Företagen som valts ut till Österbottens Tillväxtstig utgör ett representativt tvärsnitt av områdets mångsidiga näringslivsstruktur

Pohjanmaan Kasvupolku® 2021

Företagen som ska delta i Österbottens Tillväxtstig har utsetts. Mikael Hallbäck, Tillväxtstigens juryrepresentant från Vasa universitet, beskriver den utvalda företagsgruppen som mångsidig.

Tio företag valdes ut till sparringen på Österbottens Tillväxtstig. De utvalda företagen är:

 • Ab Finnish Superberries Oy, Korsholm
 • ATK Lillhonga Oy, Karleby
 • Devatus Oy, Vasa
 • Finesse Finland Oy, Korsholm
 • Investigo Oy, Vasa
 • JK-Savings Oy, Seinäjoki
 • LP-Laituri, Lappajärvi
 • Rimita Green, Jakobstad
 • Shop-Solutions Oy, Träskända
 • Sweet Femi Oy, Karleby

– Vi har inkluderat intressanta företag från olika branscher. Gruppen representerar områdets mångsidiga näringslivsstruktur på ett bra sätt. Vi valde företag som redan har en lång historia och övertygande underlag samt nya företag som kämpar med inledningsfasens utmaningar, säger Mikael Hallbäck, ansvarsenhetens ledare från Vasa universitet.

– Juryn ser med spänning fram emot sparringarna och de kommande faserna och särskilt utvecklingen och konkretiseringen av tillväxtplanerna. 

Tillväxtstigens jury bedömer de sökande företagen efter följande kriterier: marknadspotential, team, tillväxtpotential och underlag. Kriterierna är desamma för alla Kasvu Opens Tillväxtstigar. Tillväxtstigens jury består av: 

 • Anu Haapasalo, KPEDU
 • Kenneth Dalkvist, VASEK
 • Jari Ratilainen, VAMK
 • Paula Erkkilä, Österbottens handelskammare
 • Kristian Schrey, Viexpo
 • Mikael Hallbäck, Vasa universitet
 • Ville Orrenmaa, Myynninmaailma

TILLVÄXTSTIGENS INNEHÅLL OCH FRAMSKRIDANDE

De utvalda företagen får kostnadsfri sparring i två startbanedagar. Den första dagen går av stapeln den 20.5.2021 och anordnas digitalt med fjärranslutning. Den andra dagen infaller den 25.8.2021. 

Alla deltagande företag får personliga instruktioner för deltagande.

MER INFORMATION

Liisa Arvassalo
liisa.arvassalo@kasvuopen.fi
050 339 9691

TILLVÄXTSTIGENS SAMARBETSPARTNER

Tillväxtstigens samarbetspartner tillsammans med Kasvu Opens riksomfattande samarbetspartner ger tillväxtföretagen möjligheten till kostnadsfri sparring.