Suomalaiset ovat bio-ja kiertotalouden uranuurtajia

Bio -ja kiertotalouden sekä kestävyyden teemat alkavat olla tuttuja jo monissa yrityksissä, avaa Business Finlandin Bio & kiertotalous -ohjelman päällikkö Jutta Kauppi.

– Me suomalaisina voimme olla ylpeitä siitä, että olemme bio-ja kiertotalouden edelläkävijöitä monella tapaa. Yksi iso lähtökohta ja liikkeellepaneva voima tälle on ollut suomalaisen metsäbiotalouden pitkäkestoinen kehitystyö ja sieltä nousseet suuret aloitteet. Esimerkiksi bio -ja puupohjaisista materiaaleista kehitetään tekstiilejä ja muitakin uusia yllättäviä innovaatiota. Toki tehtävää on paljon kaikilla toimialoilla ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien määrä on valtava eli kiertotalouden savotta ei lopu kesken.

Suomalaiset yritykset ovat lähteneet reippaasti pohtimaan bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksia. Myös globaalisti löytyy valtavasti kiinnostusta kiertotalouden mukanaan tuomia, kestäviä tuotantomuotoja sekä resurssiviisautta kohtaan.

Yrityksen pitää kuitenkin kartoittaa tarkoin, mitkä ovat kohdemarkkinat ja mikä kannattaa, sekä millä tuotteilla ja ratkaisuilla niille kannattaa lähteä. 

Vaihtoehtoja nälkäisille yrityksille

Business Finlandin Bio- ja kiertotalousohjelma kokoaa suomalaisia yrityksiä Bio- ja kiertotalous -teeman ympärille. Ohjelma pyrkii tukemaan kansainvälisille markkinoille pääsyä, yhdistämään toimijoita uusiin liiketoimintaverkostoihin ja vauhdittamaan kiertotaloudessa toimivaa laajaa yrityskantaa, joka haluaa kasvattaa liiketoimintaansa sekä kehittyä teeman saralla.

Ohjelman fokusalueet rakentavat toimenpiteitä, jotka tukevat yrityksiä kansainvälistymisessä. Tällä hetkellä fokusalueilla on aktiviteetteja pakkausteemasta, biopohjaisista tuotteista sekä kiertotalousteemasta.

– Näillä teemoilla menemme eteenpäin ja haemme menestystarinoita kansainvälisille markkinoille. Tämän lisäksi haemme myös uusia avauksia ja yritysrypästä rakennusteollisuuden kestäviin kiertotalousratkaisuihin, Kauppi kertoo.

Selätä kasvun haasteet

Bio -ja kiertotalous luo yrityksille uusia bisnesmahdollisuuksia. Toimintaympäristön nopea muutos kannustaa yrityksiä olemaan valveilla, sen suhteen mihin oma toimiala kehittyy. 

– Haasteitakin saattaa tulla vastaan sillä kiertotaloudessa kohtaavat usein uudet tuotteet, uudet markkinat ja asiakkaat uusien aluevaltausten myötä. Menestymiseen vaikuttaa pitkälti yrityksen kyky rakentaa uutta liiketoimintaa, uudistaa liiketoimintamalleja sekä kyky reagoida markkinoiden muutoksiin.Keskeistä on, että yritys tunnistaa ja löytää oikeat asiakkaat, kohdemarkkinat ja lähtee systemaattisesti rakentamaan kansainvälistymispolkua, Kauppi kertoo.

Varsinaisista esteistä muun muassa lainsäädäntöön liittyvät rajoitukset voivat tuoda yllätyksiä. Haasteina ovat myös rahoitukseen liittyvät ratkaisut sekä investointikyvykkyys.

– On monia asioita, joita yrittäjän täytyy selvittää. Kiertotalouteen siirtyessä yritys joutuu monesti tekemään uusia asioita uudella tavalla. Se vaatii sekä aikaa, uutta osaamista että tarmoa. Kannustan yrityksiä verkostoitumaan, miettimään liiketoimintaansa sekä tuotteisiin ja palveluihinsa liittyviä arvoketjuja uusista entistä kestävämmistä sekä resurssitehokkaammista näkökulmista.