Pk-yritysten kasvun trendeissä korostuu onnistuneen myynnin ja markkinoinnin merkitys kasvun mahdollistajana

Kasvu Openin Kasvun trendit 2021 -julkaisussa nousee esille kolme trendiä, jotka vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa kotimaisten kasvuyritysten menestykseen. Julkaisussa trendejä tarkastellaan kasvuyritysten nykyhetken, toimenpiteiden ja tulevaisuuden näkymien kautta.

Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä tunnistaa Kasvun trendit 2021 -julkaisussa pinnalle nousseet trendit. Yli kahdeksan vuotta kasvuyrityskentässä töitä tehnyt Seppälä sanoo, että myynti- ja markkinointiosaaminen on kaivannut sparrausta aina, mutta koronavuosi muutti painotuksia. 

– Kasvun trendit -julkaisu nostaa konkreettisella tavalla esille perusasiat, jotka kasvuyrityksessä on oltava kunnossa silloin, kun mielessä on maailmanvalloitus. Vaikka voisi kuvitella, että osaavaa työvoimaa on vallitsevassa tilanteessa paljon tarjolla, on yksi kasvun este edelleen oikeanlaisen osaamisen löytäminen, sanoo Seppälä.

Kasvun trendit 2021

1. Myynti ja markkinointi ovat kasvuyritysten tärkein kehittämisen kohde. 

Kasvuyrityksissä molempien osa-alueiden osaamisen puutteet tunnistetaan. Ne myös listataan tärkeimpien teemojen joukkoon, kun kasvuyrityksiltä kysytään tulevaisuuden osaamisen kehittämisestä.

2. Talous ja kasvun rahoitus ovat aina kasvuyritysten agendalla. 

Kasvuyritysten omien arvioiden mukaan talousosaaminen on hyvällä tolalla – tilaisuuden tullen siihen olla kuitenkin erittäin valmiita vastaanottamaan sparrausta. Yleisin haasten on rahan riittävyys arjessa, jossa kasvua tehdään. Kasvu Openin Kasvupolku®-sparraukseen osallistuneiden kasvuyritysten  keskimääräinen rahoitustarve oli 813 000 €/yritys. 

3. Kasvuyritysten tulevaisuuden osaamistarpeet liittyvät myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kasvuyritysten suurin kapeikko on vienti- ja kv-osaamisessa, myynnissä ja markkinoinnissa. 

Näkökulmia kotimaisten kasvuyritysten arkeen

Kasvun trendit 2021 -julkaisun tulokset pohjautuvat vuonna 2020 Kasvu Openin sparraukseen hakeneiden 660 kasvuyrityksen antamiin tietoihin sekä Kasvuryhmän keräämiin tietoihin scaleup-yritysten kasvuaihioista. Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Kasvuryhmän kanssa.

– Halusimme Kasvun trendit -julkaisun kautta jakaa tietoa kasvua tavoittelevien yritysten arjesta ja kasvun suurimmista kipukohdista ratkaisuvaihtoehtoja unohtamatta. Vaikka koronapandemia on ravistellut yrityskenttää rajulla kädellä, pätevät kasvun tekemiseen edelleen samat periaatteet kuin ennen pandemiaa, sanoo Jaana Seppälä. 

Lisätiedot:

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.fi

Tutustu Kasvu Openin palveluihin: kasvuopen.fi.
Kasvu Open -kuvapankki: https://kasvuopen.kuvat.fi/kuvat/

Jooel Friman
CTO, Kasvuryhmä
jooel.friman@kasvuryhmä.fi

Tutustu Kasvuryhmän palveluihin kasvuryhma.fi