Yritysjärjestelyt voivat pelastaa liiketoiminnan, kun riskit realisoituvat

Pauli Liiri, KPMG

Liiketoimintariskien realisoituminen lienee yksi kasvuyrittäjän suurimmista uhkakuvista. Silti riskejä supistavat yritysjärjestelymuodot ovat tuntemattomia monelle yrittäjälle.

KPMG:n Pauli Liiri sanoo, että yritysjärjestelyt yksinkertaisuudessaan tarkoittavat sitä, että yritysrakenteita muokataan taloudellisesti ja juridisesti ilman välittömiä veroseuraamuksia siten, että yrityksen kaikki liiketoiminnot ja varallisuus eivät olisi vain yhdessä yhtiössä.

– Yritysjärjestelyt tähtäävät siihen, että jos liiketoimintariski realisoituu, ja sitä kautta joudutaan päättämään yrityksen liiketoiminta, samassa yhteydessä ei menetetä kaikkea yritystoiminnassa kertynyttä varallisuutta, joka olisi realisoitava konkurssin yhteydessä yhdessä yhtiössä toimittaessa, Liiri sanoo.

Käytännössä yritysjärjestelyt tarkoittavat esimerkiksi sitä, että ilman välittömiä veroseuraamuksia siirretään jokin tietty liiketoiminta tai tietyt liiketoiminnat uuteen tai toiseen yritykseen ja jätetään kertynyttä liiketoimintaan suoraan kuulumatonta varallisuutta toiseen yhtiöön.

Yleensä toimenpiteessä lokeroidaan tai yhtiöitetään eri liiketoimintoja pois passiivisemmasta omaisuudesta, jota voi olla esimerkiksi kiinteistövarallisuus tai sijoitusvarallisuus.

LUE: Yritysjärjestelyt ovat yrityksen riskienhallinnan ja kasvun tuki

Koska yritysjärjestelyt ovat ajankohtaisia?

Yritysjärjestelyt tulevat kasvuyrityksille ajankohtaisiksi yleensä silloin, kun kasvua on ehditty toteuttaa jo jonkin aikaa ja todetaan, että yhtiöön alkaa kertyä hiljalleen myös nettovarallisuutta ja pääomia (sijoitus-, tai kiinteistövarallisuutta tai muuta varallisuutta ml. aineettomia oikeuksia).

Liiri sanoo, että juuri silloin yrityksissä herätään usein ajatukseen: Jos tämä liiketoiminta nyt päättyisi, niin mitä kaikkea meiltä menisi?

– Tai kun liiketoiminta tuottaa varallisuutta ja yhtiölle on kertynyt myös muunlaista kuin suoraan liiketoimintaan liittyvää varallisuutta. Silloin on esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla järkevää eriyttää liiketoimintaan liittyvä varallisuus ja muu varallisuus toisistaan, Liiri täydentää,

”Kun riski on realisoitumassa toimet, joita siinä kohtaa yritetään toteuttaa, ovat usein jo liian myöhässä.”

Yritysjärjestelyt eivät yleensä ole ajankohtaisia yrityksen kasvu-uran alkuvaiheessa. Silloin yrityksellä ei vielä ole tiettyä varallisuutta, jota yritysjärjestelyllä olisi tarvetta suojata, mutta paras tilanne olisikin, jos jo yrityksen alkuvaiheessa mietittäisiin toimiva yritysrakenne.

Esimerkiksi kahta erilaista liiketoimintaa ei välttämättä kannata harjoittaa yhdessä yhtiössä, vaan voi olla järkevää eriyttää liiketoiminnat omiin yhtiöihinsä ja mahdollisesti harjoittaa toimintaa konsernirakenteessa.

– Mutta sanotaan näin, että siinä kohtaa, kun joku riski on realisoitumassa tai havaitaan, että tällainen mahdollisuus on, niin yleensä toimet, joita siinä kohtaa yritetään toteuttaa, ovat jo liian myöhässä.

LUE: Menestyksekkään yrityskaupan takaa oikeanlainen rahoitus

Yritysjärjestelyt osaksi strategiaa

Liiri sanoo, että yrityksissä turvaudutaan aika usein perinteiseen malliin, jossa on yksi yhtiö, jota on helppo hallita ja koordinoida taloudellisesti. Samalla unohdetaan se, että jos kasvuyritys on tuottanut liiketoiminnan voittovaroja ja sijoitusvarallisuutta, voi samassa liiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä olla esimerkiksi kiinteistöjä.

– Jos tällaisessa yrityksessä liiketoiminta sakkaa (esimerkiksi konkurssi, käyttöpääoman riittämättömyys), sieltä on realisoitavissa juuri ne sijoitusvarallisuudet tai sitten liiketoiminnassa käytettävät kiinteistöomistukset.

Liirin mukaan kasvuyritykselle käytännössä kaikkein paras tapa hallita riskejä on se, että yrityksessä mietitään strategia useamman vuoden aikajänteellä mahdollista exitiä myöten.

– Rakennetaan ikään kuin yrityksen toimintamuoto sekä taloudellisesti, juridisesti että liiketoimintakokonaisuuksittain siten, että tähdätään siihen tiettyyn strategiassa valittuun lopputulokseen, totta kai siten, että annetaan mahdollisuus myös eri vaihtoehtojen toteutua, jos strategiaa tarvitsee muuttaa, Liiri tiivistää.

YRITYSJÄRJESTELYT

Yritysjärjestelyt voivat esimerkiksi olla:

  • Yritysosto
  • Yrityksen myynti
  • Rahoitus
  • Uudelleenjärjestelyt
  • M&A-palvelut
  • Due diligance -palvelut
  • Arvonmääritys
  • Capital advisory -palvelut

Lue lisää yritysjärjestelyjen eri tavoista (KPMG)

Kasvu Open -sparraaja., KPMG:n Lahden toimiston johtaja Pauli Liiri työskentelee verotuksen ympärille kiteytyvissä tehtävissä perhe- ja kasvuyritysten kanssa. Liirin toimenkuvaan kuuluu myös yritysten avustaminen veroriidoissa aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.