Datan avulla kohti kestävämpää alkutuotantoa

ValioHackathonissa ideoitiin ratkaisuja maidontuotannon kausivaihtelun tasaamiseen. Hackathoniin osallistuneiden Anicaren ja Quanturin ratkaisut edustivat innovatiivisia dataan perustuvia sovelluksia.


Meijereiden vastaanottama maitomäärä vaihtelee vuodenaikojen välillä. Tuotantomääriin vaikuttavat esimerkiksi ruokinta, poikimisen ajoitus ja naudan terveydentila. ValioHackathonissa ideoitiin onnistuneesti, miten maidontuotannon kausivaihtelua voidaan tasata.

ValioHackathoniin osallistuneen Anicare Oy:n visiona on tarjota yksi maailman pienimmistä eläinten seurantalaitteista karjatalouden tarpeisiin.

– Meidän laitteemme etuja ovat muun muassa koko ja huoltovapaus. Tämä on tarkoitettu kestämään koko eläimen eliniän ilman huoltoja tai keskeytyksiä laitteen toiminnassa, Anicaren perustaja ja toimitusjohtaja Aki Marttila kertoo.

ValioHackathon tarjosi Anicarelle mahdollisuuden tutkia, miten heidän tuotteensa voisi auttaa lypsykarjataloutta.

– Selvisi, että vasikoista ei juurikaan ole informaatiota siinä vaiheessa, kun ne tulevat lypsykiertoon. Tässä meidän laitteemme voi auttaa. Datan avulla pystytään ehkäisemään esimerkiksi sitä, että otetaan lypsyyn mukaan eläimiä, jotka eivät siellä menesty, Marttila sanoo.

Vastaavasti Anicaren seurantalaitteesta on apua myös tiinehtymisen suhteen, sillä eläimen elintoimintoja seuraamalla pystytään ajoittamaan keinosiemennys oikein. Näin voitaisiin Marttilan mukaan tasapainottaa poikimista, joka puolestaan lisää ennakoitavuutta maidontuotantoon.

”Kun tuottaja saa käyttöönsä parempaa ja tarkempaa informaatiota, hän pystyy tekemään myös parempia ja tarkempia päätöksiä.”

Data tehostaa laadunvalvontaa ja tarttuu hävikkiin

Quanturi Oy on erikoistunut erilaisiin langattomiin sovelluksiin, joiden avulla valvotaan fermentoituvia materiaaleja, kuten heinää ja viljoja. Järjestelmän tuottama informaatio auttaa tuottajaa laadunvalvonnassa sekä auttaa ehkäisemään materiaalihukkaa.

– Teimme Hackathonissa yhdessä tiimikaverini kanssa huomion, että lypsykarjan rehu säilötään siiloissa, joiden lämpötilan vaihtelu vaikuttaa syötävän rehun laatuun. Tämä saattaa johtaa siihen, että karja ei saa rehusta riittävästi tarvitsemiaan ravintoaineita, Quanturin maatalousinsinööri Marie Huyghe kertoo.

Quanturin järjestelmän avulla voidaan valvoa eläinten säilörehun laatua ja mahdollista fermentoitumista muun muassa valvomalla lämpötilaa siilojen sisällä. Näin voidaan varmistaa, että karja syö rehua, jossa on optimaaliset ravintoainepitoisuudet. 

Tällä on Huyghen mukaan suora vaikutus sekä tuotetun maidon määrään ja laatuun että eläinten hyvinvointiin.

– ValioHackathon tarjosi hienon alustan testata teknologiaamme tässä ympäristössä ja luoda systeemi, joka voisi ennaltaehkäistä monia alkutuotannon ongelmia.

ValioHackathonin järjestivät Valio, Jamkin BioBoosters-yrityskiihdyttämö, Viron maatalousyliopisto ja Kasvu Open.
ValioHackathonin järjestivät Valio, Jamkin BioBoosters-yrityskiihdyttämö, Viron maatalousyliopisto ja Kasvu Open.

Data auttaa päätöksenteossa

Sekä Anicaren että Quanturin liiketoiminnan keskiössä on tuottajan toiminnan tehostaminen ja työtaakan minimoiminen. Kun tuottaja saa käyttöönsä parempaa ja tarkempaa informaatiota, hän pystyy tekemään myös parempia ja tarkempia päätöksiä.

Yrityksissä nähdään, että digitalisaatio ja data tulevat muuttamaan maataloutta merkittävästi.

– Kun esimerkiksi karjataloudessa pystytään mittaamaan ja ymmärtämään eläinten käytöstä paremmin, voidaan parantaa niiden hyvinvointia ja siten lisätä tuottavuutta, Anicaren Marttila tiivistää.

Quanturissa nähdään, että data on arvokasta alkutuotannossa, koska se tuo tarkkuutta ja lisää informaatiota. Asioita ei tarvitse arvioida aistimääräisesti, vaan niistä on saatavilla oikeaa ja tarkkaa tietoa.

– Ennen karjatilalliset ja viljelijät arvioivat rehun laatua haistamalla sitä, mutta teknologian avulla saadaan laajempaa ja tarkempaa tietoa. Pienetkin ongelmat voidaan paikantaa ja korjata, Huyghe sanoo.

”Data on arvokasta alkutuotannossa, koska se tuo tarkkuutta ja lisää informaatiota.”

Datasta muskelit resurssien hallintaan

Data mahdollistaa tuotannon kehittämisen siten, että resurssit eivät mene hukkaan. Datan avulla voidaan myös tehokkaasti hillitä hävikkiä tuotannon eri vaiheissa.

– Kun esimerkiksi rehun laadusta on olemassa tarkkaa, mitattua tietoa, on helpompi saavuttaa ihanteelliset säilöntämenetelmät ja estää pilaantuneen rehun pääseminen tuotantoketjuun, Quanturin Huyghe sanoo

Eläinten hyvinvoinnin tarkka monitoroiminen puolestaan hillitsee hävikin syntyä karjataloudessa. Monitoroinnilla onkin valtava vaikutus tuotannon tehokkuuden ja laadun kannalta.

Tuotannolle asetetaan koko ajan tiukempia vaatimuksia kestävyyden suhteen. Sekä Quanturi että Anicare näkevät, että teknologialle on maatalouden alkutuotannossa alati kasvava tarve niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

– Esimerkiksi meidän teknologiallamme on paljon sovelluksia juuri karjataloudessa. Pilotteja on meneillään niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa, Anicaren Marttila kertoo.

ValioHackathon 

Syksyllä 2023 ValioHackathoniin osallistuneiden yritysten ratkaisut edustivat innovatiivisia dataan perustuvia sovelluksia. Hackathonin voittajaksi valittiin ruotsalaisen Elveniten tarjoama ratkaisu, jossa pyritään datamallin avulla ymmärtämään maidontuotannon kausivaihteluun vaikuttavia tekijöitä. (Valio 12/203)

Valio tarjosi osallistujille idean kypsyyden mukaan joko mahdollisuutta suoraan liiketoimintayhteistyöhön tai yhteisen hankkeen tai pilotoinnin käynnistämiseen.

Hackathonin järjestivät Valio, Jamkin BioBoosters-yrityskiihdyttämö, Viron maatalousyliopisto ja Kasvu Open.