Markkinointi liiketoiminnan ytimessä

Valitettavan usein markkinointi nähdään kulueränä, ja sitä toteutetaan irrallisena tukifunktiona – pahimmassa tapauksessa ikävänä ja pakollisena kulueränä – joka saattaa hyvällä tuurilla tuoda euron, jos toisenkin.

Usein yrityksissä on varattu markkinoinnille tietty (markkinointi) budjetti, joka saattaa olla jopa kohtalaisen suuri. Se, miten budjetti käytetään ja miten budjetin jokaiselle eurolle saadaan maksimaalinen palautus ei kuitenkaan välttämättä ole selvää.

Jos markkinointiin käytetään kasakaupalla rahaa saamatta konkreettisia tuloksia, on selvää, että se tuntuu rahan tuhlaukselta.

Kun markkinointi nähdään tiukasti osana yrityksen liiketoimintaa, sen strategisia tavoitteita ja myyntiä, pystytään luomaan onnistunut pohja markkinoinnin strategialle.

Mitä syvemmälle yrityksen liiketoimintaan ja sen strategisiin tavoitteisiin markkinointi on integroitu, sitä tehokkaampaa sen johtaminen on, ja sitä helpompi sen toimivuutta on mitata sekä todentaa suhteessa liikevaihdon kehitykseen.

Kun puhutaan digitaalisesta markkinoinnista, jokaisen (digi)markkinoinnin parissa puuhastelevan tulisi aina pitää kirkkaana mielessä ajatus siitä, että mikään markkinoinnin yksittäinen osa-alue ei toimi yksinään.

Markkinointi on valtavan suuri kokonaisuus ja markkinoinnista päättävässä asemassa olevan henkilön on tärkeää ymmärtää, mitä eri osa-alueet pitävät sisällään ja miten ne korreloivat keskenään.

Näin markkinoinnille voidaan luoda tarkka suunnitelma, tavoite ja budjetti, jonka avulla voidaan varmistua, että markkinointiin sijoitetut eurot tulevat halutulla tavalla takaisin. 

Markkinoinnin strategian pohjatyössä on syytä ottaa huomioon muutama seikka, joiden avulla luot vankan kivijalan markkinoinnin suunnitelmalle. 

Markkinointi– nämä osatekijät muodostavat pohjan markkinoinnin strategialle

1. Tunnista yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat

Yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kilpailija-analyyseineen muodostavat nelikentän (SWOT), jotka vaikuttavat olennaisesti markkinoinnin kokonaisuuden strategiseen ja systemaattiseen toteuttamiseen.

Kun yrityksen vahvuudet, visio, arvot ja kilpailukykyä tuovat seikat ovat tiedossa ja kirjattu ylös hyödyntäen SWOT-analyysia, voidaan tätä tietoa käyttää markkinointiviestien keihäänkärkinä. Oli kyseessä sitten rekrymarkkinoinnin kärkiviestit ”miksi meillä työskentely on vertaansa vailla” tai uuden asiakaskunnan tavoittaminen ”miksi meidän tuote/palvelu on ylivertainen ja markkinoiden paras” tulisi näiden kärkiviestin olla markkinoijalla kirkkaana mielessään.

Toisaalta yhtä lailla yrityksen heikkoudet on hyvä tiedostaa ja pureutua niihin kehittämällä uusia, innovatiivisia ratkaisuja tai luottaa ulkopuolisen kumppanin apuun.

Yrityksen ja tuotteiden filosofiasta kannattaa kirjoittaa tarinoita auki – se nimittäin sitouttaa asiakkaita ja kasvattaa luottamusta. Oli kyseessä sitten kotimaisuus, puhtaus, laatu, nopeus, ketteryys, saumaton asiakaspalvelu tai mikä tahansa teidät muista tekijöistä erottava tekijä, tätä kilpailuetua ei kannata piilotella, vaan ripotella siitä maistiaisia rohkeasti markkinoinnin viesteissä.

Jos vahvuudet ja heikkoudet ei ole johdolle selviä, vallitsevaa nykytilaa voi selvittää asiakasprofiloinnin, eli kattavan, henkilökunnalle osoitetun kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimukseen kannattaa sitouttaa myynnissä, johdossa, markkinoinnissa, sekä kaikissa asiakasrajapinnoissa työskenteleviä henkilöitä. Kyselyn avulla voit myös selvittää henkilökunnan työssä viihtymistä ja työkulttuuria, jota voit puolestaan hyödyntää uusien osaajien rekrytoinnissa.

2. Hyödynnä analytiikkaa ja määritä lähtötaso tavoitteiden asettamiselle

Markkinoinnin tärkein tehtävä on tuottaa kauppaa ja/tai saada liidejä myynnille. Markkinoinnille laadittu budjetti on helpompi perustella sekä sen onnistumista on tehokkaampaa seurata, kun onnistumisen mittarit ovat kunnossa. On tärkeää pystyä numeerisesti todistamaan, ettei markkinointi ole ikävä kuluerä, vaan tärkeä liiketoiminnan osa.

Jotta markkinoinnin budjetti voidaan määrittää, tulee paneutua edellisvuoden- tai jakson lukuihin, joiden perusteella pystytään määrittämään liidien hintoja tai asiakkuuksien arvoa. Markkinoinnin tuloksissa on syytä huomioida, että sivuston kävijäliikenne, klikkaukset ja tykkäykset eivät vielä kerron mainonnan tuottavuudesta mitään. Tarvitaan konkreettista dataa siitä, miten ja mistä liidit ja kaupat ovat saatu maaliin.

Jos edellisvuonna markkinoinnin toimivuuden seurantaa ei ole mitattu oikeilla mittareilla, on tärkeää luoda siihen nykyisen markkinoinnin tiimoilta konversio- ja muut merkittävät seurantamittarit, jotta markkinoinnin onnistumista voidaan todentaa. Kun mittarit on asetettu oikein, voidaan seuraavana vuonna peilata markkinoinnin onnistumista ja asettaa tavoitteet ja budjetti tulevalle vuodelle.

3. Pidä yhteistyölinjat kuumina myynnin kanssa

Organisaation asiakasrajapinnassa työskentelevillä henkilöillä on usein paras ymmärrys asiakkaiden toiveista ja tarpeista.

Markkinoinnissa tarvitaankin läheistä yhteistyötä myynnin sekä liiketoimintajohdon kanssa, jotta markkinointi tavoittaa oikean kohderyhmän oikeanlaisella viestillä ja näin ollen saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Yritykset, jotka onnistuvat tarjoamaan ylivertaisen asiakaskokemuksen ja rakentamaan nopeita sekä ketteriä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin, nostavat asiakkuuden eliniän arvoa heidän muuttuessa pitkäaikaisiksi asiakkaiksi.

Markkinoinnin strategiaa luodessa mitä paremmin tiedät, mistä potentiaalinen asiakaskohderyhmäsi on kiinnostunut ja mihin kysymyksiin he kaipaat vastauksia, sen paremmin pystyt suunnittelemaan oikeanlaista sisältöä sivustollesi, sosiaalisen median kanaviin, sekä mainonnan viesteihisi.

Asiakkaiden kysyntää kannattaa selvittää keskustelemalla myynnin kanssa sekä tutkimalla asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, kuten mitä kohderyhmäsi etsii verkosta, millaisilla hakusanoilla ja hakuvolyymeilla.