Kasvuyrittäjä, löydä liiketoiminnan mittarisi ja johda toimintaasi kohti taloudellista lisäarvoa

Kasvuyrittäjät saavat minut inspiroituneeksi. Olen mylläröinyt lukuisia kasvuyrityksiä ja innostun aina uudelleen heidän erilaisista liikeideoista ja intohimosta sitä omaa juttua kohtaan.

Myllärin asemassa voi innostua kaikenlaisista ideoista, riippumatta siitä onko niissä eväitä taloudelliseen lisäarvoon. Kasvuyritykset ovat kuitenkin sijoittajien sijoitus-/rahoituskierrosten armoilla. Kasvu vaatii pääomia ja liikeideat pitää pystyä perustelemaan laskelmien avulla. Sijoittajilla ja rahoittajilla on pääoman lisäksi tarjota arvokasta erityisosaamista.

Miten kasvuyrittäjä tavoittaa sijoittajan parhaiten ja kaventaa kuilua sijoittajan ja yrittäjän välillä? 

Rahoittajat ovat useasti menestyneitä kasvuyrittäjiä itsekin ja heillä on jatkuva mielenkiinto uusia liikeideoita kohtaan. Heitäkin ohjaa tunne, mutta kerrytetty pääoma on opettanut heille rahan ja pääomien lainalaisuudet. Innostava pitch eli kertomus yrityksen liikeideasta saa heidät parhaassa tapauksessa liekkeihin, mutta samaan aikaan heidän päänsä alkaa laskea tulevia kassavirtoja, käyttökatteita, pääomien kustannuksia ja mahdollista taloudellista lisäarvoa.

Kasvuyrittäjä voi helpottaa edessä olevia rahoituskierros neuvotteluja olemalla huolella valmistautunut. Taloudelliset laskelmat kannattaa pitää selkeinä ja yksinkertaisina. Nämä kannattaa valmistella yhdessä talouden ammattilaisen kanssa. Tulevaisuuden ennustaminen on haastavaa ja laskelmat ovat pidettävä realistisina ja uskottavina. Sijoittajilla on kyky arvioida niiden uskottavuutta. Reitti pääoman saamiseksi on huomattavasti helpompi, kun ideoita tukee laadukkaat laskelmat.

Oikeat mittarit ja laskelmat konkretisoivat kasvun

Kasvuyrityksen alkutaipaleella kassavirtalaskelmat näyttelevät suurta roolia. Rahoituskierroksia voi olla useampi ja niiden välillä rahan riittävyyttä on tarkoin seurattava. Tulovirran kääntyessä positiiviseksi keskeiseksi tekijäksi nousee yrityksen kannattavuuden seuranta ja mittarointi. Yrityksen johdon tulisi pystyä määrittelemään oman toimialansa ja oman yrityksen strategiaan parhaiten sopivat KPI:t- suorituskykymittarit (Key Performance Indicator). Mittari voi olla yksinkertaisimmillaan tuloslaskelmasta suoraan johdettava myyntikate%, henkilöstökulujen jälkeinen prosentti tai sitten sisäisillä laskelmilla ja järjestelmillä seurattavia kuten tuottavuusaste, keskituntihinta, asiakaskannattavuus, projektikannattavuus, liikevaihto per hlö, hävikkiprosentti, keskihinta per asiakas jne.

Mittarit tulisi miettiä siten, että ne ovat helposti ymmärrettäviä ja työntekijä voi vaivatta suhteuttaa itsensä niihin. Parhaillaan työntekijä hahmottaa niiden yhteyden ulkoisen laskennan tuottamaan tuloslaskelmaan. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilöstön palkitsemismalli perustuu yrityksen käyttökatteeseen, joka voidaan laskea suoraan tuloslaskelmasta.

Sijoittajat ja potentiaaliset liiketoiminnan ostajat ovat kiinnostuneita keskeisistä vaikuttimista yrityksen käyttökatteeseen, joka on yksi yleisimmistä arvostustavoista yrityksiä ostettaessa/myytäessä. Suorituskykyä mittaavat kasvuyritykset omaavat paremmat eväät keskustella sijoittajien tai potentiaalisten liiketoiminnan ostajien kanssa. Kun sijoittajille kerrotaan, että 25% käyttökate perustuu siihen, että keskimääräinen asiakaskate on 50% ja asiakkailta saatava keskituntihinta 72 euroa, on neuvotteluissa välittömästi enemmän sisältöä ja vaikuttavuutta.

Kasvuyrittäjä, johda tunteella ja innolla saavuttaaksesi päämääräsi. Mittarit ja laskelmat auttavat mahdollistamaan unelmasi saavuttamisen.