Heikki Kinnunen: Kasvuyritys saa verkostoista elintärkeää voimaa

Heikki Kinnunen tietää, että yritystoiminnassa ei kannata liimata laastaria yksittäisen ongelman päälle. Tunnetusti kokonaisuus ratkaisee, eikä verkostoitumista kannata unohtaa.

Heikki Kinnunen on sparrannut uransa aikana erityisesti teollisuusalan pk-yrityksiä kasvun haasteissa. Ajan saatossa yritysten tarpeet ovat kuitenkin muuttuneet. Nyt yksi suurimmista ja uusimmista haasteista on löytää tapa tehdä kannattavaa liiketoimintaa digitaalisten palveluiden avulla. 

– Vaikka haasteet voivat olla isojakin, silti moni yritys hakee edelleen pikaista ratkaisua akuuttiin ongelmaan. Minulla sparraajana on tapana tässä vaiheessa pysäyttää yrittäjä, koska ensimmäisenä on tärkeintä kartoittaa yrityksen kasvuun liittyvä kokonaisuus. Monesti yrittäjän päällimmäisenä olevan haasteen taakse kätkeytyy muitakin ongelmia, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hukassa, Kinnunen painottaa.

Heikki Kinnunen
Kasvuyrittäjällä on usein mielessään yksi asia, johon hän kaipaa ratkaisua – olipa kyseessä sitten markkinointi, rahoitus tai kansainvälistyminen, sanoo Heikki Kinnunen.

Sparraus on voittoa tärkeämpää

Kasvu Open erilaisine sparrausohjelmineen on Kinnusen mielestä yksi hyvä väylä yrittäjälle kasvun matkalla. Hän myöntää, että monelle yrittäjälle voi olla iso asia lähteä mukaan sparraukseen, koska tuolloin joutuu haastamaan itseään sekä arvioimaan omaa kyvykkyyttään ja omia mahdollisuuksiaan.

Kinnusen mukaan onkin tyypillistä, että alkuvaiheessa yrittäjä ratkoo asioita itsekseen tai korkeintaan oman ydintiiminsä kanssa. Ennen pitkää ajatukset saattavat lähteä kiertämään kehää. 

Ulkopuolinen sparraaja pystyy analysoimaan yrityksen tilannetta hyvin nopeasti ja tuomaan uusia raikkaita ajattelumalleja. Ohjelmissa, joissa on teema, yrittäjä pääsee koeponnistamaan liiketoimintansa potentiaalia ja mukaan laajaan yritysverkostoon, Kinnunen sanoo.

LUE: Sparraus on oivalluksia ja oppia kahteen suuntaan

 Ulkopuolinen, Kasvu Open -sparraaja pystyy analysoimaan yrityksen tilannetta hyvin nopeasti ja tuomaan uusia raikkaita ajattelumalleja.
Heikki Kinnunen työskenteli yhdessä Suomen johtavista teknologiateollisuuden yrityksistä 1980-luvulla. Vuodet ovat johdattaneet hänet yrityselämästä julkiselle sektorille. Nykyään Kinnunen työskentelee Business Jyväskylän kehittämisasiantuntijana ja Eteläportin projektipäällikkönä. 

Palkitsevimpia palautteita ovat Kinnusen mielestä olleet ne hetket, kun parin vuoden päästä kasvusuunnitelman toteuttamisesta kasvuyrittäjä ottaa yhteyttä ja kertoo, kuinka hyvät päätökset ja valinnat ovat tuottaneet hedelmää. 

– Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka olisi miten hyvä suunnitelma tahansa, toteutus riippuu aina yrityksen omasta toiminnasta. Operatiivisen johdon pitää sitoutua muutoksiin.

Arvoverkostotyö ei ole kilpailua vaan merkittävää yhteistyötä

Viime aikoina yritykset ovat olleet entistä kiinnostuneempia tulemaan mukaan erilaisiin arvoverkostoihin, joiden ansiosta paikalliset toimijat voivat päästä helpommin läpi kansainvälisillekin markkinoille. Esimerkki tästä on valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä Eteläportti Jyväskylässä

”Pk-yritysten olisikin hyvä tiedostaa, etteivät ne kilpaile suoraan toisten yritysten kanssa. Kasvua ei tarvitse hakea yksin, vaan verkostoista saa voimaa. ”

– Arvoverkkotyössä on ollut mukava havaita, että myös suuryritykset haluavat olla mukana, vaikka heillä ei olisi erityisiä tavoitteita. Näin pienemmätkin yritykset saavat vetoapua isommilta yrityksiltä. Pk-yritysten olisikin hyvä tiedostaa, etteivät ne kilpaile suoraan toisten yritysten kanssa. Kasvua ei tarvitse hakea yksin, vaan verkostoista saa voimaa. Yhteistyömahdollisuuksia on melkeinpä loputtomasti, Kinnunen sanoo.

Arvoverkkotyön tavoitteena onkin saada yritykset viestimään tuote- tai palvelutarjonnastaan yhdessä potentiaalisille asiakkaille. 

– Kokoamme yritysryhmiä erilaisten teemoitettujen työpajojen ympärille, joissa haastamme yrityksiä kehittämään uusia liiketoiminnallisia yhteistyömalleja. Yhteistyössä etsimme ratkaisuja kasvun haasteisiin. Kun tuo mukanaan jotakin, saa paljon enemmän matkaan.

Vinkit kasvuyrityksen liiketoiminnan kehitykseen

 • Pohdi säännöllisesti yritystäsi kokonaisuutena. Kaikki liittyy kaikkeen.
  Älä takerru yksittäisiin ongelmiin.
 • Kysy apua ja osallistu yrityssparraukseen.
  Asiantuntijat tarjoavat ulkopuolisen näkökulmasta arvokkaita näkökulmia.
 • Verkostoidu rohkeasti ja tutustu arvoverkostotyöhön avoimesti.
 • Älä näe muita yrityksiä kilpailijoina vaan ennemmin yhteistyömahdollisuuksina.
 • Ole hereillä, mitä ympärilläsi tapahtuu ja missä yrityksen kannattaa olla mukana.
  Uusia mahdollisuuksia voi tarjoutua yllättävistäkin paikoista.