Millainen disruptiivinen startup sopii VC-sijoittajalle?

Suomessa perustetaan vuosittain melkein 15 000 osakeyhtiötä. Uusia aikaisen vaiheen pääomasijoituksia eli Venture Capital / VC-sijoituksia taas tehdään vuositasolla arvioilta alle sataan yhtiöön.

Valtaosa yrityksistä ei koskaan hae VC-sijoitusta, eikä se millään tavoin ole edellytys yrityksen menestymiselle. Luvut kuitenkin kuvaavat sitä kapeikkoa, johon VC-sijoitusta hakeva yritys joutuu. Arviot eri VC-sijoittajien välillä vaihtelevat, mutta keskimäärin alle 5% niistä yrityksistä, joka kontaktoi VC-sijoittajaa saa sijoituksen. VC-sijoittajat sanovat siis ammatikseen (kohteliaasti) ei. Miksi näin?         

Oletko VC-rahoitettava?

Yrityksen tulee ensinnäkin olla VC-rahoitettava. Lähtökohta on, että yritys kehittää ja/tai kaupallistaa uutta innovaatiota tai teknologiaa joka skaalautuu hyvin. VC-sijoittaja hakee mahdollisimman nopeaa, monistettavaa, ennustettavaa ja vähäisiä (lisä)resursseja vaativaa liiketoiminnan kasvua, mielellään kansainvälistä sellaista.

Hankkeen taustalla tulee olla tiimi; yhden hengen tarina on hallusinaatio, tiimin tarina taas visio!

Yhtiön tulee myös olla vahvasti yrittäjävetoinen ja –omisteinen. VC-sijoitukset ovat vähemmistöosuuksia (tyypillisesti 5-20%) ja on tärkeätä, että kasvun tekijöillä on (merkittävän) omistuksen kautta voimakas kannustin kasvattaa omistaja-arvoa.

Lisäksi VC-sijoittajan tulee nähdä, että sijoitus on realisoitavissa määrätyn aikajakson sisällä, joka on tyypillisesti 3-7 -vuotta. Tuotto tai turska tehdään, kun osakkeista luovutaan. Se voi tapahtua esimerkiksi osake-/yrityskaupan tai listautumisen muodossa. VC-sijoittaja tähtää keskimäärin noin IRR 20%/money-back 3x tason tuottoihin.

Sovitko VC-sijoittajan sijoitusstrategiaan?

Yrityksen on sovittava VC-sijoittajan sijoitusstrategiaan. Kaikilla VC-sijoittajilla on luonnollisesti oma ja differoituva strategia, jossa keskeisiä teemoja ovat muun muassa kasvun vaihe, (ensi)sijoituksen keskikoko, toimiala- ja/tai teknologiafokus, maantieteelliset painopisteet ja toimenpiteet sijoituksen jälkeen. Jos tiimi ja tarina ovat tarpeeksi kovia, sijoitusstrategia tosin monesti taipuu niihin…

Perinteisesti VC-rahoitettavat yhtiöt ovat tulleet aloilta jotka ovat pääomakevyempiä. Niissä hyödynnetään tietotekniikkaa sekä ohjelmistoratkaisuja uuden tuotteen tai palvelun kehityksessä ja niissä on immateriaalioikeuksin suojattavia elementtejä.

Oma ja historiallisesti paljon riskirahaa houkutellut alalaji on myös aikaisen vaiheen lääkekehitys. Esimerkkejä liiketoiminnoista, jotka eivät yleensä sovellu VC-sijoittajille ovat vähän lisäarvoa tuottavat manuaaliset palvelut, jotka perustuvat henkilöiden aikapanokseen, pääomavaltaiset teolliset tuotantoinvestoinnit sekä kivijalka/vähittäiskauppa.       

Mitä höytyä saat VC-sijoittajasta?

Mitä höytyä disruptiiviselle startupille on VC-sijoittajasta? Ensinnäkin se tarjoaa pääomaa kasvuun. On myös hyvä tiedostaa, että (lisä)pääomaa on usein tarjolla (ensi)sijoituksen jälkeen. VC-sijoittajat nimittäin rahastotasolla lähtökohtaisesti varaavat pääomia kohdeyritystensä myöhempiin rahoituskierroksiin. Viitteellinen suhdeluku voi olla esimerkiksi 50% ensisijoitus / 50% jatkosijoitukset.

Jos hanke etenee hyvin, VC-sijoittaja työntää siihen mielellään lisää rahaa. Jos taas firma on vaikeuksissa, VC-sijoittaja voi joutua pelastamaan sijoituksensa. Se saattaa olla perusteltua esimerkiksi tilanteessa, jossa pieni lisäpanos yritykseen johtaisi sijoituksiin toisilta sijoittajilta tai edesauttaisi muita rahoittajia lähtemään mukaan. Molemmissa tilanteissa VC-sijoittajan lisäeurot ovat arvokkailta startupille, koska ne edesauttavat uuden rahoituksen nostamista.

Toiseksi VC tarjoaa osaamista ja verkostoja – puhutaan aktiivisesta omistajuudesta ja smart moneysta. Tästä voi erityisesti olla hyötyä hallitustyöskentelyssä, jatkorahoituskierrosten kasaamisessa, rekrytoinneissa sekä asiakas- ja kumppanuushankinnassa. VC-sijoitus voi myös tuoda positiivista näkyvyyttä ja uskottavuutta markkinalla – molemmat arvokkaita aikaisen vaiheen startupille.  

LUE: Mistä massit disptruptiiviseen startuppiin?

Mistä löydät VC-sijoittajan?

VC-sijoittajan löytää parhaiten startup- ja teknologiatapahtumista tai kontaktoimalla suoraan. Jos suinkaan mahdollista, kannattaa kontaktoinnissa hyödyntää jonkun joka tuntee jonkun –taktiikkaa, sillä lämmin intro on usein tehokkain väylä päästä VC-sijoittajan puheille.

Taustatietoa Suomessa toimivista VC-sijoittajista voi hakea esimerkiksi Suomen pääomasijoitysyhdistys, Business Finland VC  ja Teollisuussijoitus verkkosivuilta.