Valet av företag till Österbottens Tillväxtstig återspeglar regionens mångsidighet

13 företag valdes till Kasvu Open – Österbottens Tillväxtstig. Sammanlagt 24 företag ansökte om att få delta i Tillväxtstigen. Till den avgiftsfria sparringen i Österbottens Tillväxtstig valdes följande företag:

 • EMPK Oy, Karleby
 • Kannuksen Keskuspesula Oy, Kannus
 • Mammun Hyväkakku Oy, Karleby
 • MMI Company Ab Oy, Karleby
 • PaaPii Design Oy, Kronoby
 • Platonic Partnership Oy, Vasa
 • Pohjanmaan erikoislattiat Oy, Karleby
 • SERITEC Oy, Karleby
 • Sähköpalvelu Walberg Ab Oy, Jakobstad
 • Techat Oy, Kristinestad
 • Tuisku Terveys- ja Sosiaalipalvelut Oy, Laihia
 • Viittoen Oy, Karleby

Utöver dessa ville ett företag vara anonymt.

Juryn för Österbottens Tillväxtstig bedömde företagen enligt kriterierna: marknadspotential, team, tillväxtpotential och bevis.

– Vi utsåg och bjöd in företag från olika branscher i regionen. Vi gick omsorgsfullt igenom kandidaterna och domarnas val var enhälliga. Vi fick med tillväxtföretag i olika skeden, vilka på ett utmärkt sätt beskriver den mångsidiga näringslivsstrukturen i vår region. Nu följer ett av de mest intressanta skedena i Tillväxtstigen när vi får möjlighet att sparra företagen. Vi ser verkligen fram emot de kommande sparringsdagarna, säger Kristian Schrey, VD för Viexpo.

Domarna i Österbottens Tillväxtstig är:

Tillväxtstigens innehåll och framskridande

De företag som har valts till Österbottens Tillväxtstig sparras under två evenemangsdagar, 14.5.2020 och 20.8.2020.

Sparringsdagarna kan ordnas på distans. Alla företag som deltar i evenemangsdagarna får personliga anvisningar för hur de kan delta på distans och via en digital lärmiljö.

MER INFORMATION

Inka-Sofia Hokkanen
+358 50 434 9943
inka-sofia.hokkanen@kasvuopen.fi