Kasvu syntyy siitä, että asiakas tietää olemassaolostasi

Kirsi Piha

Kirsi Piha on Suomen tunnetuimman viestintätoimiston Ellun Kanat perustaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja. Vuonna 2008 perustettu viestintätoimiston liikevaihto on nykyään lähes kuuden miljoonan tasolla ja liiketoiminnan ydin on syventynyt viestinnästä ja markkinoinnista strategiatyöhön ja kulttuurin muutokseen.

Kiri Pihan mukaan liiketoiminnan muutos on ollut välttämätön, sillä modernit konseptit eivät yksin pelasta yritystä, jos toimintakulttuuri tai perustajat puhuvat eri kieltä. Nämä tarpeet ovat ohjanneet Ellun Kanojen liiketoiminnan kehitystä.

– Arvot ovat yrityksen toimintakulttuurin ytimessä, sanoo Piha.

Pihan mukaan arvojen julkistaminen ei kuitenkaan auta, jos ne eivät ole niitä samoja asioita joiden pohjalta päivittäinen työ tehdään. Parhaimmillaan arvot auttavat päivittäisessä päätöksenteossa sekä toiminnan risteyskohdissa.

Kasvu Openin ja Nordean tuottamassa Kasvun monet kasvot -podcastissa Kirsi Pihaa (oik.) jututtaa Merja Mähkä.

Arki paljastaa yrityksen arvot

Yritysten arvopohjien tutkiminen on osoittanut, että valitettavan harvoin arvot on sitä, mitä yhteisissä workshopeissa määritellään. Todelliset arvot paljastuvat vain vuoropuhelun kautta. Juuri tämän lukuisat yritykset ovat ymmärtäneet fundamentaalisen väärin: sisäinen viestintä on yhtä kuin arvojen kanssa tekemisissä olemista. Firman sisäinen keskustelu ja toimintatavat siis määrittelevät myös arvot – eikä toisin päin.

Piha kertoo hyvänä esimerkkinä palkitsemissysteemien punnitsemisen. Jos yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista on tasavertaisuus, onko voimakas palkitsemismalli linjassa tämän ajatuksen kanssa? 

Ellun Kanoilla myös hallituksen jäseniltä odotetaan kasvua yrityksen kulttuuriin – vain näin päätökset voivat todella olla yrityksen arvojen mukaisia. Kaikkien yrityksessä on oltava valmiita oppimaan, oli kyse sitten hallitusammattilaisesta tai rivityöntekijästä. Pihan mukaan hallitustyöskentely noudattaa usein turhaan perinteitä, jotka eivät hyödytä ketään. Ellun Kanojen esimerkissä strategiaa ei laadita hallituksesta käsin vaan henkilöstölähtöisenä ja hallitukselle esitellen.

Kuuntele Kirsi Pihan ”Perustaja pilaa usein yrityksensä kasvun” SoundCloudissa (yllä) tai Spotifyssä. Jakso myös Kasvu Openin YouTubessa.

Viestinnästä voimaa kasvuun

Kirsi Pihan mukaan yrityksen kasvu syntyy siitä, että asiakas tietää yrityksen olemassaolosta – tähän viestintä on äärimmäisen voimakas väline. Oman median merkitystä ei kannata väheksyä. Startup-yritykset ovat loistava esimerkkiä siitä, miten vuoropuhelu ihmisten kanssa aloitetaan välittömästi – jo ennen konkreettisia tuotteita tai rahoitusta. Oman median kautta yritys voi heti alkaa rakentamaan muskeleita tulevien tilanteiden varalle.

Vanhaan maailman syntyneet korporaatiot eivät ole ymmärtäneet oman median ja ilmaisten kanavien merkitystä. Nämä korporaatiot turvautuvat usein “laiskaan viestintään”, jossa kerran vuodessa ostettavan Hesarin etusivun pläjäyksen ajatellaan riittävän. Tänä päivänä yritykset eivät voi olettaa, että maailma on valmis kuuntelemaan silloin kun heillä on jotain sanottavaa. Sen sijaan maailman kanssa on käytävä jatkuvaa vuoropuhelua – se voi ratkaista myös mahdolliset kriisitilanteet. 

Mitkä ovat Kirsi Pihan vinkit kasvua tukevaan viestintään ja helmasyntien välttämiseen?