OsaavaPK – Onnistutaan yhdessä!

OsaavaPK -hankkeen tuloksena tehtiin Onnistutaan yhdessä -työkirja.

Olemme kehittäneet yritysten uudistumiskykyä valtakunnallisessa OsaavaPK-hankkeessa lähes kolmen vuoden ajan. Hanke on toteutettu yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeessa on valmennettu pk-yritysten johtoa uudistumiskyvykkyyden eri teemojen äärellä.

Hankkeen lopputuotoksena on Onnistutaan yhdessä –työkirja. Siihen hankkeen asiantuntijat ovat nostaneet keskiöön uudistumiskyvykkyyden tärkeimmät elementit. Näitä elementtejä käsittelemme myös tässä blogikirjoituksessa. 

Yhdessä tehden

Olemme sitä mieltä, että yhdessä tekeminen on menestyksekkään yrityksen perusta. Yhdessä tekeminen vaatii aikaa: säännöllisiä palavereja ja yhteisiä kahvitaukoja, tiimien välistä yhteistyötä ja työnkiertoa, panostusta yhteiseen viihtymiseen – ylipäänsä avoimempaa yhdessä tekemisen kulttuuria.

Hankkeen toimenpiteissä mukana ollut kahvila Miriam’s pääsi yhdessä tekemisen makuun. Nykyisin yrityksen työntekijöitä kuunnellaan yhä paremmin. Arjesta on tullut sujuvampaa yhdessä tekemällä. 

Yhdessä päättäen 

Oletteko pohtineet, miten teidän yrityksessänne päätetään asioista ja yhteisestä suunnasta? Onnistutaan yhdessä -työkirjassa tarjotaan työkaluja yhteisen päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi osallistumisen jana -työkalulla voidaan tehdä näkyväksi ja nostaa keskusteluun se, mistä asioista yrityksessänne voidaan päättää yhdessä. 

Yhdessä kehittäen 

Yhdessä kehittämiseen tarvitaan monenlaista osaamista. Osaamisen tulisi ensisijaisesti palvella yrityksen strategiaa ja tukea sen käytäntöön viemistä. Hankkeen asiantuntija Erica Svärd on kirjoittanut vastikään blogissaan siitä, miten osaamista johdetaan tilitoimistoympäristössä. 

Yhdessä ennakoiden

Uudistumiskyvykkään yrityksen katse on tulevaisuudessa. Ennakointi on tulevaisuuteen katsomista. Ennakointiin on useita eri menetelmiä, kuten skenaariotyöskentely tai työkirjassamme esitelty PESTEK. Olennaisinta tulevaisuuden ennakoinnissa on yhdessä tulevaisuuteen katsominen.  

Onnistutaan yhdessä -työkirja

Olimme jakamassa Onnistutaan yhdessä -työkirjaa Kasvu Open karnevaalilla 23.-24.10.2019, missä työkirja sai hyvän vastaanoton. Kirja on nyt julkaistu myös verkkoversiona. Käy tutustumassa kirjaan ja ota siitä opit oman työyhteisösi kehittämiseen! Työkirjasta ilmestyy loppuvuodesta myös englanninkielinen versio. Mikäli haluat työkirjan itsellesi, ole yhteydessä henna-riikka.markkio@jamk.fi.

OsaavaPK – Tuottavuutta pk-yritysten rekrytointia, osaamista ja uudistumiskyvykkyyttä kehittämällä on vajaa kolmevuotinen (1.3.2017-31.12.2019) ESR-hanke, jossa parannetaan yritysten tuottavuutta ja hyvinvointia pk-yrityksille suunnatun henkilöstöjohtamisen valmennusohjelman avulla. Hankkeen toteuttajia ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos ja LUT-yliopisto. Hankkeen rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus