Smart data Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Aiwo Digital Oy ja ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy

Smart data Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat jyväskyläläinen Aiwo Digital Oy ja mikkeliläinen ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Aiwo Digital Oy on erikoistunut laadulliseen analytiikkaan ja tekoälyyn. Aiwon Aizait-palvelu on maailman ensimmäinen SaaS-palvelu, joka yhdistää oikea-aikaisesti laadullisen tutkimusprosessin tuottaman analytiikan tekoälyyn asiakas- tai työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

Tuomaristo koki, että Aiwo on onnistunut tuottamaan poikkeuksellisen ratkaisun. Ratkaisu on helposti skaalautuva ja asiakaslähtöisesti toteutettu. Lisäksi tiimistä löytyy hyvää osaamista. Tuomaristoon teki vaikutuksen vahva liikkeelle lähtö markkinassa ja selkeä kasvupotentiaali.

ENTOS Energiatekniikan Optimisäätö Oy on kiinteistöjen energiansäästöön ja älykkäisiin ilmanvaihtoratkaisuihin erikoistunut yritys. Entos tarjoaa LVISA-rakennusautomaatiopalveluja, joiden avulla pyritään säästämään energiaa asumisen ja teollisuuden kiinteistöissä. 

Tuomaristo arvosti Entoksen vankkaa liiketoimintaosaamista ja vakaata toimintaa jo pidemmältä ajalta. Yritys haastaa toimialaa sisältäpäin ja on hyvä esimerkki muille toimialoille. Tuomaristo kommentoi, että avoin suhtautuminen omaan tekemiseen ja kehittyminen toimivat tärkeinä toiminnan ohjaajina tässä yrityksessä.

Kasvupolun tuomaristo, kumppanit ja osallistujat

Smart data Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

  • Anna Wäyrynen, Sitra
  • Kimmo Vainikainen, Talentree
  • Terhi Vapola, Helen
  • Tiina Mikkola, Alva-yhtiöt
  • Johanna Haverinen, Keravan energia
  • Antero Kivi, DNA

Smart data Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Sitra, Keravan Energia, Helen, Talentree, Alva ja DNA.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös APL Systems Oy, CapricodeSystems Oy, Curious AI Oy, DIY Lakipalvelu Oy, Engemma Oy, Finnish Lean Solutions Oy, Fordione Oy, Futuriot Oy, gotIT Oy, Lainetech Oy, Nature Solutions Oy, Ohjelmistoja.fi sekä Orkestr.io Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

LISÄTIEDOT

Vivi Pöntiö
+358 50 913 3814
vivi.pontio@kasvuopen.fi