Aika, kallisarvoisin resurssi mitä sijoittaja voi kasvuyritykselle antaa

Tänä vuonna Kasvu Openin valtakunnalliseen tuomaristoon kutsutun yrittäjän ja sijoittajan, Saga Forssin tausta on puhtaasti rahoitusalalta. Viimeiset 20 vuotta Forss on tehnyt uraa kansainvälisten yritysjärjestelyiden parissa, ensin suurten corporate finance -talojen palkkalistoilla ja vuodesta 2005 saakka keskisuurien yritysten yritysjärjestelyihin keskittyvän Broadius Partners Oy:n yrittäjänä. Tämän lisäksi Forss toimii bisnesenkelinä seitsemässä yrityksessä. Itseään Forss kuvaa ensisijaisesti yrittäjäksi.

”Olen yrittäjä hengeltäni ja vereltäni. Se on minulle paras tapa toimia, koska saan tehdä itsenäisiä päätöksiä. Se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että voin vain katsoa itseäni peilistä, jos joku menee väärin.”

Forssin ura bisnesenkelinä lähti käyntiin laman jälkeen hänen lähdettyään ystävänsä kanssa sijoittajaksi Leipomo Keisariin, josta he rakensivat kahdeksan vuoden aikana menestyvän artesaanileipomobrändin. Forss oli mukana aktiivisesti Leipomo Keisarin toiminnassa koko yrityksen elinkaaren ajan, kunnes yritys myytiin Fazerille vuonna 2016. Suomen ensimmäinen mehu- ja smoothiebaariketju Jungle Juice oli ensimmäinen yritys, jossa Forss toimi vain sijoittajana ja hallituksen jäsenenä. Sijoitustoiminnan alussa Forss ei nähnyt itseään niinkään bisnesenkelinä vaan pikemminkin yrittäjänä. Sijoituskohteiden lisäännyttyä Forssin identiteetti sijoittajana on vahvistunut. Tähän mennessä Forss on sijoittanut yhteensä kymmeneen yritykseen, joista kolmesta hän on myynyt osuutensa vuosien varrella.

”En ole mikään maailmanparantaja vaan minulla, kuten kaikilla muillakin bisnesenkeleillä, on halu tehdä tuottoisia sijoituksia. Onnistuneiden exittien kautta olen kuitenkin kerännyt yritykseeni varallisuutta, jota tuntuu oikealta sijoittaa eteenpäin ja näin luoda arvoa yrityksiin ja yrittäjyyteen Suomessa. Haluan kannustaa suomalaisia yrityksiä eteenpäin, mutta se ei poista haluani tehdä myös kannattavaa bisnestä.”

Forssin mukaan sijoitusta hakevan yrityksen tulee ensimmäisenä määritellä, minkä tyyppistä rahaa yritys haluaa ja tarvitsee. Suurin ja melko yleinen virhe on hänen mukaansa olettaa, että sijoittajan aika on pro bonoa, vaikka juuri aika on kallisarvoisin resurssi mitä sijoittaja kasvuyritykselle voi antaa. Tällä hetkellä hän on itse mukana vain yhdessä yrityksessä aktiivisessa roolissa.

”Yritys voi aina ostaa osaamista konsulteilta, mutta ei ole sama asia kun saada sijoittajan osaamista yrityksen käyttöön. Omistajana yrityksen ongelmat ja mahdollisuudet ovat paljon lähempänä sijoittajaa. Maksu sijoittajan ajasta tapahtuu siinä, kun haetaan sitä rahaa ja mietitään valuaatiota. Jos sijoittajalla tai sijoittajayrityksellä on tarpeeksi iso osuus yrityksestä ja valuaatio on oikeudenmukainen, silloin kasvuyritys saa todennäköisesti myös sijoittajan aikaa ja osaamista käyttöönsä pelkän rahan sijasta. Yrityksen tulee kuitenkin keskustella omista odotuksistaan ja toiveistaan avoimesti sijoitusta sovittaessa, jotta yrityksellä ja sijoittajalla on yhtenevät odotukset.”

 

Yrityskaupoilla vauhtia kasvuun

Sijoittamisen lisäksi Forss toimii yrittäjänä yritysjärjestelyiden asiantuntijaorganisaatiossa Broadius Partners Oy:ssä. Broadius Partners Oy:n vahvuuksina Forss pitää erityisesti tiimin yrittäjähenkistä asennetta sekä vahvaa kansainvälistä rahoitusalan kokemusta. Yritysjärjestelyissä Forss suosittelee käyttämään aina asiantuntijaa.

”Yritysjärjestelyt vievät aikaa eikä ole järkevää lähteä oman yrityksen kanssa harjoittelemaan sitä, mikä on järkevin tapa hoitaa prosessi. Lisäksi oma yritys on usein yrittäjille kuin oma lapsi, jonka vuoksi sitä on hankala nähdä ja arvioida objektiivisesti. Ulkopuolinen asiantuntija osaa olla rationaalinen sekä arviointi- että neuvotteluvaiheessa ilman henkilökohtaisten tunteiden vaikutusta.”

Yrityskaupan Saga Forss näkee varteenotettavana vaihtoehtona erityisesti silloin, kun yritys haluaa tehdä isoja loikkia kohti kasvu. Hänen näkemyksen mukaan yritysmyynti on onnistunut, kun yritys on pystynyt maksimoimaan kauppahinnan ja muut kaupan ehdot sekä saanut turvattua yrityskaupalla yrityksen olemassaolon. Onnistuneen yritysoston määritteleminen on monimutkaisempaa ja sen arvioiminen jatkuu myös yrityskaupan jälkeen.

”Yritysostossa on tärkeä miettiä etukäteen yhdistymisen askeleet. Miten omat käytännöt viedään ostettuun yhtiöön ja ennen kaikkea miten ostetun yrityksen vahvuuksia voidaan hyödyntää omassa yrityksessä. Lisäksi on tärkeää turvata osaamisen pysyminen sitouttamalla ostetun yrityksen henkilöstö uuteen yhtiöön.”