Tee ainakin nämä asiat

Jyri Juusti

Tapaan omassa työssäni kasvuyritysten johtoa ja esimiehiä usein siinä vaiheessa, kun yritys ei ole enää niin pieni, että pelkästään perustajien into kantaisi eteenpäin. Rakenteita mietitään, mutta niitä ei oikeastaan haluta. Ajatellaan, että jotakin olennaista notkeudesta ja ketteryydestä häviää niiden mukana…

Tärkeitä asioita tässä ajassa ovat mm. kiristyvään kilpailuun vastaaminen, oman paikan löytäminen suurten kilpailijoiden puristuksessa, toiminnan tehostaminen ja jopa toiminnan uudelleenmäärittely. Asiakkuudet pirstaloituvat ja asiakasrajapintojen hallinta on entistä haastavampaa. Kenelläkään ei ole vastausta siihen, mitä tuleva on. Tilanne vaatii sietämistä.

Eräässä esimiesryhmässä todettiin, että tavoitteena on kova kasvu, mutta kasvukyky ei ole riittävä. Johdolta olisi saatavissa mandaatti työn sujuvuuden parantamiseen ja toiminnan selkeyttämiseen.

On kuitenkin niin kiire, ettei tätä mandaattia ehditä hyödyntämään.

”Hosumisesta on tullut tapa. Pitäisi opetella uusia tapoja.”

Hosumisesta on tullut tapa. Pitäisi opetella uusia tapoja. Samat esimiehet totesivat toisaalta myös johdon luulevan, että kun tarjotaan välineitä, kasvu seuraa automaattisesti perässä.

Eräs talousjohtaja taas korosti sitä, että heidän pitää pystyä toimimaan paremmin kuin kilpailijat. Tässä onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat tilaus-toimitusketjun sujuvuus sekä asiakaspalvelu.

Näissä tekijöissä onnistumisesta vastaavat kuitenkin ne ihmiset, jotka työn tekevät, joten heidän sitoutumisensa hyvin tehtyyn työhön on olennaista.

Tästä syystä täytyy:

  1. Kirkastaa suuntaa.
  2. Tunnistaa ja tukea yksilöllisiä motivaatiotekijöitä.
  3. Parantaa työn sujuvuutta (esim. myynti-huolto).
  4. Selkeyttää sitä, miten esimiehet tukevat töiden sujumista ja sitä, että yksilöt ja tiimit saavat aikaan haluttuja tuloksia.

Meillä kaikilla on tarve jäsentää ja ymmärtää asioita, kuulua ja kelvata sekä tehdä itselle ja muille merkityksellisiä asioita. Pahoinvoinnin kokemuksen taustalla voi olla tunne siitä, etten ymmärrä, en kuulu, työpanokseni ei ole arvokas, en osaa, enkä koe tekeväni hyödyllisiä asioita.

Tärkeää olisi etsiä yhteistä otsikkoa työlle. Se saattaa löytyä tarkastelemalla rinnakkain asiakas- ja työntekijäkokemusta.

”Pahoinvoinnin kokemuksen taustalla voi olla tunne siitä, etten ymmärrä, en kuulu, työpanokseni ei ole arvokas, en osaa, enkä koe tekeväni hyödyllisiä asioita.”

Eräs esimiesryhmä kiteytti, että sekä asiakkaita että työntekijöitä ilahduttavat tekemiset, joissa pääsee itse tekijöiksi ─ saa olla mukana, voi toteuttaa itseään ja voi olla ylpeä siitä, mitä tekee!

Asiakkaita ilahduttavia asioita ovat myös hyvä kohtaaminen, nopea vasteaika ja kyky hoitaa hankalat tilanteet hyvin. Asiakkaat turhautuvat laatuongelmista ja heidän kokemustensa vähättelystä. Työntekijöille voivat onnistumiset ja brändin menestyminen olla polttoainetta. Ilahduttavia asioita voivat olla myös selkeät toimintatavat, lupa puhua vaikeistakin asioista sekä vapaus tehdä asiakasta ilahduttavia päätöksiä.

Työntekijät voivat turhautua siitä, että asiat tulevat liian annettuina tai kiireen vuoksi ei ehdi tekemään työtä niin hyvin kuin haluaisi ja osaisi. Turhauttavaa voi olla myös se, että kaikesta ponnistelusta huolimatta tulos ei olekaan tavoitteiden mukainen.

Asioita mihin voisi keskittyä on siis lukuisia. Mutta mikäli muuta ei ehdi, niin ainakin nämä kolme toimenpidettä olisi tärkeä muistaa:

  1. Käy Miksi-keskustelua toiminnan suunnasta, tehokkuudesta ja laadusta.
  2. Hae otsikkoa ja merkitystä työlle tarkastelemalla asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta rinnakkain.
  3. Opi ympäristöstä, asiakkaista ja työyhteisöstä. Ruoki uteliaisuutta!