Kotimainen omistajuus lisää kasvuyrityksen elinvoimaa

Yrityksen ja sen omistajien arvot ja tavoitteet määrittelevät, millainen omistuspohja luo yritykselle suotuisat kasvuedellytykset. Joskus tavoitteena voi olla nopea exit, joskus taas pitkän aikavälin arvonkehitys.

Kun kasvuyritys haluaa luoda kannattavaa kasvua, kotimaisen osaomistajan mukaantulo on varteenotettava vaihtoehto. Suomalainen monialakonserni KPY vauhdittaa kotimaisten pk-yritysten liiketoimintaa tarjoamalla osaamista ja taloudellista pääomaa yritysten käyttöön.

KPY-konsernin sijoitusjohtaja Kirsi Huusko näkee, että niin kotimaisessa kuin ulkomaisessakin omistajuudessa on omat hyvät puolensa.

”Kotimainen ja ulkomainen omistajuus täydentävät toisiaan ja sopivat yrityksen elinkaaren vaiheisiin eri tavoin. Kumpikaan ei sulje toista pois”, Huusko tähdentää.

Kirsi Huusko
KPY luottaa kotimaiseen omistajuuteen kasvattaessaan omistusyhtiöitään. ”Potentiaalisia kumppaneita kannattaa kontaktoida rohkeasti ja keskustella heidän kanssaan arvoista ja tavoitteista”, sanoo Kirsi Huusko.

Olennainen ero on siinä, että kotimaisessa omistajuudessa raha jää Suomeen, kun taas ulkomaisessa omistajuudessa se valuu jonnekin muualle. Siksi kotimaisella omistajalla on usein suurempi tahtotila ajatella liiketoimintaa juuri kotimaan kehittymisen kannalta.

”Yleensä yrityksen luottamus kotimaiseen omistajaan on sisäänrakennetumpaa, jolloin on helpompaa toimia yhtenevien arvojen mukaan. Myös yhteisen kulttuurin jakaminen tuo yritykselle turvallisuuden tunteen verrattuna ulkomaiseen omistajaan”, Huusko lisää.

”Yleensä on helpompi ottaa uusi ihminen takapenkille vähemmistöomistajaksi kuin luovuttaa enemmistöomistajan paikka kokonaan jollekulle muulle.”

Hyvällä omistajalla on pääoman lisäksi osaamista ja verkostoja

Kasvuyrityksen omistajuuden siirtäminen ulkopuolisen hyppysiin ei ole aina helppo ratkaisu. Muutos saattaa herättää yrityksessä epäilyksiä siitä, miten omistuspohjan muutos vaikuttaa liiketoiminnan pyörittämiseen.

”Prosessi ei ole ylivoimainen millekään yritykselle, joten sen ei tarvitse herättää pelkoa. Käytännössä kyse on vain siitä, että omistajiksi tulee muitakin sijoittajia, mikä kasvattaa yrityksen kypsyyttä ja kilpailukykyä”, Huusko rohkaisee.

Onpa kyseessä sitten kotimaisen tai ulkomaisen omistajan mukaantulo, prosessi on melko samanlainen. Eroja syntyy ennemmin siitä, ostetaanko koko yritys, osakekanta tai liiketoiminta vai ryhdytäänkö omistajaksi annin kautta, jolloin yritystä kasvatetaan yhdessä.

”On siis keskeistä määrittää, kuka yrityksessä on kuskin paikalla. Yleensä on helpompi ottaa uusi ihminen kyytiin takapenkille vähemmistöomistajaksi kuin luovuttaa enemmistöomistajan paikka kokonaan jollekulle muulle”, Huusko huomauttaa.

Pelkkä raha on kuitenkin vain harvoin kasvun tae. Siksi tueksi tarvitaan myös sijoittajan osaamista ja verkostoja. Yleensä kasvollinen inhimillisyyttä arvostava omistaja herättää yrityksissä enemmän luottamusta kuin kasvoton eurotavoitteiden perässä juokseva omistaja.

”Kasvuyrityksen pitää tunnustella kenttää ja fiilistellä omaa tahtotilaa, mitä se pitää tärkeänä ja mitä se toivoo sijoituskumppanilta. Potentiaalisia kumppaneita kannattaa kontaktoida rohkeasti ja keskustella heidän kanssaan arvoista ja tavoitteista. Vain näin voi löytää hyvän mätsin.”

”Suomeen syntyvä arvonlisäys on meille tärkeä asia.”

KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen.

Hyvinvointia vastuullisen omistajakumppanin tuella

KPY:n oma arvopohja muodostuu omistautumisesta, yhteisöllisyydestä ja rohkeudesta. Käytännössä KPY voi tulla kasvu- ja arvoyhtiön vähemmistöomistajaksi ja kehittäjäksi, rakentaa verkostoja ja yhteisöä sekä tarttua uusiin kiinnostaviin mahdollisuuksiin ennakkoluulottomasti.

”Asetamme yritykselle kunnianhimoiset tulevaisuuden tavoitteet ja painotamme kasvun kannattavuutta. Samalla toimimme yrityksen kokonaisvaltaisena kumppanina tehden aktiivista yhteistyötä omistajien ja johdon kanssa. Emme ole exit-hakuinen sijoittaja, ja siten poikkeamme muista sijoittajista eniten”, Huusko kuvailee.

Vastuullisena ja pitkäjänteisenä kumppanina KPY haluaa kehittää yrityksen liiketoimintaa ilman arvoristiriitoja. Esimerkiksi moni kotimainen yritys haluaa tuottaa hyvää luomalla uusia työpaikkoja omalle alueelleen tai sitouttamalla sen avainhenkilöitä. 

”Suomeen syntyvä arvonlisäys on meille tärkeä asia. Siksi voimme sitoutua säilyttämään yrityksen liiketoimintaa tietyllä paikkakunnalla, jos se on taloudellisesti järkevää ja yrittäjälle tärkeää. Näin luomme osaomistajana vakautta yritykselle.”

Huuskon mukaan tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta kehittää yrityksen bisnestä jollakin toisella osa-alueella. KPY esimerkiksi tekee paljon oppilaitosyhteistyötä ja harkitsee parhaillaan perustavansa koodikoulun, jonka avulla yritykset saisivat käyttöönsä kallisarvoista tulevaisuuden osaamispääomaa.

”Mitä enemmän vaurautta yrityksille luodaan, sitä paremmin ympäröivä yhteiskuntakin voi. Hyvinvoivat kasvuyritykset tuottavat laajasti verokertymää, mikä mahdollistaa muun muassa teiden rakentamisen ja hoivakotien toiminnan”, Huusko muistuttaa.

Kotimaisen osaomistajan hyödyt kasvuyritykselle

+ Luottamuksellinen yhteys rakentuu helpommin yhteisen kulttuurin ansiosta.

+ Kotimaisuus tuo turvallisuuden tunteen pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

+ Yhteinen arvopohja edesauttaa kehittämään liiketoimintaa yhteisymmärryksessä.

+ Liiketoiminnan tuotot jäävät kotimaan kehitystyöhön eivätkä valu ulkomaille.