Mikä on sarjayhdistelijä?

Sarjayhdistelijä on verrattain uusi termi suomalaisessa yritysmaailmassa. Se ei ole varsinaisesti sijoitusyhtiö, ei konsolidaattori, vaan jotain muuta.

Katso miten Boreon Jesse Petäjä, Kari Nerg, Anita Kaasalainen ja Joni Sollo avaavat sarjayhdistelijän käsitettä.

Boreo on kotimainen sarjayhdistelijä

Boreo on yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä pieniä ja keskisuuria yhtiöitä pitkällä aikavälillä. Boreon ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu.

Yhtiön liiketoimintamallina on kannattavien ja korkeaa pääoman tuottoa tekevien yrittäjämäisten yhtiöiden hankinta ja pitkäaikainen omistaminen.

Yhtiön liiketoimintamallin keskiössä on sen yhtiöiden kassavirtojen uudelleensijoittaminen korkeilla odotetuilla pääoman tuottotasoilla konserniyhtiöihin tai yritysostoihin. 

Boreo toimii hajautetussa organisaatiomallissa, jossa korostetaan paikallista vastuuta ja yrittäjämäistä toimintatapaa. Konsernin yhtiöiden kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu varmistetaan yhtiöiden ja niiden henkilöstön tukemisella ja kouluttamisella.