Österbottens Tillväxtstig (Pohjanmaan Kasvupolku®) hjälper företag med tillväxtplanernas konkreta genomförande

Tillväxtstig-sparringen är avsedd för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. Företagen får hjälp bland annat till återhämtning efter coronapandemin, utökandet av sina finansieringskunskaper samt till försäljning och marknadsföring.

Tillväxtstigen är en regional eller branschspecifik helhet på två dagar. Frivilliga sakkunniga från olika branscher är sparringpartner på Tillväxtstigen. Alla företag som har ett FO-nummer och en stark vilja att se sin verksamhet växa kan söka till Tillväxtstigen sparringen. Sparringen är kostnadsfri för alla företag som valts med till Tillväxtstigen.

 Sparringpartnerna ger konkreta råd och öppnar upp sina nätverk. Sparringen innebär alltså inte bara finjustering av affärsmodellen, utan hjälp till att få kontakt med potentiella samarbetspartner och kunder, säger tillväxtföretaget Secapps affärsverksamhetsdirektör Jani Lehtinen. Secapp har deltagit två gånger i sparringen.

VARJE TILLVÄXTFÖRETAG SOM VALTS MED TILL TILLVÄXTSTIGEN:

  • får personlig sparring för sin affärsverksamhet under två sparringdagar.
  • får träffa 5–8 företagsspecifikt utvalda sakkunniga från olika branscher, dvs. sparringpartner.
  • får nätverka med betydelsefulla samarbetspartners inom sin region/bransch och nationellt.
  • kan tävla om titeln Årets tillväxtföretag om man så önskar.

Ansökan och urval

Ansökningstiden till Österbottens Tillväxtstig är 4.1–17.3.2021. Fyll i ansökan på Kasvu Opens webbplats och ansök om att vara med på Österbottens Tillväxtstig. Skicka in din ansökan här.

Till Österbottens Tillväxtstig väljs 15 tillväxtföretag ut. Deltagarna väljs av Tillväxtstigens jury som består av representanter för Tillväxtstigen-samarbetspartner. Företagen väljs ut till sparringen på basis av ansökningarna.

Tillväxtstigens jury bedömer företagen enligt kriterierna: marknadspotential, team,
tillväxtpotential och bevis. Kriterierna är desamma för alla Kasvu Opens Tillväxtstigar.

Samarbetspartner till Österbottens Tillväxtstig är: Kpedu, Myynninmaailma, Österbottens handelskammare, Vasa universitet, VAMK, VASEK och Viexpo.

Vi kontaktar alla sökanden när ansökningstiden har löpt ut.

MER INFORMATION OM TILLVÄXTSTIGEN:

Liisa Arvassalo
liisa.arvassalo@kasvuopen.fi
050 339 9691

MER INFORMATION PÅ WEBBEN: Österbottens Tillväxtstig