Mistä löytyvät eväät kasvulle?

Viime kuukausien ilmastonmuutoskeskustelu on herättänyt monien mielessä ristiriitaisia ja epävarmoja tuntemuksia: Kuinka toimin, jotta toimisin vastuullisesti ja kestävästi?

Toiset tutkimukset väittävät, että metsät pitää säästää hiilinieluina, toiset taas ovat sitä mieltä, että metsien monipuolinen käyttö turvaa metsien hyvän kasvun ja sitä kautta parhaan hiilivaraston pidemmällä aikavälillä. Erilaisista tutkimusnäkökulmista huolimatta useimmat lienevät samaa mieltä siitä, että metsien monipuolinen hyödyntäminen on Suomelle ja hyvinvoivan suomalaisen yhteiskunnan säilymiselle yksi tärkeimmistä työn, toimeentulon ja kasvun lähteistä. Tänä päivänä metsäalan merkitys Suomen bruttokansantuotteelle on merkittävä, ja iso osa viennistä pohjautuu metsätalouden tuotteisiin. On hyvin vaikea nähdä tulevaisuutta, jossa Suomen metsiä ei voitaisi hyödyntää nykyisellä, ja jopa nykyistä tehokkaammalla tavalla.

Mitä tehokas metsien hyödyntäminen tulevaisuudessa voisi olla? Se ei varmastikaan voi tarkoittaa sitä, että metsäteollisuuden tuotanto lisääntyy entisestään, vaan hyödyntämisen mahdollisuuksien on löydyttävä myös muualta. Tällaisia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi korkeamman jalostusasteen tuotteet, luonnontuotteet, terveys ja hyvinvointi sekä matkailuvienti. Metsästä peräisin olevissa tuotteissa ja palveluissa on käyttämätöntä potentiaalia vaikka millä mitalla.

Miten tämä potentiaali sitten saadaan käyttöön? Tässä vaiheessa kuvaan astuvat suomalaiset metsäalan yritykset. Yritykset, joiden vahvaan tietoisuuteen ja ymmärrykseen luonnonvarojemme vastuullisesta käytöstä voimme huoletta luottaa. Vain pari hienoa esimerkkiä mainitakseni: Itsenäisyyspäivänä presidentin puoliso Jenni Haukio pukeutui juhlapukuun, joka oli valmistettu sataprosenttisesti koivusta tehdystä kankaasta. Pakkausalan yritys Sulapac taas esitteli vastikään puusta valmistetun, biohajoavan pillin.

Yritysten kehittyminen, kasvu, uudet ideat ja innovaatiot tarvitsevat myös tukea. Siihen meillä on onneksi monia eri kanavia, joita hyödyntää. Myös yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen auttavat monesti eteenpäin arvaamattomallakin tavalla. Yksi yrityksien kasvun kanava on Kasvu
Open. Se on valtakunnallinen matalan kynnyksen sparrauskilpailu, jossa, yritykset saavat tukea liiketoimintansa kasvuun alan huippuosaajilta ja pääsevät verkostoitumaan muiden yritysten kanssa. Parasta aikaa Kasvu Openissa on käynnissä haku metsästä toimeentulonsa ammentavien
yritysten Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle. Yrittäjä, jos pohdit kasvun mahdollisuuksiasi, kannattaa laittaa hakemus vetämään.