Sijoittajan Suosikki 2019 – Kuka voittaa miljoonan?

Kasvu Open on hedelmällinen kohtaamispaikka yrityksille ja rahoittajille. Sen vuoksi myös Nordea ja Innovestor ovat Kasvu Openin valtakunnallisia kumppaneita. Innovestor on kiinnostunut kunnianhimoisista aikaisen kasvun yrityksistä. Nordealle keskeistä toimintaa on kasvuyritysten neuvominen ja rahoittaminen.

Vesa Riihimäki Nordealta ja Tommi Äijälä Innovestorilta arvioivat, millainen yritys tulee saamaan Sijoittajan suosikki -palkinnon.

Kenelle Sijoittajan Suosikki on?

Jokaisella Kasvu Openissa mukana olevalla yrityksellä on aito mahdollisuus saada Sijoittajan Suosikki. Riihimäki ja Äijälä molemmat toteavat palkinnon kuitenkin todennäköisemmin menevän jo hieman pidemmällä olevalle yritykselle. Sillä vaikka katse pitää olla suunnattuna tulevaisuuteen, näyttöjä liiketoiminnasta pitää jo löytyä.

“Yrityksen pitää pystyä osoittamaan myös muutoin kuin tilauksilla myynnin kasvu sekä kuvaamaan markkinan koko ja kilpailu myös tulevaisuudessa. Näyttöjen lisäksi mitä enemmän konkreettisia kaupallisia sopimuksia on jo tulevalle, sitä vakuuttavampi yritys on.” Vesa Riihimäki, Nordea

Yritykselle on mahdollista saavuttaa tämä piste jo toisena toimintavuotena, mutta toisilla markkinoilla kestää aikansa, että asiakkaat ymmärtävät markkinan olemassaolon. Tärkeintä on syvä ymmärrys kysynnästä ja kilpailutilanteesta sekä rahoituksen todellinen tarve jonkin pullonkaulan ratkaisemiseksi.

“Yritykselle juuri rahoitus voi olla pullonkaula. Kysyntä kasvaa, mutta nykyisillä resursseilla ei pystytä vastaamaan kasvavaan kysyntään. Rahaa tarvitaan kiihtyvällä tahdilla esimerkiksi uusien palveluiden ostamiseen tai tekijöiden rekrytoimiseen. Vakuuttava yritys pystyy siis todistamaan, että vie toiminnan rahoituksen avulla seuraavalle tasolle.” Tommi Aijälä, Innovestor

Asenne ja yhtiön piirteet ratkaisevat

Sijoittajan Suosikin kriteerit ovat kiteytettynä tekijöiden asenne ja yhtiön piirteet. Yrityksen avainhenkilöiden – hallituksen ja nykyisten omistajien – asenteen pitää olla kasvua tavoitteleva. Tärkeää on viedä kasvua kunnianhimoisesti eteenpäin ripauksella tervettä kilpailuviettiä.

Yhtiön piirteistä Riihimäki ja Äijälä nostavat esille skaalautuvan liiketoimintamallin, uskottavan kasvusuunnitelman ja toimivan tiimin.

“Uskottava kasvusuunnitelma osoittaa, että miljoona pystytään käyttämään konkreettisiin asioihin. Markkinoiden erityisyys pitää pystyä niin yrittäjän kuin Nordean ja Innovestorinkin tunnistaa.” Vesa Riihimäki, Nordea

Toimivaa tiimiä voidaan edelleen tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Tiimin kyvykkyydellä ja osaamisella pitää pystyä viemään yritys seuraavaan välietappiin saakka. Toisaalta kasvussa tulee nopeasti uusia osaamistarpeita. Silloin yrityksen on tärkeä tunnistaa puuttuva osaaminen ja löytää tarvittavat osaajat.

Sijoittajien vinkit yrityksille

Vesa Riihimäki ja Tommi Äijälä painottavat Kasvu Open sparrauksen merkitystä suhteessa Sijoittajan Suosikkiin. Tärkeintä ei pitäisi olla kilpailu vaan oman liiketoiminnan eteenpäin vieminen. Kun joka päivä ja joka viikko keskittyy yritystoiminnan kehittämiseen, voi puhua aidosti siitä, mitä on jo saavuttanut ja minne yritys on menossa.

“Kasvu Openin jälkeen yritys osaa kuvata napakasti suullisesti kasvusuunnitelman ytimen ja liiketoiminta-ajatuksen. Kirjallisesti yritys osaa kuvata yrityksen historian, tulevaisuuden sekä yrityksen olemassaolon syyn.” Vesa Riihimäki, Nordea

Innovestorin Tommi Äijälä lisää, että varmin tapa saada tuomaristo vakuuttumaan on olla myynnillisesti aktiivinen yritys ja pystyä osoittamaan se.

Mitä sijoittaja itse tekisi miljoonan euron kasvurahoituksella?

Riihimäki käyttäisi itse kasvurahoituksen voimakkaan kasvun markkinoille. Äijälälle selkeää on rahan käyttäminen lisäresurssien hankkimiseen.

“Kasvu vaatii aina uusia käsipareja. Yrityksen päätettävissä on palkkaako ihmisiä omille palkkalistoilleen vai ostaako palvelut ulkopuolelta. Esimerkiksi it-kehitystä on mahdotonta nopeuttaa lisäämättä resursseja it-kehityksen suunnitteluun ja toteutukseen.” Tommi Äijälä, Innovestor