“Toivotaan, toivotaan ei riitä” – Kasvu Openin Jaana Seppälä vaatii konkreettisia tekoja yritysten kasvun tueksi

Pk-yrityksissä riittää kasvuhalua, mutta keinot ja kyky tavoitteisiin pääsemiseksi puuttuvat. Yritysten kasvu kaipaa konkreettista, yrityskohtaista tukea ja keinoja, joiden avulla käsillä olevat kasvuhaasteet on mahdollista ylittää.


– Pk-yritysten kasvua hidastavat riittämättömät resurssit, osaamisvaje ja selkeiden strategisten valintojen puute. Yrityksissä arjen pyörittäminen ja kasvuvalintojen tekeminen on muutamien henkilöiden vastuulla ja aikaa pidemmän aikavälin suunnittelulle on niukasti, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema pk-barometri (2/2024) nostaa esille, että panostukset yritysten kasvumahdollisuuksien tukemiseen voivat parantaa työllisyystilannetta ja lieventää julkisen talouden haasteita.

Seppälän ratkaisuehdotus yritysten kasvun tueksi on yritysten kasvua tukevien ja kannustavien panostusten kanavoiminen oikein.

– On riittämätöntä vaatia yrityksiltä lisää rohkeutta ja riskien ottamista, sillä sitä yrittäminen on joka päivä. Toivotaan, toivotaan -asenteen sijaan tarvitaan tukea toimijoille, jotka voivat ymmärtää yritysten tilannetta ja tarjota yrityskohtaisia ratkaisuja haasteisiin, sillä yhtä mallia tukea yritysten kasvua ei ole. Kun tuemme yrityksiä oikein keinoin, on täysin selvää että ne kasvavat, Seppälä sanoo

Kasvuhalu näkyy ristiriitaisena tilastoissa   

Kasvu Openin ohjelmiin osallistuu joka vuosi lähes 300 yritystä. Yrityksistä jokainen hakee maltillista kasvua ja lähes 80 prosenttia hakee voimakasta kasvua. Trendi on ollut sama useita vuosia.

Seppälälle pk-barometrin tulokset yritysten laimeasta ja osittain jopa taantuvasta kasvuhalusta näyttäytyvät nurinkurisina.

Pk-barometrin mukaan yli kolmannes (36 %) pk-yrityksistä on voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisia. Vain viisi prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhaluisia. Voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten osuus on vaatimaton, ja pidemmän aikavälin trendinomainen lasku aiheuttaa huolta.

– Minulla voi olla vääristynyt näköala, mutta tuntuu mahdottomalle ajatella, että me tavoitamme vain juuri nuo pk-barometrissa mainitut voimakasta kasvua hakevat viisi prosenttia, Seppälä sanoo.

MEDIAYHTEYDENOTOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi