Johtajan jaksaminen heijastuu työntekijöiden työkykyyn

Saana Tyni on Koti puhtaaksi -yrityksen toimitusjohtaja.

Koronapandemia sai aikaan, että moni kasvuyritys on keksinyt ketterästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntänyt luovasti verkostojaan. Kaiken keskiössä on johtajan sekä henkilöstön jaksaminen.

Epätietoisuus on yksi merkittävä syy, joka aiheuttaa henkistä kuormaa niin yrityksen johdolle kuin työntekijöille. Jos yrittäjä on oman jaksamisensa rajoilla, pian koko yritys voi olla kriisin keskellä.

Niinpä johtajan on hyvä pohtia, millaisista verkostosta voi saada apua ja kenen kanssa voi jutella. Vertaistuen merkitystäkään ei kannata sivuuttaa.

Koti puhtaaksi -yrityksen siistijä ja toimitusjohtaja Saana Tyni uskoo, että yksi hyvä keino työkyvyn ylläpitämiseksi on työn ja vapaa-ajan erottelu. Hän kuitenkin muistuttaa, että jokaisen oma persoona vaikuttaa työnteon tapaan.

– Osa ihmisistä ei halua erottaa toisistaan työtä ja vapaa-aikaa, joten ihmistä ei voi väkisin ahtaa mihinkään muottiin, Tyni sanoo ja kertoo, että hänelle työ on elämäntapa. 

Koti puhtaaksi -yrityksessä kartoitetaan myös säännöllisesti työeläkevakuutusyhtiö Varman kyselyillä muun muassa työn voimavara- ja kuormitustekijöitä ja verrataan tuloksia aina edelliseen kyselyyn. Näin yrityksen johto voi pohtia, onko joihinkin asioihin syytä puuttua ja kenties muuttaa toimintatapoja. 

Avoin viestintä parantaa johdon ja työntekijöiden suhdetta ja jaksaminen paranee

Moni pk-yritys kamppailee sen kanssa, ettei sillä ole omaa henkilöstöosastoa, saati henkilöstöjohtajaa, jolle vaikkapa lomautusten ja yt-neuvottelujen miettiminen on arkea. Tällöin työyhteisön sisäinen viestintä ja tiimityön merkitys korostuvat.

Jokaisessa yrityksessä kannattaa puhua avoimesti siitä, missä tilanteessa yritys on nyt ja mihin suuntaan se on menossa. Mitä paremmin yksittäinen työntekijä ymmärtää, mikä rooli hänellä on yrityksessä, sitä kovemman panoksen hän antaa.

Tyni on huomannut omassa työssään, että monesti myös erilaiset huolenaiheet stressin taustalla vaikuttavat työkykyyn. 

– Huolitekijöiden selvittäminen ja niistä keskusteleminen on avainasemassa, jotta työntekijä kokee, että tilanne on hallinnassa ja stressitekijät minimissään, Tyni uskoo. 

Niinpä hän vannoo avoimen johtamiskulttuurin nimeen. Kun Koti puhtaaksi -yrityksessä jouduttiin järjestämään keväällä yrityksen ensimmäiset yt-neuvottelut, kaikki halukkaat työntekijät saivat osallistua tilaisuuteen etäyhteydellä. 

– Tuolloin lomautimme ensisijaisesti kaikki vapaaehtoiset. Joillakin saattoi olla huoli omasta jaksamisestaan tai siitä, että oma lapsi kuuluu riskiryhmään, Tyni havainnollistaa.

Silja Tyni, Koti puhtaaksi -yrittäjä huolehtii että oma ja työntekijöiden jaksaminen on hyvällä tolalla.
Yhdessä ideoimalla voi osallistaa koko työyhteisön miettimään yrityksen tulevaisuutta. Suurin yhteistyömme on ollut Hotelli Kämpin ja muiden pienempien toimijoiden kanssa. Tuotteenamme on korona-arkea helpottava hotellipaketti.

Koronakriisi innoittaa kokeilemaan uusia liiketoimintamalleja

Kun yhteiskunta on jälleen alkanut avautua pahimman korona-aallon jälkeen, kasvuyritykset ovat keksineet jopa uusia liiketoimintamalleja.

Myös Koti puhtaaksi -yrityksessä on lyöty viisaat päät yhteen ja kehitetty uusia tapoja saada ihmisille töitä.  

Yritys kysyi keväällä 2021 koko henkilöstöltään, millaista uutta tai korvaavaa liiketoimintaa Koti puhtaaksi voisi alkaa harjoittaa. Tynin mukaan ideat olivat mielettömiä, mutta yksi oli hitti ylitse muiden.

– Suurin yhteistyömme on ollut Hotelli Kämpin ja muiden pienempien toimijoiden kanssa. Tuotteenamme on korona-arkea helpottava hotellipaketti, johon kuuluu limusiinikuljetus kotoa hotelliin ja takaisin. Kun ihminen on hotellissa, me siivoamme kodin puhtaaksi, Tyni hymyilee ja kannustaa muitakin yrityksiä ketteriin kokeiluihin. 

Koska Suomessa on vahvaa, osaavaa ja innovatiivista yrittäjyyttä, kasvuyritysten kannattaa muistaa oma potentiaalinsa ja ottaa siitä kaikki irti. Vaikka koronatilanne asettaa kasvuyrityksille edelleen omat haasteensa, niistä voi myös ottaa opiksi.

Seitsemän oppia pk-yrityksille koronakriisistä

  • Verkostojen luominen on kultaa. Tarvittaessa toisilta yrityksiltä saa apua ja myös itse pystyy auttamaan.
  • Ennakkovarautuminen ja terve skeptisyys kriisitilanteiden varalta kannattaa.
  • Yrityksen liiketoiminta on syytä pitää vakaalla pohjalla, jotta se kestää harmittaviakin yllätyksiä.
  • Yhdessä ideoimalla ja tiimihenkeä ruokkimalla voi osallistaa koko työyhteisön miettimään yrityksen tulevaisuutta.
  • Yhtiön riippumaton hallitus pystyy tekemään vaikeita ratkaisuja – jo ennen kuin kriisi on päällä.
  • Kriisi opettaa ajattelemaan, millä tavoin yritys voi tehostaa toimintaansa entisestään.
  • Poikkeusoloissa johdolta vaaditaan erityisosaamista, joten johtamisoppiin kannattaa satsata voimavaroja.

Kuvat: Koti puhtaaksi