Pirkanmaan Kasvupolku lähti vauhdilla liikkeelle

Pirkanmaan Kasvupolun tuomaristolla oli mieluisa tehtävä valita 15 yritystä mukaan Kasvupolun sparraukseen. Kasvuyrityksiä haki mukaan runsaasti Tampereelta mutta myös eri puolilta Pirkanmaata sekä maakunnan ulkopuolelta.

Tuomariston valintojen taustalla painottuu yrityksen kasvusuunnitelma, kasvun nälkä, kasvupotentiaali, skaalautuvuus, uskottavauus ja ajankohtaisuus. Oli myös hienoa nähdä mukana yrityksiä, jotka toimivat älykkään turvallisuuden piirissä.

Tuomaristo oli varsin yksimielinen valinnoissaan ja toivottaa osallistujille tiukkaa kisaa, joka samalla edistää kaikkien mukana olevien yritysten liiketoiminnan kasvua ja kansainvälisyyttä!

Sparraukseen valittujen yritysten liiketoiminta keskittyy muun muassa

  • sensoriteknologiaan ja signaalinkäsittelyyn,
  • digitaaliseen liiketoimintaan,
  • data-analytiikkaan,
  • verkkokauppaan sekä
  • infrahankkeiden projektinjohtoon ja
  • työmaapalveluihin.

Älykäs turvallisuus, jossa perinteinen turvallisuusosaaminen yhdistetään uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen oli tänä vuonna Pirkanmaan Kasvupolun poikkileikkaavana teemana.

Turvallisuusosaaminen on Pirkanmaalla ja erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla vahvaa. Seudulla on toiminut turvallisuusklusteri jo vuodesta 2011 tuoden yhteen viranomaiset, laajan tutkimusosaamisen ja yrityselämän edustajat. Olemme sittemmin selvittäneet muun muassa seudun turvallisuuteen liittyvää osaamista, joka linkittyy varsin laajasti elämän eri osa-alueisiin:

Turvallisuus on myös Tampereen kaupungin Smart Tampere -ekosysteemiohjelman yksi horisontaalisista teemoista. Yleinen turvallisuusympäristön muutos sekä uudet älykkään kaupungin mahdollisuudet, erityisesti digitaaliset, haastavat kaupunkiseutuja ja niiden turvallisuusalan toimijoita sekä kartoittamaan että hyödyntämään uusinta teknologiaa osana turvallisuussuunnittelua ja -johtamista.

Lisää tietoa Turvallisuudesta:

NYT LUETAAN: