Kasvun tilannekuva pisteyttää yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät

Kasvu Openin Kasvuyritysanalyysi luo edellytyksiä liiketoiminnan vaikuttavuuden seuraamiselle ja kehittämiselle. Nyt analyysi tuottaa uuden Kasvun tilannekuva -raportin, joka kiihdyttää yritysten kasvua yritysdatan pohjalta. 


Kasvuyritysanalyysi on maksuton, digitaalinen työkalu yrityksen kasvusuunnitelman työstämiseen. Analyysin hyödyn on todentanut jo yli kaksi tuhatta kasvuyritystä, joiden koko vaihtelee 0-120 miljoonan euron välillä. Aukikirjoitettu kasvusuunnitelma selkeyttää tekemisen suuntaa ja mahdollistaa haastekohtien tunnistamisen – konkreettinen kasvusuunnitelma on kaiken kehittämisen pohja. Kasvu Open on kehittänyt työkalua lisäämään yrityksen käsitystä liiketoiminnan kasvukyvystä.

Lue juttu: Kasvuyritysanalyysi – Paras asia, jonka voit tehdä kasvun varmistamiseksi

KASVUN TILANNEKUVA VALJASTAA HAASTEET MAHDOLLISUUKSIKSI

Kasvuyritysanalyysin tuottama raportti, Kasvun tilannekuva, kertoo miten yritys suoriutuu verrattuna muihin yrityksiin liiketoiminnan eri osa-alueilla. Helppokäyttöinen työkalu kuvaa tämänhetkistä kasvukykyä ja haasteita yleisellä tasolla sekä antaa suuntaa kehitystoimenpiteille. 

– Joskus yrityksissä ei olla varmoja, mihin kehitystoimet kannattaa fokusoida, vaan kehitetään vähän kaikkea. Kasvun tilannekuva auttaa hahmottamaan, mitä osa-alueita kehittämällä yrityksen kasvukykyä voidaan parantaa, kertoo Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisänen.

Kasvun tilannekuva – ja yrityksen kasvukyky – perustuu neljään kategoriaan: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Yritys saa jokaisen kategorian osalta pisteytyksen asteikolla 1-5. Pisteiden lisäksi yritys saa sanallisen palautteen sekä kuvauksen parhaiten suoriutuvien yritysten tunnusmerkeistä ohjaamaan kehitystä.

Pisteytykset pohjautuvat muiden yrityskäyttäjien vertailudataan ja Kasvuyritysanalyysille annettuihin tietoihin. Yritys saa raportin automaattisesti täytettyään Kasvuyritysanalyysin. 

LISÄTIEDOT
Leena Räisänen
kehitysjohtaja, Kasvu Open
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi

Kasvun tilannekuva on kehitetty osana EU-rahoitettua hanketta, jossa toimijoina ovat Jyväskylän kaupunki, Innokaupungit ja Keski-Suomen liitto.