Kasvu Open kehittää työkalua pk-yritysten kasvun tilannekuvan hahmottamiseen

Datapohjaisen tilannekuva työkalun kehitys käynnistynyt Kasvu Openin toimesta

Kasvu Open tukee Suomea T&K-tavoitteen saavuttamisessa ja tuottaa datapohjaisen työkalun pk-yritysten kasvun tilannekuvan hahmottamiseen.  

Suomen kunnianhimoinen tavoite nostaa T&K-menot 4 prosenttia bruttokansantuotteesta vaatii konkreettisia toimenpiteitä monella tasolla. Kehitystyötä tarvitaan niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Kasvu Openin panos tavoitteen saavuttamiseksi on, yritysten kasvun sparrauksen lisäksi, tuottaa datapohjainen työkalu pk -yritysten kasvun tilannekuvan hahmottamiseen.  

Kasvu Open tuottaa ymmärrystä yritysten kasvutarpeista

Kasvu Open on kerännyt vuodesta 2020 saakka systemaattisesti tietoa yritysten kasvun tavoitteista, haasteista ja toimenpiteistä.

Tietoa vertailemalla on tunnistettu muun muassa yritysten kasvukykyyn, markkinapotentiaaliin ja tiimin kyvykkyyteen vaikuttavia tekijöitä, joista rakentuu yrityksen kasvun potentiaali. 

– Kasvu Openin yli kymmenen vuoden historian aikana olemme huomanneet, että kasvuhalua suomalaisilta yrityksiltä ei puutu. Kasvun esteeksi tai jarruksi muodostuukin usein kehityksen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden priorisointi. Kehittämisessä kaikki lähtee aina siitä, että tunnistetaan yrityksen tilanne ja rakennetaan kehitysaskeleita tästä eteenpäin. Haastetta osaltaan ratkaisemaan haluamme luoda datapohjaisen kasvukyvyn Tilannekuva-työkalun, kuvaa Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisänen

Kun työkalu on valmis, on julkisille- ja tutkimusorganisaatioille syntynyt yrityslähtöinen ja menestyksekäs pk-yritysyhteistyön käynnistämisen malli, jota myös muut tahot voivat käyttää hyödyksi. 

Leena Räisänen, Kasvu Open

”On olennaista ymmärtää, millaista tukea pk-yritykset tarvitsevat kasvuunsa, ja miten kohdistamme julkisten ja tutkimusorganisaatioiden palvelut kasvukykyisille yrityksille,” kehitysjohtaja Leena Räisänen sanoo.

Tilannekuva-työkalun tavoite on yritysyhteistyön malli

Tilannekuva-työkalun kehityksessä hyödynnetään Kasvu Openin oman datan lisäksi myös muiden tahojen aiemmin tehtyjä selvityksiä kasvukyvykkyydestä.

– Jos yritys itse tarvitsee selkeämpää tilannekuvaa, tarvitsevat myös julkiset toimijat ja tutkimusorganisaatiot lisää ymmärrystä yritysten tilanteesta ja kasvutarpeista. Olennaista on ymmärtää, millaista tukea ja asiantuntijuutta pk-yritykset tarvitsevat kasvuunsa ja miten kohdistetaan julkisten ja tutkimusorganisaatioiden palvelut kasvukykyisille yrityksille, Räisänen sanoo.

Vuoden 2024 aikana työkalun kehittämisen rinnalla keskitytään tuottamaan visualisoitua tietoa Jyväskylän ekosysteemin toimijoille, kuten korkeakouluille, pk-yritysten tarpeista yleisesti.

Vuoden 2024 alussa luvassa on ensimmäinen pilotointi liikunta-, terveys- ja hyvinvointialan sekä teollisuusyritysten kanssa. Hankeyhteistyö on osa Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehityksen ekosysteemihankkeita. 

Vuoden 2025 aikana etsitään keinoja kohdentaa kehitettyjä palveluja niitä tarvitseville yrityksille reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti.

Euroopan Unionin rahoittama hanke on osa Innokaupungit ja Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen ekosysteemihankkeita. Hankkeen rahoitusta koordinoi Keski-Suomen liitto. Hakkeen virallinen nimi on ”Pk-yritysten datapohjainen kasvukyvyn tilannekuva työkaluna ekosysteemityössä.”

MEDIAYHTEYDENOTOT

Leena Räisänen
Kasvu Open
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi