Puurakentamisen Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Elementti Sampo ja IdeaStructura

Puurakentamisen Kasvupolun kaksi lupaavinta kasvuyritystä ovat Elementti Sampo Kuhmosta ja IdeaStructura Helsingistä.

Elementti Sampo on Suomen suurin puukerrostalo­elementtien valmistaja. Yritys valmistaa massiivipuisia CLT taso- ja tilaelementtejä kotimaisesta puusta. Elementti Sampo sijaitsee Kantolan teollisuusalueella, ja on tällä hetkellä yksi alueensa merkittävimmistä työllistäjistä. 

Tuomaristo vakuuttui yrityksen kasvusta ja näytöistä. Elementti Sampo tarjoaa nykyaikaisia ja kuluttajien toiveiden mukaisia ratkaisuja asumiseen – vastuullisuus ja hiilineutraalius ovat yrityksen arvojen ytimessä. Elementti Sampo on omalta osaltaan kehittänyt ja monipuolistanut alueen ainutlaatuista puutuoteteollisuuden arvoverkkoa tarjoamalla rakentamiseen pitkälle kehitettyjä tasokkaita puurakentamisen ratkaisuja. 

IdeaStructura on rakennusalan suunnittelutoimisto. Yritys suunnittelee pitkäikäisiä, laadukkaita ja energiatehokkaita rakennuksia. IdeaStructuran palvelut perustuvat vahvaan osaamiseen rakennetekniikassa, korjausrakentamisessa, rakennusfysiikassa sekä sisäilmatekniikassa.

Tuomariston mukaan IdeaStructuran tekeminen on vakuuttavaa – kasvusta on vahvaa näyttöä ja puurakenteiden suunnittelusta on jo kertynyt referenssejä. Yrityksellä on vahva tiimi ja heillä on tahtoa viedä puurakentamisen alaa eteenpäin Suomessa. Puurakenteiden suunnittelulle on kasvava tarve tulevaisuudessa, ja IdeaStructuralla on mahdollisuudet tuoda oma panoksensa kehitykseen.

Näiden lisäksi tuomaristo halusi antaa kunniamaininnan jyväskyläläiselle Puusepänliike Astikaiselle, koska yrityksellä on vahva tahtotila kehittää toimintaansa. Yrityksen toiminnassa yhdistyvät hienosti perinteet ja tulevaisuus.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit lupaavimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla. 

Katso: Mikä on Kasvupolku®?
Katso: Puurakentamisen Kasvupolku®-sparraukseen osallistuneet yritykset

KASVUPOLUN TUOMARISTO JA KUMPPANIT

Puurakentamisen Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

  • Petri Heino, Ympäristöministeriö
  • Merja Rehn, BioPaavo by JAMK
  • Mikko Heickell, Kiteen kaupunki
  • Jouni Luoma, Karelia-ammattikorkeakoulu

Yrittäjille maksuttoman sparrauksen mahdollistavat Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit yhdessä Puurakentamisen Kasvupolku®-kumppaneiden kanssa. 

Puurakentamisen Kasvupolku®-kumppanit ovat:

  • BioPaavo by JAMK
  • Karelia ammattikorkeakoulu
  • Kiteen kaupunki
  • Ympäristöministeriö

Kasvu Openin valtakunnalliset kumppanit ovat Nordea, Business Jyväskylä, DNA, Keski-Suomen liitto, KPMG, Varma, AWS, Kauppakamari ja Technopolis.

KOHTI KASVU OPEN KARNEVAALIA 2021

Kasvupolkujen lupaavimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open 2021 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2021.

Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 27.-28.10.2021 finalistijoukosta valittu TOP 10 kisaa Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

Katso: Vuoden kasvuyritykset 2020
Katso: Kasvu Openissa sparrattuja yrityksiä

LISÄTIEDOT

Vivi Pöntiö
vivi.pontio@kasvuopen.fi
050 439 8988