Viisi vinkkiä oikean rahoitusvaihtoehdon valintaan

Investoinnit, markkina-avaukset tai kasvu kansainvälisille markkinoille ovat avaimia uusien tai isompien kasvuharppauksien tekemiseen. Oli kasvutavoite millainen tahansa, on rahoituksella usein merkittävä vipuvoima kasvun tekemiseen.

Kasvu Open -yritykset ovat kolmena vuonna nimenneet yhdeksi suurimmista kasvun esteistä kasvun rahoituksen saamisen (Kasvu Open Kasvajat-selvitys 2017). Kasvun rahoitukseen liittyvät haasteet voivat selittyä yrityksestä riippuen useilla tekijöillä, mutta yritysten kokemusta rahoituksen saatavuudesta on turha kiistää. Vaihtoehtoisia tai täydentäviä rahoitusratkaisuja on nykyään niin paljon, että niissä on alan ammattilaisillakin perässä pysymistä. Etenkin alkuvaiheen kasvuyritysten kontaktiverkosto on usein kapea, kokemus rahoitusvaihtoehdoista suppea ja rahoituksen kasaamisella on kiire toiminnan käynnistämiseksi tai ylläpitämiseksi.

Miten kasvuyrityksen sitten kannattaa lähteä valitsemaan itselle sopivinta rahoitusvaihtoehtoa? Kun tavoite on kirkkaana mielessä, on valintoja helpompi tehdä.

LUE: Asiantutijoiden parhaat vinkit kasvurahoitukseen

Oikea osaaminen oikeaan kasvuvaiheeseen

Kasvuyrityksen eri kasvuvaiheet vaativat erilaista osaamista. Kasvun onnistuneeseen toteutukseen ihmisiä, jotka pystyvät ratkaisemaan eteen tulevat haasteet ja kykyä muuttua vaatimusten muuttuessa. Oikean osaamisen lisäksi kasvun toteuttaminen vaatii usein rahoitusta. Rahoitusvaihtoehtoja puntaroidessa muistaa tämä viisi vinkkiä: 

 1. Akuutti tarve vai kumppani myös tulevaisuuden tarpeisiin
  Päätä millaisen rahoittajan kanssa haluat tehdä yhteistyötä. Usein jälkimmäinen vaihtoehto on oikea valinta.
   
 2. Käytä monipuolisesti ja tasapainoisesti eri rahoitusinstrumentteja
  Varmista, että rahoitettavuus säilyy myös jatkossa.
   
 3. Kartoita mahdolliset tarjoajat laajasti
  Rahoitusmarkkinat ovat pk-yrityksillekin nykyään erittäin monipuoliset ja erot ovat suuria
   
 4. Vaadi rahoittajaltasi rahan lisäksi muuta lisäarvoa
  Monilla rahoittajilla on tarjota rahoitustakin arvokkaampaa osaamista ja verkostoja lisäarvona
   
 5. Varo normaalista poikkeavia lisäehtoja
  Käytä osaajia apuna, jos et ole sinut vaihtoehtojen ja sisältöjen suhteen

Nordean kasvuyritysyksikössä perinteisten pankkipalvelujen lisäksi nivotaan entistä voimakkaammin sijoittajat mukaan yritysten rahoitusratkaisuihin ja autetaan yrityksiä verkostoitumaan. Yritysten rahoitushaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan lisää samankaltaisia kasvuyritysten rahoittamiseen ja/tai rahoitusneuvontaan erikoistuneita tahoja.