På Suupohjas Tillväxtstig sparras det återigen – de mest lovande företagen valda

15 företag med bäst tillväxtpotential bland 31 sökande har valts till företagarnas tillväxtprogram Suupohjas Tillväxtstig. Ett av de valda företagen till Tillväxtstig är Dagsmark Petfood Oy, som söker kraftig tillväxt i djurmatsbranschen. Suupohjas Tillväxtstig anordnas som en del av Finlands största sparringsprogram för företagstillväxt, Kasvu Open.

De företag som gick vidare till att bli sparrade av experter är Dagsmark Petfood Oy och Mirror Line Oy från Bötom, Björnsteel Oy, Teuvan Keitintehdas Oy och Teuvarakenne Oy från Östermark, A-H Pipes Oy, CLT Plant Oy, Dymont Installation Oy, Kukka Aroset Ky, Lasikolmio Oy och Topeekan Kaluste Oy från Kauhajoki, Pekomat Oy och Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd från Kaskö samt Cewal Grains Oy och Oy KristinaMedi Ab från Kristinestad.

De valda företagens affärsidéer handlar om bl.a. tillverkning av torrfoder, metallprodukter, träbyggnation, tillverkning av snacks-produkter, tjänster för industrin, hälsovård, lantbruksmaskiners reservdelar och service, möbler, byggnation, partiförsäljning av säd samt glasprodukter.

Juryns ordförande, Kauhajokis stadsdirektör Linda Leinonen, berättar att juryn var särskilt nöjd med ansökningarnas kvalitet och mångsidighet.

”Vi satte oss verkligen noggrant in i ansökningarnas innehåll och det var en glädje att upptäcka mångfalden av områdets företag som hade ansökt. Där fanns beskrivningar av framtidens tillväxtplaner, den ena mer imponerande än den andra”, betonar Leinonen.

I sina val lade juryn tonvikten på företagets tillväxtiver och engagemang, planmässighet, affärsidéns och teamets trovärdighet samt marknadspotential. I juryn ingick, förutom Leinonen, Markku Keski-Filppula (KF-Kehitys Oy), Turo Jaakkola (Tilintarkastus Jaakkola Oy), Marja-Riitta Vest (Viexpo) och Carita Latikka (Suupohja näringsväsens kommunsammanslutning).

Experthjälp för en kraftig tillväxt

Ett av de valda företagen till Tillväxtstig är Dagsmark Petfood Oy som tillverkar helt och hållet inhemskt torrfoder för hundar. Bötomföretaget har lanserat sin första produkt till marknaden i augusti förra året.

”Nu strävar vi efter kraftig tillväxt. Våra trumfkort i konkurrensen inom branschen är ekologiskt hållbara och inhemska produkter, som motsvarar dagens konsumenters värderingar”, berättar verkställande direktören Laura Strömberg.

Dagsmark Petfood har tack vare en lyckad finansieringsomgång kunnat bygga en ny produktionslinje, som möjliggör tillväxt av produktionsvolymerna. Strömberg ser fram emot konkreta råd från experterna när det gäller kontroll och ledning av tillväxten.

”Jag har tidigare erfarenhet av Kasvu Opens sparring för ett annat bolag. Jag uppskattar verkligen synpunkterna som experterna ger från ett utifrånperspektiv och deras kunnande i utveckling av affärsverksamhet. Speciellt vill jag diskutera centralaffärers distribution samt ledning av ett snabbt växande företag, så att jag kan garantera de bästa möjliga förutsättningarna för mitt team.”

Tillväxtstigens innehåll och framskridande

Företagen som valts till Suupohjas Tillväxtstig sparras den 22.3.2018 i Kaskö och den 26.4.2018 i Kauhajoki. Då kommer experterna för olika sektorer (tillväxt, internationalisering, försäljning, finansiering, marknadsföring, ledarskap), det vill säga mjölnarna, att utmana och hjälpa företagen att nå sina egna tillväxtmål. Varje företag kommer att möta totalt tio olika experter under 45 minuter långa konfidentiella möten. Som avslutning på den andra Startbanedagen den 26.4. kommer en jury sammansatt av aktörer inom regionens näringsliv att välja de två bästa företagen som kommer gå vidare till den riksomfattande finalen, Kasvu Open Karnevalen, som anordnas 24–25.10.2018.

Ytterligare uppgifter:

Oona Ikonen, Kasvu Open-teamet, Aava & Bang Oy*, tfn. 040 555 5543, oona.ikonen@bang.fi

Linda Leinonen, stadsdirektör, Kauhajoki, tfn. 040 188 0566, linda.leinonen@kauhajoki.fi

Laura Strömberg, verkställande direktör, Dagsmark Petfood Oy, tfn. 050 501 5522, laura.stromberg@dagsmarkpetfood.fi

————————–

Kasvu Open hjälper finländska tillväxthungriga SMF-företag att växa oavsett företagets storlek eller ålder. Under 2018 antas 450 företag till 30 olika Tillväxtstigar med kostnadsfri sparring av experter. Året kulminerar i Kasvu Open Karnevalen i oktober 2018, där Finlands mest lovande tillväxtföretag väljs ut bland Tillväxtstigens elit, dvs bland 100 företag.

————————–

Tillväxtstigen möjliggörs av Suupohja näringsväsens kommunsammanslutning, Kaskö stad, Kristinestads näringslivscentral och Viexpo samt de nationella samarbetspartnerna Nordea, Finnvera, Technopolis, Varma, If, Team Finland, BusinessJKL, Mellersta-Finlands Förbund, San Francisco Oy, Grano, Laukas kommun, Jyväskylän Messut, Jyväs-Caravan och Isku.

————————

*Aava & Bang Oy är befullmäktigad arrangör av Kasvu Open-evenemangen och delägare i Kasvu Open Oy, som är ett allmännyttigt företag utan vinstsyfte. De andra delägarna är Mellersta Finlands handelskammare, Jyväskylä stad och Kasvun Roihu Oy.