Eri KV-markkinoiden tilanne, sekä 5 vinkkiä PK-yrityksille koronaviruksen edetessä

Kansainvälisten markkinoiden mahdollisuudet nousevat valokeilaan pandemian edetessä, mutta tieto on usein hataraa ja vaikeaselkoista. Tässä blogissa Export Makerin viisi vinkkiä pk-yrityksille. ja tietoa miten koronaviruksen vaikutukset näkyvät eri markkina-alueilla ja eri toimialoilla.

Koronaviruksen vaikutukset pk-yrityksiin ovat myös toimialakohtaisia: esimerkiksi surullisen kuuluisa WC-paperin hamstraaminen on saanut alan toimijat nostamaan kapasiteettiä, ja korona-peliä valmistava yritys on nähnyt piikin kysynnässä. Toisaalta matkailuala matelee pandemian kourissa ja ravintola-ala sakkaa.

Hallituksen toimet vaikuttavat tilanteen edistymiseen jatkuvasti, ja myös yritysten tulee seurata tilanteita hetki hetkeltä. Nykyisen teknologian luomien mahdollisuuksien avulla kykenemme tapaamaan asiakkaita ja kumppaneita etäyhteyksien avulla, joten uudet kansainväliset markkina-avaukset onnistuvat myös Suomesta käsin. Täten pandemian leviämistä myös hidastetaan parantaen terveydenhuollon kantokyvyn riittävyyttä. 

Viisi vinkkiä pk-yritykselle koronaviruksen aikaan:

1. Pidä yhteyttä ulkomaisiin kumppaneihin ja asiakkaisiin. Osoita aitoa kiinnostusta kumppaniasi ja kontaktihenkilöäsi kohtaan. Tämä muistetaan varmasti, kun ajat paranevat.

2. Ole kommunikoinnissa avoin. Kysy kumppaniltasi, haluaako hän nyt keskustella uusista tuotteista, vai onko tärkeämpää varmistaa olemassa olevan tarjonnan toimitukset.

3. Älä peru tapaamisia/neuvotteluita kv-kontaktien kanssa, vaan siirrä keskustelua etätapaamiseksi ja kerro, että tapaatte, kun pandemia helpottaa ja matkustamaan taas pääsee.

4. Älä tee hätiköityjä päätöksiä esimerkiksi tuotannon supistamisesta, vaan pohdi myös kauskantoisempia vaikutuksia.

5. Älä panikoi. Istu alas, laske kymmeneen – kyllä tästä selvitään.

Markkinakohtaiset pk-yritysten tilanteet pääasiallisilla kohdemarkkinoillamme koronaviruksen edetessä:

Venäjän markkina-alueella

 • Venäjällä ei ole huomattu vakavampia muutoksia yritysmaailmassa koronaviruksen levitessä.
 • Toisaalta Venäjän markkina-alueella etätapaamiset eivät ole suosiossa, joka vaikuttaa myös yhteydenpitoon. Tulevaisuus näyttää, nouseeko etätapaamisten suosio, jos pandemia etenee.
 • Yritystapahtumat ja muut yrittäjyyteen liittyvät kokoontumiset eivät ole peruttu, mikäli ne järjestetään lähinnä kotimaisten (venäläisten) toimijoiden kanssa.
 • Ainoastaan yrityksissä, jotka ovat selkeästi tekemisissä jälleenmyynnin, logistiikan ja kansainvälisen kaupan suhteen, on näkynyt koronan vaikutuksia. Tämä pätee siis lähinnä kauppaan Venäjältä ulospäin. Kv-lentojen peruuntuminen ja osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin on vaikuttanut yritysmaailmaan Venäjällä. Lisäksi suomalaiset yritykset ymmärtävät, että Venäjällä liiketoiminta jatkuu tavallisemmin kuin Suomessa. 

Saksan markkina-alueella

 • Saksa on sulkenut rajojaan ja varautunut koronan etenemiseen merkittävästi. 
 • Etätapaamiset video- ja puhelinyhteyksillä ovat edelleen yleisiä, mutta vastausajat yhteydenottoihin ovat kasvaneet. Joihinkin yrityksiin on vaikeampi täten saada yhteyttä, mutta juuri kukaan ei ole laittanut lappua luukulle.
 • Suurin osa saksalaisista työskentelee edelleen, lähinnä etänä, vaikka ulkonaliikkumiskielto ei ole vielä voimassa. Turismi on vaikeuksissa, aivan kuten muuallakin maailmassa. Rajojen sulkemiset eivät  vaikuta tavaraliikenteeseen, joten vienti Saksaan onnistuu edelleen.
 • Juuri nyt on aikaa keskustella Saksan markkina-alueen mahdollisuuksista ja kumppanuuksista. Saksan valtio tukee pk-yrityksiä rahoituspaketeilla ja tällä hetkellä tunnelin päässä näkyy valoa.

Ruotsin markkina-alueella

 • Terveys-, elintarvike- ja maataloussektoreilla ihmiset ovat erittäin kiireisiä, eivätkä juuri vastaa yhteydenottoihin. Pk-yritykset ovat haastavassa tilanteessa sanktioiden vuoksi. Ruotsin valtio auttaa pk-yrityksiä verohelpotuksilla.
 • Etätapaamiset onnistuvat entiseen tapaan, ja etätyöskentely on suositeltua. Etelä-Ruotsin raja Tanskaan on suljettu, jolla on vaikutuksia Etelä-Ruotsin talousalueeseen.
 • Kuten Saksan markkina-alueella, tunnelin päässä näkyy selvästi valoa. Turismin, laivateollisuuden ja risteilymarkkinoiden suhteen tilanne on huono.

Norjan ja Tanskan markkina-alueella

 • Norjan ja Tanskan toimet riskin edetessä ovat miltei samanlaiset ja ovat edenneet samaa vauhtia. Kummatkin valtiot ovat myös rajoittaneet liikumista rajoillaan, joilloin markkinoiden näkökulmasta ne voidaan niputtaa yhteen.
 • Norjan ja Tanskan markkina-alueen suhteen yhteydenottojen vastaukset ovat vaihdelleet. Osaa ärsyttää yhteydenotot, kun taas jotkut ovat tyytyväisiä, että on muitakin lamaantumisen välttäneitä työssäkäyviä.
 • Yleisesti ottaen ihmiset ovat huolissaan ja helpommin ärtyneitä – jolloin he myös toimivat eri tavalla. Yksityisen sektorin yritykset ovat melko samoilla linjoilla kuin ennen kriisiä, vaikka jotkut työntekijät ovat huolissaan heidän lähitulevaisuudesta ja työpaikan menettämisestä. Lopulta kuitenkin kaikki ovat kiinnostuneet kaupankäynnin jatkamisesta ja sen mahdollisuuksista, sekä normaalielämään palaamisesta. Kuitenkin suuret päätökset ovat siirretty kriisin tieltä syrjään.
 • Norjan ja Tanskan aikaiset toimet koronaviruksen etenemisen hidastamiseksi antavat myös näille markkina-alueille etulyöntiaseman, kun rajoituksia nostetaan. 

Kiinan markkina-alueella

 • Virus on kutakuinkin voitettu Kiinassa, ja ihmiset ovat palanneet karanteenista töihin. Videotapaamiset ovat erittäin suosittuja Kiinassa ja yritysmaailmassa ne ovat tavallinen käytäntö.
 • Yritysmaailma on alkanut elpymään Kiinassa, ja uusia investointeja tehdään jatkuvasti.
 • Kuitenkaan messut, tapahtumat tai face-to-face tapaamiset eivät ole suositeltuja Kiinassakaan.

Teksti on julkaistu Export Makerin nettisivuilla 18.3.2020. Export Maker päivittää tietoa markkinoilta omilla sivuilla julkaisemaansa blogiin sitä mukaa, kun tiedot päivittyvät.