TKI-toiminta kiinnostaa – Seed Village -ohjelmiin valittiin 20 yritystä

Seed Village -ohjelmiin valittiin yhteensä 20 yritystä. Ohjelmissa yritykset saavat sparrausta ja uusia verkostoja tuote- ja palvelukehityksen tueksi. Ohjelmissa on vahva TKI-yhteistyöhön tähtäävä ote. Yritysvalinnat tehtiin kahteen eri ohjelmaan.

Sustainable Industry -ohjelmaan valittujen yritysten hakemuksissa korostui liiketoiminnan valmius ja kehitystarpeet. Valituista 10 yrityksestä muodostuu laaja kattaus moniulotteisia osaamista, joka tukee myös vertaisoppimista ohjelman aikana. Ohjelmaan valittiin:

 • Ark-byroo Oy, Helsinki
 • Capacic Oy, Jyväskylä
 • Kivatex Oy, Espoo
 • Metener Oy, Jyväskylä
 • Moduc®️HVAC Elements / Kirvesmiesten Oy MKS, Vantaa
 • Rodbay Oy, Tampere
 • Selamatic Oy, Mikkeli
 • Suorahapetus Oy, Salo
 • Volter Oy, Liminka
 • Woolherd Oy, Helsinki

Smart Wellbeing and Performance osalta kaikki valitut 10 yritystä osoittivat erityisosaamistaan ja vahvaa halua kehittää liiketoimintaa. Ohjelmaan valittiin:

 • Ameliate, Helsinki
 • FeelHobby Oy, Helsinki
 • Hightrust.io, Helsinki
 • Holobiont Oy, Järvenpää
 • Nollaamo Oy, Jyväskylä
 • Performance Unit, Helsinki
 • Remote Team Builder, Joensuu
 • Smart PD Solutions Oy, Helsinki
 • Starttaamo Oy, Lahti
 • Villit Väreet, Suonenjoki

Yritysvalinnat tehtiin hakemusten perusteella. Valinnoissa korostuivat hakemuksessa esitetyt näytöt ja kasvupotentiaali. Valinnat tekivät:

 • Nina Rautiainen (Business Jyväskylä)
 • Timo Harju (Business Jyväskylä)
 • Jarno Mikkonen (Jyväskylän yliopisto)
 • Pasi Teräväinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
 • Elja Kallberg (Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

Tuomariston jäsen Nina Rautiainen kommentoi hakemuksia ja nosti niihin tutustuttuaan osallistuville yrityksille vinkin, josta on hyötyä aivan jokaiselle – myös tällä kertaa ei-valituille yrityksille. 

– Osallistujien on hahmotettava missä arvoverkossa he ovat kiinni ja mitkä ovat yrityksen omat vahvuudet siinä. Kun tulette mukaan ohjelmaan, niin tuokaa avoimesti esiin yrityksen kehitystarpeet. Siten fokusoituminen helpottuu ja relevantit toimijat löytyvät, Rautiainen kannustaa.

Seed Village -ohjelmat

Seed Village -ohjelmat ovat kasvuhaluisille yrityksille, joilla on tarve tutkimusyhteistyölle tai tuotteen/palvelun validoinnille. Ohjelmat auttavat kiihdyttämään yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja laajentavat yritysten verkostoja. 

Seed Village -ohjelmat toteuttavat Kasvu Open ja Business Jyväskylä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

LISÄTIEDOT

Teo Tarri
044 493 8567
teo.tarri@kasvuopen.fi