Vastuullinen yritys toimii eikä piiloudu sanahelinään

Vastuullisuuteen liittyy paljon otsikoita, mutta se mitä vastuullisuuden eteen yrityksissä tehdään, on tärkeämpää.


Vastuullisuus ei ole science fictionia tai byrokratiaa vaan arkipäiväisiä asioita, Varman vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Hanna Kaskela toteaa.

– Kun olin vielä salkunhoitaja, tapasin kaksi teollisuusyritystä ja keskustelimme vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnassa. Pohdimme, tuoko vastuullisuus kilpailuetua vai onko se enemmän rasite ja kustannus, Kaskela kertoo.

Ensimmäisen yrityksen edustaja halusi konsultoida asiaa vastuullisuuskonsultilta, joka oli tehnyt yrityksen vastuullisuusraportin. Toinen yritys kertoi suoriltaan heidän kehittävän maalia, joka vähentää konttilaivojen kitkaa ja säästää 9 % polttoainetta. 

– Itse uskon, että jälkimmäinen esimerkki vastuullisuudesta on parempi – myös sijoittamisen näkökulmasta. Vastuullisuudessa keskitytään usein otsikoihin, mutta meille Varmassa olennaisempaa on se, mitä todella tehdään.

Vastuullisuuden aakkoset: ESG

Yrityksissä vastuullisuus liittyy kolmeen kirjaimeen: E, S ja G. 

– Silloin kun puhutaan ympäristövastuusta (Environment), yrityksissä voidaan miettiä esimerkiksi, onko jätteet kierrätetty tai mistä toimitilojen sähkö tulee, Kaskela kertoo.

Sosiaalisen (Social) vastuun yhteydessä puhutaan esimerkiksi paljon ihmisoikeuksista, mutta Kaskelan mukaan teemat voivat olla myös yksinkertaisempia: Tapahtuuko ­­yrityksessä työtapaturmia? Miten työtapaturmia ehkäistään ja seurataan? 

– Hyvän hallintotavan (Governance) teemat ovat mielestäni hyvin perinteisiä. Amerikkalaiset puhuisivat niin sanotusta suoraselkäisestä toiminnasta, kun käsitellään teemoja kuten: Millaisia periaatteita yrityksessä on? Toimitaanko yrityksessä lain mukaisesti?

YRITTÄJÄ – Viesti esimerkiksi näistä!

  • Environment: ympäristöteemat kuten jätteiden kierrätys, arjen ”ekoteot”
  • Social: sosiaaliset teemat kuten työturvallisuus, työtapaturmien osuus
  • Governance: hyvän hallintotavan teemat kuten toiminnan laillisuus, arvot, yhteiskunnallinen vastuu

Vastuullisuusviestintä on viestejä arjesta

Kun puhumme yrityksen vastuullisuusviestinnästä, viestimme ESG-termeihin linkittyvistä teemoista, kuten kierrätyksestä, työturvallisuudesta tai eettisyydestä. 

– Vastuullisuus puhuttelee monia tahoja: rahoittajia, kuluttajia ja yritysten asiakkaita. Eri ryhmät vaativat erilaista tietoa. Silloin kun viestimme vastuullisuudesta, meidän pitää miettiä kenelle viestimme. Ensimmäinen vinkkini vastuullisuusviestintään on helppo. Mieti, ketkä ovat viestin kohderyhmää.

Kaskelan toinen vinkki on vastuullisen liiketoiminnan tavoitteellisuus ja siitä viestiminen. Tavoitteista viestiminen auttaa muun muassa rahoittajia miettimään, mihin yrityksessä ollaan menossa. 

– Kolmas pointtini on, että vastuullisuudessa moni asia on vielä kesken. Kun tavoitteiden edistymisestä viestitään edes jotain, se on monelle jo tosi positiivinen asia. Eli valmista ei tarvitse olla, kun voi jo viestiä vastuullisuudesta, Kaskela kannustaa.

YRITTÄJÄ – Viesti NÄIN!

  • Mieti kenelle viestit.
  • Aseta tavoitteet ja viesti tavoitteista.
  • Viesti tavoitteiden edistymisestä.