Mylläyksistä Karnevaaleihin – Antoisaa yhteistyötä ja kasvumahdollisuuksia

Kasvu Open Karnevaalin uudesta ilmeestä vastannut Grano on kolmatta vuotta mukana Kasvu Openin yhteistyökumppanina. Granon osaajat ovat myös olleet sparrausohjelmassa mylläreinä ja jakaneet osaamistaan muun muassa myyntiä vauhdittavista markkinoinnin toimenpiteistä.

Grano on ollut mukana suunnittelemassa Kasvu Openin brändi- ja ilmeuudistusta alusta saakka. Tänäkin vuonna olemme ammentaneet sieltä, missä meillä on vahvaa osaamista: on ollut ilo olla suunnittelemassa ja toteuttamassa Kasvu Open Karnevaalia. Päräyttävä tapahtuma, johon koko sparrausohjelma huipentuu, on saanut arvoisensa ilmeen ja puitteet.

Kasvumahdollisuuksia kaikille – Miksi yrityksen kannattaa lähteä mukaan Kasvu Openiin?

Mielestäni Kasvu Openissa ei ole kysymys vain avun antamisesta ja vastaanottamisesta, vaan siitä kuinka voimme kaikki auttaa toisiamme. Grano on mukana Kasvu Openissa, koska uskomme kasvuun ja kasvuyrityksiin sekä siihen, että nousemme vain nostamalla toisiamme. 

Meiltä Kasvu Open sparrausohjelmassa on ollut mukana useita sparraajia eli mylläreitä. Auttaessaan kasvupolulla olevia yrityksiä omat osaajamme ovat samalla päässeet oppimaan uutta ja inspiroitumaan. Palkinto vilpittömästä auttamisesta on aavistus siitä, mitä on tulossa. Hiljainen tieto ja ymmärrys kasvuyritysten tarpeista.

Kasvu Open on antanut myös meille loistavat eväät lähteä pohtimaan, miten Grano puolestaan voisi kasvaa vastaamaan uudenlaisten yritysasiakkaiden tarpeisiin ja haasteisiin. Kasvuyrityksiltä voi oppia paljon siitä, mitä kiinnostavana ja relevanttina toimijana oleminen nykypäivänä tarkoittaa.

Myllärit mylläävät – Mestari- ja kisälliperinteen uusi tuleminen

Itsensä likoon laittaminen, vilpittömyys ja auttamisen halu ovat asioita, jotka yhdistävät Kasvu Openin mylläreitä.

Kun mylläri pyrkii auttamaan pöydän toisella puolella olevaa kasvuyritystä, hänen täytyy pystyä ottamaan myyntihousut pois jalastaan ja keskittymään hyödyllisten ratkaisujen löytämiseen. Olen itse ollut aikaisemmin myllärinä ja tiedän, että auttaminen ei saa eikä voi olla oman edun tavoittelua. 

Näen Kasvu Open -tapahtumaan osallistuvissa mylläreissä ja kasvuyrityksissä modernin version mestareista ja kisälleistä. Muuttuvaan bisnekseen oppii parhaiten mukaan, kun kokeneemmat mentoroivat.  Sen sijaan, että keskittyisimme yrityksinä vain puolustamaan omaa asemaamme, voimme varmistaa, että kasvuvaiheessa olevat yritykset eivät turhaan toista virheitämme. 

Kasvupolut ja kiitoradat ovat paikka inhimillisille kohtaamisille. Usein reiluuteen vastataan reiluudella. Ihminen, jota on autettu aikaisemmin, laittaa helpommin hyvän kiertämään. Kenties kasvuyrittäjä myöhemmin auttaa toista yritystä. Pienin askelin vaikutamme yhdessä koko Suomen yhteiskuntaan ja talouteen. 

Koska granolaisten kädenjälki näkyy Kasvu Open Karnevaalin jokaisessa messuosastossa, meillä ei tänä vuonna ole omaa osastoa.  Olemme kuitenkin paikalla tapahtumassa, joten nykäise hihasta, jos haluat keskustella yrityksen markkinoinnin haasteista tai myyntiä vauhdittavista toimenpiteistä.

Nähdään Karnevaalissa!