Kasvuyrityksen asiantuntija sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on eliminoinut pois kuluttajien ja yritysten välisiä muureja. Se on lyhentänyt merkittävästi yritysten ja organisaatioiden aikaa reagoida relevantteihin tapahtumiin, esiin nousseisiin mahdollisuuksiin ja nopeasti syntyviin kriiseihin.

Ihmisten tapa kommunikoida ympäröivän maailman kanssa on muokannut pysyvästi yritysten viestinnän rakenteita. Enää viestinnästä vastuussa eivät ole vain yrityksen PR- tai mainososasto vaan kontaktipisteet voivat kulkea läpi organisaation. Aina alkutuotannosta ylimpään johtoon saakka.

Sosiaalisen median taidot ovatkin yhä tärkeämpiä nykypäivän työelämässä, koska sosiaalinen media on välttämätön osa yritysten viestintää ja markkinointia. Ei vain riitä, että viestintäosastolle palkataan nuori, juuri koulusta valmistunut diginatiivi tekemään sosiaalisen median päivityksiä. Digitaalisen evoluution myötä sosiaalisen median läsnäolosta tulee ja on monin paikoin jo tullut osa koko yritysten dna:ta. Kaikkien yritysten ja ennen kaikkea kasvuyritysten menestys tai notkahdus nojaa paljolti siihen, että kuinka hyvin ja nopeasti ne omaksuvat tai sopeutuvat käynnissä olevaan evoluutioon.

Asiantuntija antaa yritykselle kasvot 

Yrityksen ja asiantuntijan viestinnän oleellinen ero on, että kumpikin viestii samasta tuotteesta/palvelusta tai aiheesta omasta näkökulmastaan. Siinä ei välttämättä ole sisällöllisesti dramaattista eroa, mutta tyylissä ja tavoissa viestiä voi olla huomattaviakin eroja.

Asiantuntija antaa tuotteelle ja palvelulle kasvot. Heistä tulee yrityksen kasvot. Asiantuntija inhimillistää yrityksiä ja tuo uskottavuutta viestintään. Asiantuntija voi myös ottaa kantaa asioihin eri tavalla, omalla persoonallaan ja huomattavasti nopeammin kuin yritykset ja organisaatiot tällä hetkellä itse pystyvät.

Tähän liittyy myös yksi monelle yritykselle vaikea, mutta onnistumisen kannalta fundamentaalisen tärkeä asia. Asiantuntijan pitää saada tehdä työtä ja olla läsnä ympäröivään maailmaan omalla persoonallaan eikä vain organisaation määräämän roolin mukaisesti. Tämä on tärkeää, koska vasta silloin kun asiantuntijan viestintä on muutakin kuin yrityksen omaa jargoniaa viestinnästä tulee uskottavaa, luotettavaa ja silloin myös tehokasta. Sillä on merkitystä jopa asiantuntijoiden työhyvinvointiin, mutta se on myös perussyy monien yritysblogien heikkoon menestykseen.

Kompuroinnilta ei voida täysin välttyä, mutta ilman yrityksen ja erehdyksen kautta tulevaa oppia ei voida myöskään kehittyä. Ei yritykset, eikä asiantuntijat.

Onko asiantuntita ansaittua mediaa?

Asiaa voi ajatella myös mediamaiseman jaottelun kautta, jossa mediat on jaettu kolmeen osaan. Omaan, ostettuun ja ansaittuun mediaan. Yleinen käsitys on, että ansaittu media on juurikin muilta ansaittua huomiota ja, että ansaittua mediaa ei voi ostaa, eivätkä yritykset voi mitenkään kontrolloida sitä. Totta toinen puoli, mutta asia ei välttämättä olekaan ihan näin mustavalkoista.

Näkisin, että hyvä, kiinnostava ja persoonallinen asiantuntija on mitä suuremmassa määrin ansaittua mediaa. Kun työntekijät, asiantuntijat, yritysjohtajat, tms. kommunikoivat ja ottavat kantaa sosiaalisessa mediassa on se erinomaista näkyvyyttä usein hyvinkin relevantissa kohderyhmässä. Se että asiantuntija uskaltaa toimia ja kommunikoida ylpeästi omaa työnantajaansa edustaen on ehdottomasti ansaittua mediaa. Huolimatta siitä, että he ovat yrityksen palkkalistoilla.

Mutta jotta he voivat toimia järkevästi ja kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla sosiaalisessa mediassa, niin on oltava suunnitelma tai sopimus, jonka puitteissa viestintää toteutetaan. Lisäksi tarvitaan organisaation lupa ja kannustus asiantuntijuuden esille tuomiseksi. Tänä päivänä yritysten viestintäosaston tehtävä onkin ennemmin tukea johtoa ja asiantuntijoita viestinnän toteutuksessa kuin käyttää omaa “virallista” ääntään. Heidän pitää opastaa, ohjeistaa ja kouluttaa yrityksensä asiantuntijoita hyödyntämään sosiaalista mediaa osana työtään ja auttamaan heitä olemaan yrityksen äänitorvia digitaalisessa ympäristössä.

NYT LUETAAN: