KYSELY: Vastuullisuus on suomalaisille pk-yrityksille tärkeää, mutta vastuullisuuden haasteita ei tunneta

Suomalaiset pk-yritykset pitävät vastuullisuutta tärkeänä, mutta vastuullisen liiketoiminnan tunnistaminen ja toteuttamien on vielä heikoissa kantimissa. 

Kasvu Openin ja Suomalaisen työn liiton kyselyn mukaan vastuullisuuden olennaisuuden määrittely on teemana edelleen vieras, ja arjessa yritysten muut liiketoiminnalliset tekijät ajavat vastuullisuusteemojen ohitse.

Osa yrityksistä jopa uskoo, että vastuullisuus ei vaikuta asiakkaiden päätöksiin niin paljon, kuin annetaan ymmärtää.

– Kyselyn tuloksista selviää, että vastuullisuus on valitettavasti sanahelinää monelle pk-yritykselle. Vastuullisuus sanoitetaan tärkeäksi, mutta useimmiten yrityksissä ei tunnisteta vastuullisuuden liiketoimintahyötyjä eikä osata kuvata oman yrityksen vastuullisuutta sidosryhmille, Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä sanoo.

Vastuullisuuden arvotus liiketoiminnassa on kuitenkin korkealla, sillä peräti 87 prosenttia vastaajista koki, että vastuullisuus on liiketoiminnan kannalta vähintään tärkeää. Erittäin tärkeänä vastuullisuutta piti jopa 51 prosenttia vastaajista.

Seppälä ja Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola pitävät lukuja hyvinä.

Pk-yritykset ovat nyt saman työn äärellä, joka suuremmissa yhtiöissä on tehty jo viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Vastuullisuustekijöillä on kasvava vaikutus yritysten ja organisaatioiden maineeseen, ja sitä kautta ihmisten käytökseen ja päätöksiin. Oman toiminnan kannalta olennaisten vastuullisuusteemojen tunnistaminen auttaa yritystä keskittymään sidosryhmien näkökulmista oikeisiin asioihin. Myös pk-yrityksissä on hyvä tiedostaa, että vastuullisuus ohjaa rahan liikkeitä eli omistajia ja rahoittajia kiinnostaa mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksessä käytännön tasolla, kannustaa Suomalaisen työn liiton toimitusjohtaja Katri Viippola.

Vain viidennes vastaajayrityksistä on pyrkinyt tunnistamaan asiakkaiden sekä sidosryhmien tarpeet ja odotukset yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Yritysten vastuullisuuden määrittelyyn vaikuttavista sidosryhmistä asiakkaita pidettiin kaikkein tärkeimpänä. Vähiten liiketoiminnan vastuullisuuteen vaikuttavat vastaajien mukaan media ja rahoittajat.

Kyselyn mukaan yritysten toimialalla, liikevaihdolla tai henkilöstömäärällä ei ole merkittävää vaikutusta siihen, miten vastuullisuutta yrityksissä arvotetaan.

Yhteistä on myös siinä, että yrityksen vastuullisen toiminnan tunnistaminen, eli niin kutsuttu vastuullisuuden olennaisuusanalyysi puuttuu valtaosalta yrityksistä. Olennaisuusanalyysin puute johtuu pitkälti siitä, että yritykset eivät tunne asiaa kovin hyvin, tai ne kokevat muiden liiketoiminnallisten tekijöiden ajavan vastuullisuuden olennaisuusanalyysin tekemisen ohi.

“Vastuullisuus kotimaisissa pk-yrityksissä” -kyselyn tavoitteena oli selvittää vastuullisuuteen liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia pk-yrityksille. Kysely toteutettiin kesällä 2023 ja siihen vastasi 164 pk-yritysten edustajaa. Kyselyn toteuttivat Kasvu Open ja Suomalaisen työn liitto.

MEDIALLE

Jaana Seppälä ja Katri Viippola ovat median vapaasti tavattavissa kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 2.11.2023 Jyväskylässä. Ilmoittautumista ei tarvita.

Jaana Seppälä, Kasvu Open

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi
LinkedIn

Katri Viippola
toimitusjohtaja,
Suomalaisen työn liitto
040 012 9500
katri.viippola@suomalainentyo.fi
LinkedIn

Vinkki yrityshaastatteluun

Petra Karinen
toimitusjohtaja, Tussitaikurit
petra.karinen@tussitaikurit.fi
LinkedIn

Tussitaikurit on tamperelainen yritys, joka on Suomen johtava piirrosvideoiden tekijä. Tussitaikureiden yritystoimintaa ohjaa vahva sosiaalinen vastuu. Yrityksen toimitusjohtaja Petra Karinen kertoo mielellään yrityksen vastuullisuusajattelusta.