Näin viet rahoituskierroksen onnistuneesti maaliin

Rahoituskierroksella menestymisen takana on pitkäjänteinen pohjatyö ja asiantuntijoiden tuki.

Yritysjuristin asiantuntijat Thomas Kankaanpää ja Tirnash Ramezan tiivistivät onnistuneen rahoituskierroksen viiteen vinkkiin. Näiden neuvojen avulla maksimoit yrityksesi mahdollisuudet rahoituksen saamiseen.

Rahoituskierros maaliin TOP5

1. TEE POHJATYÖ HUOLELLISESTI

Yleensä ennen rahoituskierrokselle lähtemistä yrityksen sisäiset toiminnot tarkistetaan, eli yritys käy läpi niin sanotun due diligence-prosessin.

Ihanteellisin tilanne on se, että yritys ottaa asiantuntijoihin yhteyttä vuosi tai jopa kaksi vuotta ennen rahoituskierrokselle lähtemistä.

– Liian lyhyt aikajänne aiheuttaa tilanteen, jossa yrityksen keskeneräisiä asioita joudutaan hoitamaan kiireessä. Se voi aiheuttaa ylimääräisiä kuluja, Kankaanpää tiivistää.

PING! Due diligence-prosessiin otetaan mukaan juristi ja kaupallinen konsultti, jotka käyvät läpi yrityksen sopimusjuridiikkaa ja taloutta. Sisäisen tarkastuksen yhteydessä luodaan sijoittajamateriaali, joka toimitetaan potentiaalisille sijoittajille. Materiaalissa määritellään muun muassa rahoitukseen liittyvät ehdot ja perusteet.

2. VIILAA PERUSASIAT KUNTOON

Rahoittajat haluavat tietää, että yrityksen asiat ovat kunnossa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Näihin perusasioihin kuuluu muun muassa yrityksen nykyisen johdon potentiaali johtaa muutosta ja kasvua, sekä halukkuus ottaa mukaan uusia sijoittajia.

Tämän lisäksi potentiaaliset sijoittajat katsovat yrityksen talouden tasapainoisuutta, riskien hallintaa ja liiketoiminnan skaalautuvuutta.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös yksityiskohtiin. Esimerkiksi keskeneräiset ja viivästyneet projektit ja merkittävät perittävät laskut heikentävät Kankaanpään mukaan rahoituksen saamisen mahdollisuutta. Rästissä olevat laskut voivat viestiä sijoittajalle siitä, ettei markkinassa ole maksukykyisiä tai -haluisia asiakkaita.

Yritysjuristi, kuvituskuva toimistolta.

”Keskeneräiset ja viivästyneet projektit sekä merkittävät perittävät laskut heikentävät
rahoituksen saamisen mahdollisuutta.”

3. KÄYTÄ APUNA OSAAVIA ASIANTUNTIJOITA

Kun yritys käyttää rahoituskierroksen tukena osaavia ammattilaisia, tulee kaikesta materiaalista juridisesti ja kaupallisesti pätevää.

Asiantuntija auttaa luomaan prospektit siitä, mitä sijoitetaan, millä ehdoilla sijoitetaan sekä minkä tyyppistä sijoitusta haetaan. Asiantuntija auttaa myös määrittämään, millainen rahoitusmalli on yrityksen liiketoimintaan ja kasvun vaiheeseen sopivin.

Kankaanpää suosittelee tarkistamaan, että lakitoimistolla on kokonaisvaltaista kokemusta rahoituskierroksista ja yrityksen liiketoiminnan juridisista käytännöistä.

Osaaviin asiantuntijoihin kannattaa panostaa, sillä esimerkiksi juristin palkkiossa säästetty raha saatetaan hävitä moninkertaisesti itse rahoituksessa.

4. ÄLÄ LÄHETÄ HAKEMUSTA KAIKKIALLE

Rahoitushakemuksen lähettäminen kaikille potentiaalisille rahoittajille viestii Kankaanpään mukaan siitä, että yritys ei ole fokuksessa ja rahoitusta haetaan epätoivoisesti mistä tahansa. Tällainen toiminta ei viesti rahoittajalle potentiaalisesta sijoituskohteesta.

– Usein tällainen hakemus menee suoraan roskiin. Ulkopuolinen asiantuntija voi auttaa yritystä löytämään itselleen sopivat rahoittajat.

Yrityksen johdolla itsellään on paras tieto siitä, mitkä ovat ne liiketoiminnan alueet, mitä he haluavat lähteä kehittämään. Sen perusteella voidaan laatia lista potentiaalisista sijoittajista, jotka painottuvat kyseisille liiketoiminnan alueille.

LUE: Kotimainen omistajuus lisää kasvuyrityksen elinvoimaa

Rahoitushakemuksen lähettäminen kaikille potentiaalisille rahoittajille viestii, että yritys ei ole fokuksessa ja rahoitusta haetaan epätoivoisesti mistä tahansa.”

Yritysjuristi, kuvituskuva toimistolta.

5. LAADI VISIO TULEVAISUUDESTA

Yrityksen johdon ja omistajien kesken on hyvä keskustella auki, miten rahoituskierros vaikuttaa liiketoiminnan tulevaisuuteen.

On tärkeää pohtia, vaikuttaako kierros esimerkiksi johdon sopimuksiin jollain tavalla tai miten ulkopuolinen sijoittaja vaikuttaa omistajien prosentuaalisiin osuuksiin.

– Sijoittaja saattaa haluta esimerkiksi hallituspaikan tai äänivaltaisia osakkeita. Siinä kohtaa täytyy myös miettiä, että halutaanko sitouttaa sen hetkinen johto sijoituskierroksen yli, sillä sijoituksen jälkeen saattaa tapahtua myös organisatorisia muutoksia, Kankaanpää tiivistää.

PING! On hyvin todennäköistä, että yritys osallistuu rahoituskierrokselle myös tulevaisuudessa. Kun ensimmäisen rahoituskierroksen aikana on optimoitu rahoitusrakenne ja rahoituksen ehdot, on vielä syytä varmistaa, ettei yrityksen ulkopuolinen rahoitus syö mahdollisuuksia tulevaisuuden kasvuun.

LUE: Oikeilla rahoitusratkaisuilla jokainen kasvuyritys pääsee vauhtiin

Yritysjuristi on liikejuridiikkaan erikoistunut lakitoimisto, jonka osaamista ovat yhtiöoikeus, riidanratkaisu ja liiketoiminnan eri vaiheiden ennakoiminen.