Suvi Metsola: Ottakaa sparraajista kaikki hyöty irti!

Sparraaja Suvi Metsola on timanttinen tiimipelaaja, joka on ylittänyt odotukset sparrauksien laadun, sparrauksiin heittäytymiseen sekä nopean reagoinnin osalta.

Pitkän uran aikana kertyneellä osaamisellaan sparraaja Suvi Metsola haluaa auttaa yrityksiä parhaansa mukaan. Metsolan mukaan sparraukseen motivoi uusiin ideoihin sekä liiketoimintamalleihin tutustuminen. 

– Sparraukset ovat myös itselleni opettavaisia tilanteita. Verkostojen luominen on tärkeää ja Kasvu Openin kautta löytää mahdollisia kansainvälisistä markkinoista kiinnostuneita yhteistyökumppaneita, Metsola sanoo.

Kohti kansainvälisiä markkinoita

Metsolan mukaan yrityksistä löytyy valtava potentiaali saavuttaa asetettuja kansainvälistymistavoitteita. Hän sanoo haasteen olevan se, että yritykset eivät tiedä mistä aloittaa, eivätkä siten uskalla tarttua toimeen. Moni tietää, että jotain olisi tehtävä ja kehitettävä, mutta tavoitteen saavuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta välitavoitteiden suhteen. 

Vinkkinä kansainvälistymisen ammattilainen antaa kokonaiskuvan jakamisen pienempiin osiin, ja askel kerrallaan kohti päämäärää menemisen. 

– Yritykset voisivat itse vaikka jo ennen sparraukseen tulemista konkretisoida tavoitteitaan ja pilkkoa niitä pienempiin osiin. Kansainvälistymisen tavoitteen pienempiä välitavoitteita voisi esimerkiksi olla Ruotsissa käyminen ja Viron markkinoilta kumppanin hankkiminen.

LUE: Viisi vinkkiä parempaan sparraukseen

Verkostoista tukea kasvuun

Sparraukseen tulevilla yrityksillä yleisiä ovat myös rahoitusongelmat sekä tarvittavan osaamisen puuttuminen. Aloittavat yritykset yrittävät usein selvitä yksin, mutta todellisuudessa osaamisen täydentämiseksi ympärille tarvitaan tukiverkosto. 

Metsola muistuttaa yrityksiä, että verkoston rakentaminen ei aina tarkoita uusien kumppaneiden hankkimista. Olennaista on miettiä myös jo olemassa olevien kumppanuuksien kehittämistä. Metsolan sparraukseen tulevat yritykset kuulevatkin kiperän kysymyksen: Olisiko jollain kumppanilla valmiina kansainvälisiä yhteyksiä, joita yritykset voisivat yhdessä hyödyntää ja kasvaa maailmalle?

Kansainvälisyyteen keskittyvänä sparraajana Metsolan vakiokysymys liittyy yrityksestä löytyvään kansainvälisen kaupan osaamiseen ja verkostoihin. Siksi hän vinkkaa miettimään laajemmin yrityksen koko toimintaympäristöä suorien ulkomaan kontaktien lisäksi. Voisiko esimerkiksi harrasteporukasta löytyä ulkomaalaisia tuotteita Suomeen tuova tuttava? 

– Kansainvälistyminen ei ole mikään iso nurkissa vaaniva mörkö eikä siitä kannata tehdä sellaista, vaan kannattavaa on edetä pienillä askelilla kohti tavoitetta. Prosessin voi aloittaa esimerkiksi miettimällä miten yritys huomioi suomea puhumattoman ulkomaalaisen asiakkaan Suomen markkinoilla. 

LUE: Sparraajien vinkit parempaan sparraukseen

Näin valmistaudut sparraukseen

1. Yrityksen palvelun tai tuotteen tunnistaminen

Oletus on, että jokainen yritys tunnistaa oman palvelunsa tai tuotteensa.

Lisäksi toiminnan ydin pitää pystyä selittämään niin yksinkertaisesti, että jokainen oman paikkakunnan asukas pystyy ymmärtämään sen – taustastaan riippumatta. Vaikeuskerroin lisääntyy oman paikkakunnan laajentuessa koko Suomeksi, Euroopaksi tai globaaliksi.

2. Osaamiseen perustuva roolitus yrityksessä 

Sparrauksessa Metsola pureutuu kaiken yrityksessä olevan osaamisen hyödyntämiseen järkevän osaamiseen perustuvan roolituksen kautta.

Metsolan mukaan menestyminen vaatii ymmärrystä siitä: mihin oma porukka taipuu, mitä osaamista puuttuu ja mistä saadaan tarvittava täydennys. Tunnistettu puuttuva osaaminen voidaan saada esimerkiksi tiimin täydennyksestä tai yhteistyökumppaneilta. 

Tärkein Metsolan vinkki onnistuneeseen sparraukseen on sparrajien osaamisen täysipainoinen hyödyntäminen. Tällä hän viittaa materiaalien toimittamiseen ajoissa sekä sparraajien osaamisalueiden miettimisen juuri oman yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta.