä toimialoilla kasvu kiinnostaa?
  • Millaiset alueelliset erot näkyvät pk-yritysten kasvutahdossa?

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi


Marika Tuomikoski
toimitusjohtaja, REJ Design
050 570 4440
marika.tuomikoski@rejdesign.fi