Tulevaisuuden elinvoima -palvelukokeilu avasi uusia näkökulmia yritysten haasteisiin

Tulevaisuuden Elinvoima -palvelukokeilu sai hyvän vastaanoton Saarijärvellä, joka on yksi kokeiluun osallistuneesta neljästä kunnasta.

Kasvu Openin tuottamassa Tulevaisuuden Elinvoima -palvelukokeilussa  Keuruun, Konneveden, Laukaan ja Saarijärven kuntien yritysneuvojat ja valtakunnallisesti tunnetut yrityselämän asiantuntijat ovat yrittäjien käytettävissä digitaalisen työkalun avulla.

Palvelukokeilun tarkoituksena on vastata kunnissa yleisesti tunnistettuun digitaalisten palveluiden kehittämistarpeeseen. Kokeilun kautta pyritään myös tehostamaan elinkeinoyksiköiden palveluja kasvuyrityksille sekä tuomaan valtakunnallisen kasvuyritysverkoston mahdollisuudet alueiden yritysten ulottuville.

Saarijärvi on yksi vuoden 2023 aikana palvelukokeiluun osallistuneista kaupungeista. Kokeilusta vastanneen hankekoordinaattori Mari Purasen mukaan kokeilun tulokset ovat olleet pääosin hyviä.

– Toimintansa kehittämisestä kiinnostuneet yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun ja käytössä oleviin työkaluihin. Yleisesti ottaen meille on tullut syvempi tuntuma alueen yrittäjiin ja heidän tilanteeseensa.

Mari Puranen, hankekoordinaattori, Saarijärv.

Palvelukokeilun kautta olemme saaneet yhdessä kehittää yrittäjien tekemistä ja sparrata asioita eteenpäin. Se on ollut ehdoton kokeilun tuottama etu, hankekoordinaattori Mari Puranen sanoo.

Tarve digitaalisille palveluille kasvaa

Saarijärvi päätti lähteä mukaan hankkeeseen, koska koettiin, että kasvuyritysten tunnistamiseen olisi hyvä olla jokin työkalu. Kasvu Open on Saarijärvellä entuudestaan tuttu yhteistyökumppani, joten kokeiluun oli helppo lähteä mukaan.

Kokeilun aikana vahvistui se olettamus, että digitaaliset työkalut ovat yrittäjien mielestä kiinnostavia ja yksi tulevaisuuden kannalta keskeisistä liiketoiminnan kehittämisen keinoista.

– Esimerkiksi meidän sivuilla koekäytössä ollut Granted AI rahoitusanalyysi-työkalu on kiinnostanut yrittäjiä kovastikin, sillä se on nopea ja helppo käyttää, Puranen sanoo.

Purasen mukaan vuoden aikana on vain vahvistunut ymmärrys siitä, että yrittäjät ovat keskimäärin todella kiireisiä. Heidän on vaikea sitoutua palveluun, ellei siitä ole jotain konkreettista ja lyhyellä aikavälillä havaittavaa hyötyä.

Digitaalisten palveluiden ja sovellusten tarve on palvelukokeilun myötä selkeytynyt ja siihen pyritään nyt Saarijärvellä vastaamaan monellakin eri osa-alueella.

Tiivistä yhteistyötä ja uusia pelinavauksia 

Palvelukokeilun aikana yhteistyö Saarijärven yritysneuvojien ja yrittäjien välillä on tiivistynyt. Yhteistyö on myös kasvattanut yrittäjien ja yritysneuvojien välistä luottamusta.

– Olemme palvelukokeilun kautta saaneet yhdessä kehittää yrittäjien tekemistä ja sparrata asioita eteenpäin. Se on ollut ehdoton kokeilun tuottama etu, Puranen sanoo.

Yrittäjät kokivat saaneensa palvelukokeilusta tukea toimintansa kehittämiseen. Osa kokeiluun osallistuneista yrittäjistä kertoi aikovansa hyödyntää kokeilun palveluita myös jatkossa.

Puranen nostaa kokeilun eduksi myös ammatillisen osaamisen kasvun. Koulutusta on kokeilun aikana tarjottu myös kuntien yritysneuvojille.

– Kokeilun aikana syntyi myös muutamia isompia, yrityksen kehittämiseen liittyviä oivalluksia. Saimme rakennettua kehityspolkuja ja tehtyä ensimmäisiä rahoitushakemuksia, Puranen luettelee.

Saarijärvellä on kokeilun kautta opittu, että viestintään tulee panostaa, jotta yhteistyötä alueen yritysten kanssa saadaan tiivistettyä.

– Kokeilun avulla saatiin isoja pelinavauksia yritysten kanssa. Tällä tiellä aiomme jatkaa, Puranen sanoo.

Keväällä 2023 käynnistynyt Tulevaisuuden Elinvoima -palvelukokeilu keskittyy neljän keskisuomalaisen kunnan: Keuruu, Konnevesi, Laukaa ja Saarijärvi, yrityspalveluiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Kokeilu päättyy joulukuussa 2023.

Lisätiedot ja mediayhteydenotot:

Leena Räisänen
kehitys ja hankkeet, Kasvu Open
050 469 9971
leena.raisanen@kasvuopen.fi

Mari Puranen
hankekoordinaattori, Saarijärvi
040 3511 086
mari.puranen@saarijarvi.fi