Kasvu Open – toimivat työkalut ELY-keskuksen rahoituksella

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämän yritysrahoituksen tarkoitus on parantaa ja kehittää pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna asian voi tiivistää niin, että harkinnanvaraisella yritysrahoituksella edistetään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä parantaa muun muassa työllisyyttä (tai luo työpaikkoja). 

Yhtenä yritysrahoituksen kohteenamme on Kasvu Open Oy:n digitaalisen yrityspalvelualustan luominen ja kehittäminen. 

Koska Kasvu Open on valtakunnallinen yrityssparraaja, Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella on vaikutukset maakuntaa suuremmalla alueella. Alustan on tarkoitus olla käytössä vuoden 2020 kuluessa.

Kasvuyritysekosysteemin digitaalinen palvelualusta

Mitä lisäarvoa kasvualustan luominen tuo? Kysytään asiaa Kasvu Openin kehitysjohtaja Leena Räisäseltä. 

– Tähän hankkeeseen on kolme syytä. Ensinnäkin saamme keskitetysti kerättyä, hallittua ja hyödynnettyä yritystietoa. Toiseksi se tulee olemaan oppimisalusta kasvuyritysasiakkaillemme, sparraajille sekä muille kumppaneille. Kolmanneksi haluamme lisätä vaikuttavuutta, Räisänen vastaa. 

Toisin sanoen yritysten kasvupolkua halutaan yksinkertaistaa ja selkiyttää, jolloin tavoitteiden saavuttaminen kirkastuu ja nopeutuu. Samalla yrityssparraajat pääsevät selkeämmin käsittelemään sparrattaviensa kanssa juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat olennaisia kasvupolun kannalta. 

Hieman kärjistäen Kasvu Open siirtyy kehittämishankkeellaan excel-taulukoista aitoon digiaikaan. Kuvion ymmärtäminen vaatii hieman perehtymistä Kasvu Openin konseptiin – monelle meistä tulee mieleen vuosittain järjestettävä Kasvu Open Karnevaali, joka on kuitenkin vain yksi osa Kasvu Openin toimintaa.

ELY-keskuksen perusteet rahoituksen taustalla

Rahoittaja eli ELY-keskus tarkastelee asioita yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta. Rahoituksen myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tarkan perehtymisen lopputulos. Se on sitä kuuluisaa byrokratiaa, mutta verorahoja ei ole tarkoituksenmukaista myöntää käyttöön suoraan kassista jakamalla. 

Mitkä olivat rahoituksen myöntämisen perusteet Kasvu Openin tapauksessa? 

– Kasvu Openin kaikissa prosessin vaiheissa syntyy valtavasti tietoa kasvuyrityksistä ja niiden kasvun haasteista ja tarpeista, mutta tieto ei ole ollut hyödynnettävissä tehokkaasti kasvuyritysverkoston käyttöön nykyisillä työkaluilla. Kasvu Openin kumppanuusverkosto kattaa suuren osaajajoukon sekä yritysten määrän, joita yksinkertaisesti ei voi enää hallita ilman toimivaa digitaalista palvelu- ja palautealustaa, Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Janne Nummi perustelee.

ELY-keskuksen yritysrahoituksessa on jatkuva haku. Hakemus tehdään sähköisesti. Kannattaa keskustella ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen lähettämistä sekä tutustua Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiaan ja sen linjauksiin. Näin vältetään turhaa työtä ja saadaan optimoitua hankkeelle saatavissa oleva ELY-keskuksen palvelut.

Lisätietoa yritysrahoituksesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus