Liiketoiminnan häiriöihin varautuminen on tärkeä osa yritysten vastuullisuutta

Vastuullisuuden merkitys tunnistetaan yrityksissä hyvin. Liiketoiminnan häiriöihin voi varautua ennakoimalla ja vakuuttamalla.


Ifin Business Manager Sebastian Fagerströmin mukaan liiketoiminnan häiriöihin varautuminen on olennainen osa yrityksen sosiaalista vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa.

Häiriötilanteilla voi olla hänen mukaansa kauaskantoisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Vaikutukset ulottuvat paitsi yrityksen toimintaan, myös sidosryhmiin.

Kasvu Openin ja Suomalaisen työn liiton vuonna 2023 teettämän kyselyn mukaan suurin osa  (87%) yrityksistä piti vastuullisuutta tärkeänä. Yritykset myös tunnistavat liiketoimintaan liittyvät vastuullisuuskysymykset hyvin.

Huolimatta vastuullisuuden tärkeydestä vain pieni osa (18%) yrityksistä on kuitenkin pyrkinyt tunnistamaan asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet sekä odotukset yrityksen vastuulliselle liiketoiminnalle.

Ennakointi osana vastuullisuutta

Liiketoiminnan häiriöihin tulee valmistautua jo etukäteen kartoittamalla erilaisia riskitekijöitä.

– Häiriötilanteessa negatiivisille seurauksille ovat alttiita paitsi yrityksen omistajat, myös asiakkaat, työntekijät, alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit. Seuraukset ovat siis hyvin laajat, Fagerström tiivistää.

Tyypillisiä riskejä voivat olla esimerkiksi henkilöstöriskit sekä häiriöt rahoituksen saatavuudessa ja toimitusketjussa. 

Häiriötilanteet vaikuttavat suoraan yrityksen liiketoiminnan laajuuteen ja liikevaihtoon. Esimerkiksi koronapandemia sotki monen alan yrityksen liiketoiminnan täysin.

– Erityisen paljon varautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota sellaisten yritysten, joiden toiminta on suhdanneherkkää. Esimerkiksi pandemian vaikutukset olivat suurimmat matkailu- ja ravintola-alalla, Fagerström sanoo.

Vakuuttaminen tarjoaa työkalun häiriöihin varautumisessa

Viimeisten vuosien aikana varautumisen merkitys on tullut yhä ilmeisemmäksi. Varautuminen on alettu myös tunnistamaan aiempaa paremmin osaksi yrityksen vastuullisuutta.

Yksi osa varautumista ovat yrityksen liiketoimintaan liittyvät vakuutukset.

– Viime vuosina yritykset ovat heränneet vakuuttamaan yrityksen aineetonta omaisuutta. Myös varautuminen tietoturvauhkiin on tunnistettu tärkeäksi osaksi vastuullista liiketoimintaa, Fagerström sanoo.

Yllättävien kriisitilanteiden varalle yritysvakuutusten sisällä on elementtejä, joiden avulla niihin voi varautua.

– Esimerkiksi toiminnan keskeyttämiseen liittyviä vakuutusratkaisuja on olemassa. Näin vakuuttaminen toimii osana yrityksen vastuullisuutta lisääviä toimia.

LUE: Aineettomien oikeuksien suojaaminen on monen tekijän summa

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on noin 3,9 miljoonaa asiakasta.