Sparring för tillväxt och tillväxthantering på Österbottens Tillväxtstig

Alla tillväxthungriga företag i området, oavsett företagets ålder, storlek eller affärsområde, kan ansöka om att få komma med i sparringen på Österbottens Tillväxtstig® med start under våren. Tillväxtstigens samarbetspartner Centria, Kpedu, Vasa yrkeshögskola, Viexpo, Österbottens handelskammare, Vasa universitet samt Keski-Pohjanmaan Kirjapaino önskar dock att särskilt företag som redan sysselsätter över 15 personer och som behöver sparring i synnerhet för tillväxthanteringen ska komma med på Tillväxtstigen. Tillväxtutmaningarna hos de företag som ansöker om att komma med kan hänföra sig bl.a. till att bygga upp ett team, strategin, ledarskapet eller internationalisering.

Österbottens Tillväxtstig inleddes 2017 och den har erbjudit både sparring och utmaningar till 30 små och medelstora företag i regionen. Flera företag inom de så kallade traditionella branscherna har deltagit i Tillväxtstigens sparring. Ett av dessa företag är Merius Ab från Karleby. Företaget grundades 2003 och är verksamt inom industrin. Med hjälp av högteknologi producerar Merius planerings-, konsulterings- och projekthanteringstjänster till industrikunder för att de ska kunna planera och genomföra sina investeringar på ett bättre sätt. Företaget fick hjälp från Kasvu Open i synnerhet med att precisera sin tillväxtplan samt för ledarskap och teambyggande. Efter sitt deltagande i Kasvu Open har Merius också bl.a. ändrat sin organisationsstruktur så att den stödjer arbetstagarnas självständighet och upprättat en advisor board för att bidra med externa synpunkter om företagets ledning och utveckling. Merius vd Hannu Sarja var redan i fjol verksam som Kasvu Open-mjölnare, dvs. sakkunnig, och i år är han en av domarna för Österbottens Tillväxtstig. Domarna väljer 10–15 företag bland de företag som ansökt om att få vara med för att delta i två Startbanedagar där de sparras av sakkunniga från näringslivet och utökar sina egna nätverk.

Tillväxtstigens innehåll och framskridande

Ansökningen till Österbottens Tillväxtstig är öppen t.o.m. 7.4.2019, varefter domarna väljer 10–15 företag att delta i Tillväxtstigen. De deltagande företagen sparras under två Startbanedagar, 15.5 och 13.6, under vilka sakkunniga (”mjölnare”) från olika branscher (tillväxt, internationalisering, försäljning, finansiering, marknadsföring, ledarskap) utmanar och hjälper företagen att uppnå sina egna tillväxtmål. Inom Tillväxtstigen möter varje företag sammanlagt 10 sakkunniga under konfidentiella samtal på 45 minuter. Tillväxtstigen avslutas med att domarna väljer två företag som går vidare till fortsatt sparring och den nationella final som anordnas i oktober 2019, Kasvu Open Karnevalen. I år delar man även för första gången ut ett nationellt pris, ”Investerarens favorit 2019”. Priset kan leda till finansiering upp till en miljon i samarbete med Innovestor och Nordea.

Mer information om Tillväxtstigen: www.kasvuopen.fi/kasvupolut/pohjanmaan-kasvupolku-2019 och på svenska.

Ansök om att få komma med på Tillväxtstigens sparring: www.kasvuopen.fi/hae

Ytterligare information:

Maria Häkkinen, Kasvun Roihu Ab, tfn 045 130 3751, maria.hakkinen@roihu.com

Aleksi Saarinen, Kasvun Roihu Ab, tfn 041 548 8762, aleksi.saarinen@roihu.com

Kasvu Open hjälper finländska tillväxthungriga små och medelstora företag att växa oberoende av företagets storlek eller ålder. 2019 får 400 företag tillfälle att kostnadsfritt sparras av sakkunniga på 25 olika Tillväxtstigar. Året kulminerar i Kasvu Open Karnevalen i oktober 2019, där man utser de mest lovande tillväxtföretagen i Finland bland de 100 bästa företagen från Tillväxtsstigarna.

Österbottens Tillväxtstig möjliggörs av Centria, Kpedu, Vasa yrkeshögskola, Viexpo, Österbottens handelskammare, Vasa universitet samt Keski-Pohjanmaan Kirjapaino.