Kenelle yritys on vastuussa?

Kahden työntekijän neuvottelu toimistohuoneessa.

Yritystoiminnan vastuita ja velvollisuuksia säädellään monella tavalla. Jo alkuvaiheessa olevan yrityksen hyvin perustettu kivijalka on kansainvälisten vaatimusten mukainen hyvä hallinto ja säädösten mukainen toiminta. Sääntelyn merkitys vain lisääntyy yrityksen kasvussa, kun erilaiset lakisääteiset, mutta myös vapaaehtoiset – joilla myös yritystoiminnan vastuullisuutta arvioidaan –  vaatimukset lisääntyvät.

Yritysjohdolta edellytetään automaattisesti eettistä toimintaa ja normien noudattamista riippumatta siis yrityksen koosta. Jokaisen yrityksen tulee toimia vastuullisesti suhteissaan henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuulostaa luonnolliselta ja loogiselta – eikö vain?

Mitä yrityksen virheistä voi seurata?

Tahattomankin virheen sattuessa ja siitä seuraavien konkreettisen vastuiden selvittelyssä palaa vähintäänkin aikaa ja rahaa. Yrityksen maine voi saada merkittävän kolhun. Myös liiketoiminnalle voi olla suoraan operatiivista haittaa, kun hallinnon kivijalka pettää.

Jos toimitaan lakien ja säädösten vastaisesti voi muutoin taitava, riskiä ottava liiketoiminta valua hiekkaan. Hallinnosta johtuvia riskejä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa, usein sitä tehokkaammin. Kuulostaa järkevältä ja taloudelliselta – eikö vain?

Yritysjohdon vastuun voi turvata

Yritysjohdon on pystyttävä osoittamaan toimineensa päätöksenteossaan hyvän hallintotavan mukaan. Ensinnäkin on osoitettava toimissaan osakeyhtiölain velvoitteet, kuten:

  • yhtiön etu ja maksukykyisyys,
  • huolellisuus tai lojaliteettiperiaate,
  • yhdenvertaisuus osakkeenomistajia kohtaan.

Legal Corporate Governance – oikeudellisesti hyvä hallintotapa – on paras lähtökohta turvata yritysjohdon vastuut ja riskit ennakkoon. Huolellisuus on myös hyvää todentamista ja dokumentaatiota päätöksenteon perusteista. Ennakoiva riskienhallinta on investointi. Se voi hetkellisesti viedä resursseja, mutta säästää taas huomattavasti suuremmilta vahingonkorvaus- ja muilta kustannuksilta tai rikosoikeudellisilta seuraamuksilta.

LUE: Legal Corporate Governance – Ratkaisuja yritysten tarpeisiin edullisemmin ja kestävämmin

Miten yritys voi varautua riskeihin?

Oikeudellisen riskienhallinnan asiantuntija auttaa yrityksiä rakentamaan ja toteuttamaan hyvää hallintotapaa. Sen omaksuminen ajoissa yrityksen perusprosessiksi ja osaksi liiketoimintaa on kiistaton kansainvälinen kilpailuetu. 

Yrityksen hallinnon järjestämisestä ja oikeudellisesta dokumentaatiosta voidaan tehdä analyysi missä tahansa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Helpoimmin vahva kivijalka syntyy yrityksen alku- ja kasvuvaiheessa, pohjaksi tuleville kasvu-, kansainvälistymis- tai yrityskauppavaiheille.

Oikeudellinen kartoitus voi koskea muun muassa osakeyhtiön yhtiökokouksia ja hallituksen kokouksia, johdon vastuita ja sopimuksia, johtajasopimuksia ja kannustinjärjestelmiä, osakkeenomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä osakassopimuksia tai laajentumista ja kasvua koskevien oikeudellisten riskien ennakointia ja hallintaa sekä liiketoimintaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä rekisteröintejä ja ilmoituksia, omistusjärjestelyjen ja yrityskauppojen dokumentaatiota.

Hallinnon ja johdon on saatava myös käytettävästi ja viivytyksettä asiakirjat käyttöön, missä tahansa tilanteessa. Digitaalinen oikeudellinen palvelu voi olla avain tähän kasvavaan tarpeeseen.