Kuulun kasvun kulmakivi – avoin vuorovaikutus

Kuulu antoi Kasvu Open Karnevaalissa vuonna 2017 kasvulupauksen: “Helsinki here we come”. Puolitoista vuotta myöhemmin lupaus oli lunastettu.

– Sparrauksessa meitä neuvottiin keskittymään numeroihin ja siihen panostimme. Vuonna 2018 meidän liikevaihto kasvoi 30 prosenttia ja tulos saatiin puristettua plussalle, vaikka aukaisimme uuden toimiston Helsinkiin, sanoo Markkinointitoimisto Kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen.

Alun perin Muurinen perusti yrityksen, koska halusi luoda maailman parhaan työpaikan, jossa vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat keskiössä. Myöhemmin yrittäjiä on tullut kaksi lisää, mutta yritys toimii edelleen arvopohjaisesti vuorovaikutus edellä.

– Tiimin rakentamiseen panostetaan ja sen hyvinvoinnista huolehditaan. Viikoittaisissa palavereissa keskeisiä teemoja ovat innostuminen, onnistuminen, ammattitaito sekä muutos ja mielenrauha.

Henkilöstö mukana kasvussa

Hallittu kasvu ja nopeassa tahdissa mukana pysyminen ovat Muurisen mukaan kasvun suurimmat haasteet. Työ muuttuu nopeasti ja työnkuva saattaa olla hyvin erilainen jo vuoden päästä. Huomio on tärkeää kiinnittää siihen, miten työntekijät saadaan pysymään muutoksessa mukana ja huolehtia tarvittavan osaamisen löytymisestä.

Olemme löytäneet meille töihin dynaamisia ihmisiä, jotka eivät pelkää muutosta. Työntekijät nähdään kokonaisuuksina. Tuemme heidän jaksamistaan ja palautumistaan laatimalla jokaiselle henkilökohtaiset hyvinvointiohjelmat.

Myös rekrytointiin panostetaan. Muurinen kertoo rekryävänsä porukkaan itseään fiksumpia ihmisiä ja sellaista osaamista, jota yrityksestä ei vielä löydy. Kuulun rekrytointiprosessi on monivaiheinen ja sisältää esimerkiksi videohakemuksen ja työnäytteen. Ne auttavat merkittävästi onnistuneessa rekrytoinnissa.

Haasteet kuuluvat kasvuun

Yrityksen kasvusuunnitelmat ja todellisuus eivät aina kulje käsi kädessä. Juuri kun Kuulu hamusi suurta kasvua, he menettivät avainasiakkaansa, joka toi yli 40 prosenttia liikevaihdosta. Siitäkin selvittiin, koska ensijärkytyksen jälkeen tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja panostettiin oman toiminnan kehittämiseen.

Kehitystyö onkin vakiinnuttanut paikkansa Kuulun arjessa. Kasvu on vauhdikasta ja prosessit jäävät nopeasti liian pieniksi. Muurinen havainnollistaa tätä tarjouspyyntöjen suurella määrällä, johon on pitänyt keksiä uusi tapa käsitellä pyyntöjä.

– Kasvuyrittäminen vaatii todella paljon keskeneräisyyden sietokykyä. Kasvu on jatkuvaa, eikä yrityksestä tule valmista koskaan. Helppoa se ei ole, mutta on mahtavaa, että olemme pystyneet oppimaan ja kehittymään prosessissa todella paljon.

Markkinointitoimisto Kuulun markkinointi on ollut tehokasta jo pitkään. Myyntiä ei ole ollut tarpeen tehdä suurella teholla. Kuitenkin teknologian lisääntyessä ja uusien ratkaisujen tullessa markkinoille, seuraavat kehityskohteet ovat myyntikoneiston rakentaminen ja skaalautuvuuden rakentaminen.

Avoimuus ja innostuneisuus – parhaat hyödyt irti

Markkinointivalmennusta työkseen tekevä Muurinen suosittelee Kasvu Openiin osallistumista asiakasyrityksilleen ja painottaa oman aktiivisuuden merkitystä sparrauksesta parhaan hyödyn saamisessa.

– Kun itse on innostunut, saa myös asiantuntijoista paljon irti. Sparrauspäiviin kannattaa ottaa mahdollisimman paljon porukkaa mukaan. Markkinoinnin sparrauksesta ei ole paljoa hyötyä, jos mukana olevista kukaan ei ymmärrä markkinoinnin prosesseista.

Kasvu Openiin osallistuneena yrittäjänä sekä sparraajana Muurinen korostaa sitä, että keskustelu ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa antaa aina uusia näkökulmia ja rohkaisua kasvuun. Jos usean sparraajan kanssa keskustelu ei anna ajattelemisen aihetta, silloin on syytä katsoa peiliin.

Markkinointiviestintätoimisto Kuulu osallistui Kasvupolku-sparraukseen vuonna 2017. Jonna Muurinen on Kasvu Open -sparraaja.