Viisi vinkkiä viennin rahoittamiseen

Finnveran rahoituspäällikkö Otto Lindstedt avaa, mitä yrityksen tulee ottaa huomioon, kun tavoitteena on kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Joillekin yrityksille Suomi voi olla liian pieni. Jotkut tuotteet ovat sellaisia, että ne on suunniteltu suoraan suuremmille markkinoille. Toiset kasvavat ensin kotimaassa ja sitten kun rajat tulevat vastaan, lähdetään eteenpäin. 

– Finnvera voi olla edesauttamassa yritysten vientikauppaa ja kansainvälistymistä rahoituksen keinoin siten, että yritys ei ainakaan menettäisi mahdollisuuksiaan, Otto Lindstedt kertoo.

1. Lähtökohtana halu, tuntemus ja osaaminen

Ensimmäinen asia mikä yrityksessä pitää olla, on halu kansainvälisille markkinoille. Sen jälkeen tulee uskallus ja markkinat pitää tietysti löytää.

Osaaminen on erittäin tärkeää esimerkiksi rahoituksen saralta ja Finnvera voi olla mukana sekä auttamassa vientikaupan rahoitusinstrumenttien tuntemuksen kasvattamisessa että tietysti rahoittamassa hankkeita usein yhdessä pankin kanssa.

2. Tunne haasteet

Haasteita kansainvälistymisellä kasvamisessa on erilaiset toimintatavat, esimerkiksi lainsäädäntöympäristöt ja erilaiset kulttuurit. Haasteita voi kohdata myös uusissa maksutavoissa ja niiden hallitsemisessa.

– Ei ole mitenkään helppoa oppia kaikkea tätä, siinä on paljon tekemistä ja siihen kannattaa satsata. Finnvera voi olla rahoituksen puolella apuna ja auttaa yritystä suojaamaan itsensä myös luottoriskeiltä.

3. Hae aktiivisesti neuvoja

Finnveralta saa apua erilaisten vientikaupan rahoitusvaihtoehtojen kartoittamiseen. Finnvera voi olla mukana vientikaupan valmistusaikaisessa rahoituksessa, toimitusvakuuksissa, ulkomaisen ostajan rahoituksessa ja samalla luottoriskien suojaamisessa.

4. Tunnista, arvioi riskit ja suojaudu niiltä

Optimaalinen tilanne on, että tunnistetaan riski, arvioidaan se ja päätetään, suojaudutaanko niiltä ja miten. Selvitetään vaihtoehdot. Luottotappiot ovat hyvin konkreettinen asia, miten riskit voivat ilmentyä.

 Ei saisi tulla sellaista tilannetta vastaan, että ei ymmärretty, että nyt otettiin joku riski ja tässä se nyt realisoitui. Ulkomainen ostaja saattaa pyytää ennakkomaksun sijaan toimituksen jälkeistä maksuaikaa. Me keskustelemme mielellämme minkälaisia rahoitukseen liittyviä riskejä yritys saattaa mahdollisesti kohdata ja kuinka niiltä voi suojautua, samalla kuitenkin vaikka järjestäen rahoituksen ostajalle, Lindstedt sanoo.

5. Luo yrityksellesi oma luottopolitiikka 

– Suosittelen yrityksen oman luottopolitiikan luomista liittyen tietysti kaikkeen kaupankäyntiin mutta erityisesti ulkomaisten asiakkaiden kanssa toimimiseen. Se voi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että on mietitty etukäteen, miten toimitaan jos ulkomainen asiakas pyytää maksuaikaa.

Finnveran kanssa riskeistä voi ja kannattaa keskustella. Jos esimerkiksi ostaja ilmoittaa, että hän ei maksa ennakkomaksuja, kauppaneuvotteluita ei välttämättä tarvitse lopettaa siihen.

– Finnveraa kannattaa lähestyä matalalla kynnyksellä, mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Meillä on kokemusta eri toimintaympäristöistä ja eri maksutavoista ja haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että jäisi se ensimmäinenkin luottotappio vientikaupoissa ottamatta. Tässä voi miettiä, että kuinka monta onnistunutta kauppaa pitää tehdä vain alkutilanteeseen päästäkseen, jos yhdestä jää kokonaan rahat saamatta, Lindstedt painottaa.